Fortsæt til indhold

Leder af lokal IT-servicecenter (genopslag)


Leder af lokal IT-servicecenter (genopslag)

Vil du være leder af et skarpt team, der yder IT-support til en perlerække af Forsvarets operative- og administrative enheder? Så har du nu muligheden.
Om os
Lokal IT Servicecenter Oksbøl (LITS OKS) er en del af Program IT Konsolidering og Transformation ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Vi er 4 engagerede og dygtige IT medarbejdere, alle militære. En af medarbejderne er placeret i Nymindegablejren, men distanceledes fra Oksbøl.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet brugersupport samt drift af administrative netværk og IT-systemer til alle medarbejdere og enheder på Oksbøl Kaserne og i Nymindegablejren.

Vi hører under Region Syd- og Sønderjylland og distanceledes som sådan af en re-gionschef. Vores arbejdsdag er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi tager et fælles ansvar for trivslen, har en uformel omgangstone samt en åben og ærlig dialog. Stillingen indeholder spændende udfordringer indenfor konfigurering og support af administrative IT-systemer, samt direkte brugersupport i et udpræget operativt miljø, hvor driftsstabilitet og sikkerhed er altafgørende.
Om stillingen
Som leder af LITS OKS, vil du have dit faste tjenestested på Oksbøl Kaserne, men du indgår på lige fod i et regionalt ledelsesteam, der skal kunne yde IT-support til Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet i hele Syd- og Sønderjylland.

LITS OKS står for daglig drift, fejlsøgning og vedligeholdelse af en bred vifte af IT-udstyr, som er fundamentalt for at de operative enheder kan varetage deres opgaver. Tek-nologierne omfatter Windows-baserede platforme, Cisco (mfl.) netværksudstyr og serverinstallationer på både klassificerede og ikke klassificerede netværk. Vi administrerer desuden AV-udstyr, udlån af IT-materiel, mobiltelefoner samt forbrugsstoffer til printere.

Du vil opleve en travl, men alsidig hverdag i et dynamisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor centrets mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.
Om dig
Du er seniorsergent, eller oversergent med potentiale og uddannelse til udnævnelse.

Det er en fordel, hvis du har en faglig uddannelse som fx IT-supporter eller Datafagtekniker i bagagen. Det er dog et ubetinget krav, at du har lyst og interesse for at arbejde med mennesker og informationsteknologi. Du skal endvidere være indstillet på, løbende, at gennemgå de nødvendige korterevarende kurser og uddannelser, som stillingen kræver.

Du skal have kørekort til kategori B.

Vi lægger stor vægt på, at du kan arbejde selvstændigt. Du skal, når opgaven er stillet, af egen drift få den udført. Du er en udpræget holdspiller med gode samarbejdsevner, en tydelig kommunikation og så er det vigtigt, at du har gode sociale færdigheder. Vi forventer desuden af dig, at du engagerer dig i arbejdet og er positiv i din omgang med kolleger og brugere. Du skal være indstillet på at dække af i hele regionen, når behovet opstår.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan både besættes af personel med civil eller militær baggrund og er derfor både slået op civilt og militært. Vær derfor opmærksom på stillingens ”værn”, når du søger via linket i stillingsopslaget.

Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Oksbøl.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Er du ikke allerede ansat i Forsvaret, skal du være indstillet på at bestå Forsvarets afprøvning inden en evt. ansættelse

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Regionschef, major Peter Johansen på FMI-PIT-CHSJ@MIL.DK eller telefon 21 28 67 20.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 96 96 eller mail FPS-BA-BS249@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2021. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Vi er en af Danmarks største offentlige leverandører af digitale systemer og services. Vi har mere end 500 højt specialiserede medarbejdere, der arbejder inden for en lang række områder, som fx infrastruktur, IT-arkitektur, netværk og IT-systemer. Det kræver alt fra IT-supportere og projektledere til sociologer og ingeniører. Opgaverne spænder vidt og vi understøtter alt det IT, der følger med forsvarets mange funktioner og enorme mængde materiel – hvad enten det er netværk og telefoner eller IT i kampvogne, i kampfly og på skibe. Til at understøtte Forsvarets opgaveløsning driver, vedligeholder og udvikler vi en IT-infrastruktur af meget høj kvalitet og kompleksitet, der sikrer effektive og moderne tjenester baseret på efterprøvede teknologier.
Vores mission at levere optimal forretningsværdi gennem IT ved at arbejde hurtigt, forbindende, kundecentrisk og vidensdrevet. Derved sikrer vi, at det samlede forsvar og beredskab kan føre kampen for det, der er værd at kæmpe for.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Oksbøl, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent