Fortsæt til indhold

Teknisk officer (PL) til Support Flight ved Vedligeholdelsesområde Karup (GENOPSLAG)


Teknisk officer (PL) til Support Flight ved Vedligeholdelsesområde Karup (GENOPSLAG)

Brænder du for at arbejde med personelledelse, styring samt vedligeholdelse på en mangfoldig pakke af forsvarets materiel; fra våben til køretøjer til helikoptere?
Er du ansvarsbevidst, struktureret og har gode samarbejdsevner i forhold til øvrig ledelse i vedligeholdelsesstrukturen, og kan du veksle mellem ledelsesmøder og direkte kontakt til svendene på værkstederne, så er det dig, vi søger til vores team.
Om os
Vedligeholdelsesområde Karups nære samarbejde med Helikopter Wing Karup giver en klar international profil og huser alle Forsvarets helikoptere. Vi støtter Helikopter Wing Karup og udsender helikopterbidrag til indsættelse i verdens brændpunkter. Vi støtter sammen med Helikopter Wing Karup: Hæren, Søværnet, Rigspolitiet, Politiets aktionsstyrker samt udøver søredningstjeneste.

Endvidere forestår Vedligeholdelsesområde Karup basisuddannelse af flymekanikere til Flyvevåbnet. Vedligeholdelsesområde Karup varetager Base Maintenance og Line Maintenance af Forsvarets helikoptere. Vi består af ca. 280 stillinger fordelt på et planlægningselement, logistikelement til støtte for al planlægning og udførsel af vores samlede aktiviteter, dokke til eftersyn af AS550, MH-60R SEAHAWK, T-17 og EH101, jordudstyrsværksteder, køretøjsværksteder, våbenværksted mm.

Vi samarbejder på alle områder med Helicopter Wing Karup og er derfor en del af den internationale profil. Heraf varetager vi også vedligeholdelse i internationale miljøer i forbindelse med øvelser.

Vedligeholdelsesområde Karup er endvidere et godkendt praktikværksted for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille EASA-godkendte flymekanikeruddannelse.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Du hjælper til at de, for enheden, pålagte produktionsmål og beredskabskrav opfyldes for alle sideværksteder under Vedligeholdelsesområde Karup.
Til at løse opgaven har Support Flight syv værksteder (SUN, VVK, JVK, AV, EL, MV og SV) samt en chef og en NK til rådighed, udover denne stilling. Der er cirka 110 medarbejdere i Support Flight - derfor er der både ledelse af mellemledere og teknisk personel.

Det bliver bl.a. dit ansvar at:
- Det rette personel er til rådighed og oppebærer den rette uddannelse.
- De rette rammer er til rådighed – både hvad angår faciliteter, værktøj og kultur.
- Kommunikationen og planlægning imellem værkstederne, Helikopter Wing og øvrige aktører foregår gnidningsfrit og fleksibelt.

Derudover kan du forvente at skulle udføre teknisk sagsbehandling og andre opgaver, som måtte ramme ledelsesniveauet ved Vedligeholdelsesområde Karup.

Det forventes, at du deltager i Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste rejsevirksomhed, hvor det måtte være nødvendigt.
Om dig
Du er premierløjtnant og har en stor lyst til at arbejde med personaleledelse, både på tæt hold samt distanceledelse, henset til værkstedernes placering. Du har en stærk ledelsesprofil med gode samarbejdsevner og er i stand til at holde overblikket i et, til tider, presset og hektisk miljø. Du skal kunne overskue og gennemføre pålagte opgaver med flere samtidige udfordringer i en varierende hverdag.

Du skal samtidigt være den person, der hjælper med at skabe ro omkring værkstederne, så opgaverne gennemføres i et godt og sikkert miljø.

Da Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er nyoprettet, opleves ændringer i bestemmelsesgrundlag og praksis, derfor kræves det, at du er omstillingsparat og åben for forandringer. Derudover forventes det, at du er villig til at arbejde med disse forandringer og skabe en kultur, der accepterer ovenstående.

Om dine kvalifikationer er det ønskeligt, at du har erfaring indenfor flyvedligeholdelse, gerne indenfor en af Helicopter Wing Karups helikopterkapaciteter. Du har indgående kendskab til EASA EMAR Part. 145. Du besidder gode evner indenfor kommunikation og ledelse.

Du skal kunne helbredsmæssigt godkendes til internationale operationer samt være villig til deltagelse i samme.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 3, som omfatter premierløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Flight Commander PL Mathias Østergaard, tlf.nr.: 7284 2404, mobil: 2292 5068 eller mail: FVT-V-AKSF01@FIIN.DK.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9141.

Ansøgningsfristen er den 2. maj 2021, og samtaler forventes gennemført umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb. Stillingen er til besættelse snarest herefter, den endelige ansættelsesdato vil blive koordineret med din nuværende chef.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

02.05.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent