Fortsæt til indhold

Forsyningsbefalingsmand til 2. CIS-kompagni ved Føringstøtteregimentet (genopslag)


Forsyningsbefalingsmand til 2. CIS-kompagni ved Føringstøtteregimentet (genopslag)

Brænder du for forsyningstjeneste? Kan du organisere og har du overblik? Kan styre og samarbejde? Så kan du være den oversergent vi står og mangler som sektionsfører/forsyningsbefalingsmand i 2 CIS-kompagni?
Om os
2. CIS-kompagni (CISKMP) er en værnsfælles kapacitet, der leverer kommunikations- og informationssystemløsninger til Flyvevåbnet, Specialoperationskommandoen (SOKOM) og Hæren under såvel national øvelsesaktivitet, beredskabsopgaver samt nationale og internationale operationer.
I 2. CISKMP indgår 1 detachement med personel fra Flyvevåbnet med daglig tjeneste i Karup samt to delinger bemandet med personel fra såvel Hæren som Flyvevåbnet med daglig tjeneste i Fredericia. 2.deling støtter SOKOM og 3.deling støtter Hæren.

Vores kompagni indgår i 2. Føringsstøttebataljon og leverer operative CIS-kapaciteter til Flyvevåbnet og Specialoperationsstyrkerne, dele af NATOs DCM-kapacitet samt situationsbestemte operative førings- og CIS-kapaciteter til Hæren. Dertil kommer Føringsstøtteregimentets operative basis- og reaktionsstyrkeuddannelse, der med rekruttering understøtter forligets opbygningstakt.

Bataljonen har et operativt mindset og hviler på et kompetencebaseret samspil mellem førere og specialister samt et fokus på økonomi med kræfterne. Dertil et moderne og bredt accepteret ledelses- kultur- og traditionsbærende grundlag, der bidrager til et godt arbejdsmiljø.
Om stillingen
Du er den daglige leder af forsyningssektionen med dertilhørende opgaver indenfor ledelse, styring og kontrol. Du vil få ansvaret for at udvikle dine medarbejderes evner inden for fagområdet samt indstille til relevant funktionsbestemt efteruddannelse inden for eksempelvis FARGO og deployering.

Du skal kunne levere et korrekt beholdningsregnskab og løbende opdatere og kontrollere beholdningerne i kompagniet. Du bliver beholdningsansvarlig for materiel normeret til underafdelingen, samt ansvarlig for gennemførelse og kontrol af sektionens enkeltmandsuddannelse i samarbejde med chef, næstkommanderende, delingsførere og sektionsførere.

Du skal forvente, at der bliver stillet høje krav fra kompagnichefen og du skal trives med at levere løsninger af høj kvalitet. Du vil få brede rammer for løsning af tildelte opgaver og du vil få en stor grad af frihed, indflydelse og ansvar.
Om dig
Stillingen ønskes besat med en dygtig oversergent eller en erfaren sergent på uddannelsesaftale. Det er ikke et krav, at du tidligere har arbejdet i funktionen som forsyningsbefalingsmand. Du skal have en interesse for logistik og gerne for teknik. Du skal kunne arbejde i SAP/DeMars, holde regnskab og udvise økonomisk ansvarlighed.
Du har kørekort til kategori B og C og det vil være ønskeligt hvis du ligeledes har CE kørekort, truckcertifikat og er omskolet til teleskoplæsser.

Du evner at motivere dine kollegaer, da det har stor betydning for, at vores medarbejderes arbejdsglæde og trivsel.
Du er omstillingsparat og du formår at føre forsyningssektionen under operative forhold, herunder levere logistiske løsninger rettidigt som understøtter kompagniets og til tider bataljonens behov.

Du har en positiv tilgang til dagligdagen, kan arbejde selvstændigt og struktureret samt håndtere flere opgaver på én gang. Du er god til at samarbejde og du kan formidle budskaber fra ledelsen til din sektion. Du er serviceminded og er indforstået med, at tingene nogle gange går hurtigt og skal løses med kort varsel.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Du vil have fast tjenestested i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte kompagnichefen; kaptajn Christian Haereroa Webster Rømer på telefon 40 44 45 12 eller via mail på FSR-2B-200A@fiin.dk. Vil du høre mere om dagligdagen som forsyningsbefalingsmand ved kompagniet kontakt da forsyningsbefalingsmand Lars Jeelsmark Petersen på telefon: 22 47 82 89 eller FSR-2B-201A@fiin.dk
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent chefsergent John Koch Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS243@mil.dk eller telefon 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 21. april 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse fra 01. maj 2021.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FØRINGSSTØTTEREGIMENTET
Regimentet er en værnsfælles myndighed underlagt Hærkommandoen. Regimentet og dets enheder leverer føringsstøtte efter anmodning. Føringsstøtte dækker over hovedkvarters- (HQ) og Communication and Information Systems (CIS). Føringsstøtteregimentet leverer operativ føringsstøtte til Hæren, Flyvevåbnet, Søværnet, Specialoperationskommandoen og Arktisk Kommando i både nationale, internationale og multinationale operationer.
Derudover indgår Deployable Communication and Information Systems Module (DCM) i 1st NATO Signal Battalion og løser CIS-opgaver under NATO indsættelser.

En række af regimentets enheder indgår i beredskab og leverer situationsbestemt støtte til det nationale beredskab. Derudover gennemfører regimentet Hærens Basisuddannelse og Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse samt fungerer som kompetencecenter for fjernundervisning i Hæren.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredericia, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent