Fortsæt til indhold

Afdelingssygeplejerske ved Forsvarets Sanitetskommando


Afdelingssygeplejerske ved Forsvarets Sanitetskommando

Har du lyst til en alsidig og udfordrende hverdag som afdelingssygeplejerske ved Forsvarets Sanitetskommando med tjeneste ved 1. Logistikbataljon, 1. Brigade på Aalborg Kaserner, så har du muligheden her.
Om os
Om Forsvarets Sanitetskommando
Forsvarets Sanitetskommando er den del af Forsvaret, som varetager Forsvarets sundheds- og sanitetstjeneste. Forsvarets Sanitetskommando udvikler og rådgiver Forsvaret om sundhedstjeneste, sanitetstjeneste og militær fysisk træning samt står for driften af infirmerierne. Derudover foretager vi sundheds- og sanitetsfaglige inspektioner, udfører sundhedsfaglige trusselsvurderinger og definerer de militære fysiske krav. Endvidere er Forsvarets Sanitetskommando ansvarlig for rekruttering og uddannelse af Forsvarets sundhedsfaglige personel, som tager hånd om vores soldater i nationale og internationale operationer og på de danske infirmerier. Igennem løsningen af disse opgaver sikrer Forsvarets Sanitetskommando soldatens helbred.

Om sundhedsfaglige opgaver i Hæren
Hærens forskellige typer af sanitetsfaglige enheder er placeret på Aalborg Kaserner og indgår i 1. Logistikbataljon, 1. Brigade. Organisatorisk er det sundhedsfaglige personel en del af Forsvarets Sanitetskommandos Sundhedsfaglige Hærelement.

Det sundhedsfaglige personels primære opgave er, sikre Forsvarets enheders adgang til sundhedsfaglige kompetencer med henblik på at opretholde kampkraften og øge soldaternes chance for overlevelse under kamphandlinger. Konkret er vores opgave at omsætte evidensbaseret medicin og ”best medical practice” til en militær ramme.

Til Hæren er der knyttet mere end 100 læger og sygeplejersker med reaktionsstyrkekontrakt ved Forsvarets Sanitetskommando. De indgår i sanitetsenhederne med deres medicinske ekspertise i forbindelse med uddannelse, øvelser og operativ indsættelser – herunder udsendelser.

Om Trænregimentet, Hærens Logistikcenter og Forsvarets Militærpoliticenter
Trænregimentet er beliggende i Aalborg, som er en af landets største garnisonsbyer og lokaliseret på Aalborg Kaserner. Trænregimentets vigtigste opgaver er at uddanne logistik- og militærpolitienheder. Dette sker ved regimentets fem bataljoner; 1. Logistikbataljon, 2. Logistikbataljon, 3. Vedligeholdelsesbataljon, 4. Nationale Støttebataljon (Vordingborg) samt Forsvarets Militærpoliti.
Ved Trænregimentet er der op mod 2.000 medarbejdere, inkl. værnepligtige, hvilket gør Aalborg Kaserner til en af byens absolut største arbejdspladser.
Om stillingen
Du har det sygeplejefaglige ansvar ved Forsvarets kirurgiske enhed, Behandlerdelingen, og du deltager sammen med de øvrige fastansatte læger og sygeplejersker i elementets arbejdsopgaver.

Dine kerneopgaver ved Behandlerdelingen er sundheds- og sanitetsfagliguddannelse samt faglig udvikling af sanitetstjenesten i Hæren. Du varetager det daglige opsyn med, at Behandlerdelingen uddannes til at yde feltmæssig sygepleje efter den bedste medicinske standard. I samarbejde med relevante fagpersoner bidrager du med at udarbejde sygeplejefaglige instrukser og procedurer. Sammen med Behandlerdelingens ledende læge ajourfører du medicinlister og rådgiver om anskaffelse af medicoteknisk udstyr og instrumenter. Du er med til at planlægge og gennemføre uddannelse og øvelser for sanitets- og sundhedsfagligt personel. Du bidrager til at udarbejde læringsplaner for det sanitetsfaglige personel, og du underviser det sanitetsfaglige personel i sygepleje, dokumentation, hygiejne m.v.

Du varetager sammen med resten af elementet kontakten til Hærens sundhedsfaglige reservepersonel gennem nyhedsbreve, arrangementer o.l.

De daglige opgaver løser du i et tæt samarbejde med chefen for elementet, og i koordination med chefen for sanitetskompagniet. Resultaterne af dit arbejde ser du udmøntet i praksis, og du medvirker til at vurdere effekten, når du deltager i øvelsesvirksomhed.

Du deltager på lige fod med elementets øvrige sundhedsfaglige medarbejdere i en række fælles sundhedsfaglige opgaver. Du deltager i øvelser nationalt og internationalt. Udsendelse i internationale operationer er ligeledes en del af jobbet.

Stillingen er vagtfri, men du skal forvente at deltage i øvelser.
Om dig
Du er sygeplejerske med sygeplejefaglig specialuddannelse inden for anæstesiologi, intensiv eller en solid erhvervserfaring som operationssygeplejerske.

Du har gode sprogkundskaber i dansk og engelsk i både skrift og tale og har kendskab til IT, herunder elektronisk dokumentation (Elektronisk Patient Journal (EPJ), COSMIC, Sundhedsplatformen eller lign.).

Vi ser gerne, at du har kendskab til det militærmedicinske fagområde og gerne erfaring som militær sygeplejerske, eventuelt fra udsendelser i internationale operationer.

Som person er du dygtig, målrettet og engageret og du sætter en ære i at løse dine opgaver professionelt.

Du trives i en alsidig arbejdsdag med varierende arbejdsopgaver, og du har en vis erfaring i at undervise. Tidligere gennemført basisuddannelse ved Forsvarets Sundhedstjeneste/Forsvarets Sanitetskommando er ønskelig, men det er ikke et krav, da uddannelsen kan gennemføres i 5 ugers forløb fra 9. august 2021.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse sker i henhold til Cirkulære om organisationsaftale for Sygeplejersker i staten og aftale om nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte sygeplejersker i staten (overenskomstansatte, tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte) af 20. november 2019.

Basislønnen udgør 30.052,06 kr. pr. måned. Der er mulighed for forhandling af tillæg afhængig af dine kvalifikationer. Der er til stillingen et arbejdsgiverfinansieret pensionsbidrag på 18 %.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på, at gennemgå Forsvarets fysiske basistest, en helbreds- og tandvurdering samt en psykologtest forud for ansættelse. Kravene er begrundet i, at stillingen er relevant for udsendelse til internationale missioner.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte fungerende chef for elementet Thomas Karup på telefon 7281 8126 eller mail: FSK-H-SHE02@MIL.DK.

Har du spørgsmål vedrørende til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte HR-konsulent Charlotte Møller Nielsen på telefon 7281 9182.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”søg stillingen”. Hvis du ikke har mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfristen er 21. april 2021. Vi forventer, at holde samtaler umiddelbart herefter. Samtalerne foregår på Aalborg Kaserner.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

07.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent