Fortsæt til indhold

Sygeplejerske ved Forsvarets Sanitetskommando


Sygeplejerske ved Forsvarets Sanitetskommando

Har du lyst til en alsidig og udfordrende hverdag som sygeplejerske ved Forsvarets Sanitetskommando med tjeneste ved 1. Logistikbataljon, 1 brigade på Aalborg Kaserner, så har du muligheden her.
Om os
Om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver, sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Om sundhedsfaglige opgaver i Hæren
Hærens forskellige typer af sanitetsfaglige enheder er placeret på Aalborg Kaserner og indgår i 1. Logistikbataljon, 1. Brigade. Organisatorisk er det sundhedsfaglige personel en del af Forsvarets Sanitetskommandos Sundhedsfaglige Hærelement.

Det sundhedsfaglige personels primære opgave er, sikre Forsvarets enheders adgang til sundhedsfaglige kompetencer med henblik på at opretholde kampkraften og øge soldaternes chance for overlevelse under kamphandlinger. Konkret er vores opgave at omsætte evidensbaseret medicin og ”best medical practice” til en militær ramme.

Til Hæren er der knyttet mere end 100 læger og sygeplejersker med reaktionsstyrkekontrakt ved Forsvarets Sanitetskommando. De indgår i sanitetsenhederne med deres medicinske ekspertise i forbindelse med uddannelse, øvelser og udsendelser.
Om stillingen
Din opgave er, at varetage den sygeplejefaglige rådgivning ved en forbindeplads i en sanitetsdeling, og du deltager sammen med de øvrige fastansatte læger og sygeplejersker i elementets arbejdsopgaver.

Du har en funktion i en af de taktiske sanitetsdelinger på lige fod med det øvrige personel i delingen, svarende til din sygeplejefaglige uddannelse. Her assisterer du lægen ved modtagelse af traumepatienter, eller gennemfører under dennes vejledning selvstændig patienthåndtering. Dine kerneopgaver er sundheds- og sanitetsfaglig uddannelse og udvikling, og støtte til lægen eller selvstændigt delegeret virke på den feltmæssige forbindeplads. Du har det daglige opsyn med, at sanitetsdelingernes uddannelse i patientbehandling følger den bedste medicinske standard.

Du bidrager til at udarbejde sygeplejefaglige instrukser og procedurer i samarbejde med relevante fagpersoner. Sammen med elementes ledende læge ajourfører du medicinlister og rådgiver om anskaffelse af medicoteknisk udstyr og instrumenter. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser for sanitets- og sundhedsfagligt personel. Du bidrager til at udarbejde læringsplaner for det sanitetsfaglige personel, og du underviser det sanitetsfaglige personel i sygepleje, dokumentation, hygiejne m.v.

Sammen med resten af elementet varetager du kontakten til Hærens sundhedsfaglige reservepersonel gennem nyhedsbreve, arrangementer o.l.

De daglige opgaver løser du i et tæt samarbejde med chefen for elementet og i koordination med chefen for sanitetskompagniet. Resultaterne af dit arbejde ser du udmøntet i praksis, og du medvirker til at vurdere effekten, når du deltager i øvelsesvirksomhed.

Du deltager på lige fod med sektionens øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i en række fælles sundhedsfaglige opgaver. Du deltager i øvelser nationalt og internationalt. Udsendelse i internationale operationer er en del af jobbet.

Stillingen er vagtfri, men som sygeplejerske skal du forvente at deltage i øvelser. Samlet er der tale om en alsidig og fagligt udfordrende stilling med et afvekslende indhold i hverdagen.

Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi tilbyder
Et spændende job med udfordringer i dynamiske omgivelser. Der er rigtig gode muligheder for faglig og personlig udvikling på jobbet, både nationalt og internationalt. Du kommer til at indgå i et stærkt og dynamisk hold, der i vid udstrækning samarbejder om opgaverne og arbejder på tværs af faggrænser. Der er muligheder for efter- og videreuddannelse afhængigt af forudgående kvalifikationer og kompetencer. Der er plads til introduktion og oplæring, men vi forventer, at du arbejder selvstændigt og er initiativrig.

Elementet er nyt og under opbygning, så der er god mulighed for stor indflydelse på egne opgaver og for at bidrage med erfaringer fra egen sygeplejefaglige baggrund.
Om dig
Du har en sygeplejefaglig specialuddannelse inden for anæstesiologi, akut eller skadestue. Du har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk i både skrift og tale og har kendskab til IT, herunder elektronisk dokumentation (Elektronisk Patient Journal (EPJ), COSMIC, Sundhedsplatformen eller lign.).

Vi ser gerne, at du har kendskab til det militærmedicinske fagområde og gerne erfaring som militær sygeplejerske, eventuelt fra udsendelse i internationale operationer.

Som person er du dygtig, målrettet og engageret, og du sætter en ære i at løse dine opgaver professionelt. Du trives i en alsidig arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver, og du har en vis erfaring i at undervise.

Tidligere gennemført basisuddannelse ved Forsvarets Sundhedstjeneste/Forsvarets Sanitetskommando er ønskelig, men det er ikke et krav, da uddannelsen kan gennemføres i 5 ugers forløb fra 9. august 2021.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte) af 20. november 2019.

Basislønnen udgør 26.725,59 kr. pr. måned. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 18 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på, at gennemgå Forsvarets fysiske basistest, en helbreds- og tandvurdering samt en psykologtest forud for ansættelse. Kravene er begrundet i, at stillingen er relevant for udsendelse til internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for elementet Thomas Karup på telefon 7281 8126 eller mail: FSK-H-SHE02@MIL.DK.

Har du spørgsmål vedrørende til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 21. april 2021. Vi forventer, at holde samtaler umiddelbart herefter. Samtalerne foregår på Aalborg Kaserner.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent