Fortsæt til indhold

Nytænkende, ambitiøs og udviklingsorienteret major/orlogskaptajn til Projektkoordinationssektionen i Ejendomsstyrelsen


Nytænkende, ambitiøs og udviklingsorienteret major/orlogskaptajn til Projektkoordinationssektionen i Ejendomsstyrelsen

Er du interesseret i at arbejde med strategisk udvikling på etablissementsområdet med en stor kontaktflade mod hele Forsvaret? Så er du måske vores nye sagsbehandler i sektionen.

Projektkoordinationssektionen ved Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse i Hjørring søger en sagsbehandler med stærke kompetencer inden for planlægning, projektkoordination og analyseevner til at indgå i et team, der varetager og sagsbehandler den strategiske kapacitetsplanlægning og kapacitetstilpasning, samt udfører sagsbehandling af større planlægningsopgaver vedrørende dele af Forsvarets etablissementer og myndigheder.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er en støttefunktion for Forsvarets operative enheder og myndigheder. Vi varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Herudover er vi ankerpunkt i forhold til den bygningsmæssige implementering af forsvarsforliget. Vi er ansvarlige for den interne koordinering af den samlede udvikling af etablissementsområdet, den overordnede styring af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses produktion, herunder kapacitetsplan etablissement og udarbejdelse af beslutningsrelevant ledelsesinformation.

Projektkoordinationssektionen indgår som en af tre sektioner i Planlægningsafdelingen og består af i alt elleve medarbejdere bestående af civile og militære kollegaer.
På baggrund af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses organisationsændring 1. januar 2021, pågår der et arbejde med implementering af porteføljestyring samt en ny projektmodel for bygge- og anlægsområdet, hvilket giver mulighed for at præge de fremadrettede arbejdsgange og processer. Planlægningsafdelingen, danner synergi mellem porteføljestyring og generel planlægning, på både bygge- og anlægsområdet samt vedligeholdelsesområdet.

Opgaver skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver til tider et travlt og hektisk miljø. Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der også er stor mulighed for fleksibilitet for den enkelte, herunder muligheder for hjemmearbejdsdage.
Om stillingen
Som sagsbehandler i sektionen skal du med reference til sektionschefen varetage selvstændig sagsbehandling og forvaltning af overordnede opgaver i relation til strategisk kapacitetsplanlægning, samt planlægning og styring af bygge- og anlægsprojekter. Den primære opgave er virket som projektkoordinator for bygge- og anlægsprojekter med henblik på at sikre den nødvendige kvalitet i planlægningen og styringen af projekter jf. Ejendomsstyrelsens projektmanual og projektmodel.

Du vil konkret få til opgave at sikre koordinering, compliance og styregruppebetjening i et antal større bygge-og anlægsprojekter, samtidigt skal du selvstændigt varetage din egen projektportefølje bestående af en række mindre projekter.
Herudover vil du skulle sagsbehandle enkeltsager med etablissementsmæssigt indhold, f.eks. bidrag til businesscases og andre analyser.

Rollen som projektkoordinator fordrer særdeles gode samarbejdsevner og et stort overblik for at sikre fremdriften i projektet samt samarbejdet i projektets organisation, herunder
samarbejde med interne og eksterne bidragsydere.

Du bliver ligeledes sektionens sagsbehandler på større arbejder i relation til forsvarsforlig, budgetanalyser m.v. samt operative analyser i rammen af National Forsvarsplanlægning.

Stillingen er værnsfælles og dit præcise ansvarsområde afgøres på baggrund af din og øvrige medarbejderes baggrund. I dit arbejde vil du skulle koordinere eksternt med øvrige styrelser under Forsvarsministeriet, Forsvarets myndigheder og internt med en række øvrige afdelinger og sagsbehandlere. Stillingen giver gode muligheder for at få indblik i arbejdet på styrelsesniveau, og du vil dagligt være i dialog med myndigheder og sagsbehandlere på højt niveau.
Der gives samtidig gode muligheder for kompetenceudvikling i stillingen.
Om dig
Du er major eller orlogskaptajn, alternativt kaptajn/kaptajnløjtnant og er optaget på Master i Militære Studier (MMS) eller har taget en relevant uddannelse på masterniveau.
Du besidder gode analytiske evner, og du trives med selvstændigt at håndtere komplekse problemstillinger og opgaver. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere sagsbehandlerstillinger.

Du er resultatorienteret og god til at holde fokus på fastlagte deadlines uden at gå på kompromis med kvaliteten. Det er endvidere vigtigt, at du kan formulere dig skriftligt, og at du har gode samarbejdsevner, idet opbygning og vedligeholdelse af netværk og relationer er af afgørende betydning for koordinationen med interne og eksterne samarbejdspartnere.
Det er en fordel, hvis du har erfaring fra stabstjeneste ved Forsvarskommandoen, og du har kendskab til NATO organisation og forretningsgange, men det er ikke en nødvendighed.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten som officer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for at forhandle et personligt kvalifikationstillæg alt efter kompetencer og erfaring.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes, og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav, og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og søgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Martin Lund på telefon 22707424, eller på mail fes-chpks@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72819178.

Ansøgningsfristen på genopslaget er den 25. april 2021. Samtaler forventes gennemført uge 17.
Vi forventer tiltrædelse pr. 1. maj 2021 eller snarest muligt herefter.

Send os din ansøgning og dit CV via linket, hvor eksamensbeviser og andre relevante dokumenter ligeledes skal tilføjes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent