Fortsæt til indhold

IT-Supporter til Lokal IT Servicecenter Karup


IT-Supporter til Lokal IT Servicecenter Karup

Har du lyst til at være IT-Supporter på en spændende og dynamisk arbejdsplads, hvor du kan realisere din lyst til faglighed og personlig udvikling samt kontakt til mange forskellige mennesker? Så skal du til tasterne og sende os din ansøgning.
Om os
Vi er 11 engagerede og dygtige IT medarbejdere, heraf en leder, 7 fastansatte og 2 elever. Vi er en del af de regionale servicecenter, der dækker Midtjylland.

Lokal IT Servicecenter Karup (LITS KAR1) løser de lokale IT opgaver for alle brugere i Karup og andre lokaliteter i området i tæt samarbejde med LITS KAR2. I forbindelse med et kørende transformationsprogram, vil arbejdet på sigt omfatte flere lokaliteter/områder i Midtjylland/Karup.

Lokal IT Servicecenter Karup er en del af Program IT Konsolidering og Transformation ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse. Styrelsen har hovedkvarter i Ballerup, hvorfra dele af programmets opgaver udføres.

Opgaverne er mangeartede, og omfatter blandt andet brugersupport samt drift af administrative netværk og IT systemer.

Vores arbejdsdag er præget af tillid, fleksibilitet og frihed under ansvar. Vi tager et fælles ansvar for trivslen, har en uformel omgangstone samt en åben og ærlig dialog. Stillingen indeholder spændende udfordringer indenfor konfiguration og support af administrative IT-systemer, samt direkte brugersupport i et operativt miljø, hvor driftsstabilitet og sikkerhed er altafgørende.
Om stillingen
Som ansat ved Lokal IT Servicecenter Karup vil du have dit faste tjenestested på Flyvestation Karup. Du kommer til at varetage mange spændende og alsidige opgaver indenfor drift, service og supportområdet. I jobbet indgår du i vores serviceteam, hvor du giver vores kunder 1. og 2. level support. Dine arbejdsopgaver vil variere fra enkelte telefonsupportopgaver til personlig kontakt til brugere, med vidt forskellige baggrunde. Det er derfor altafgørende, at du befinder dig godt i et job med varierende arbejdsopgaver, hvor du kan tilpasse dig efter brugerens behov og viden. Du vil også være med til, at skabe fremtiden for lokal IT i Forsvarsministeriets koncern.

Der vil blandt andet være tale om opgaver, som:
- Installation, vedligeholdelse og optimering af fortrinsvis Microsoft løsninger
- Klargøring og installation af PC
- Fejlfinding på hardware og netværk
- Brugeradministration og brugersupport
- Undervisning af brugere i nye systemer

Du vil opleve en travl, men alsidig hverdag i et dynamisk miljø, hvor to dage sjældent er ens og hvor du selv, indenfor centrets mål og rammer, bidrager til en spændende, lærerig og udfordrende hverdag.

Har du lyst og evner, er der desuden gode muligheder for faglig og personlig udvikling.
Om dig
Du er sergent og har en faglig uddannelse som IT-supporter eller Datafagtekniker. Du er dygtig til trådløst og kablet netværk. Du brænder for PC hardware og Microsoft produkter, som server 2016/2020 og Windows 10.

Du skal have kørekort kategori B.

Du skal kunne beherske dansk og engelsk i skrift og tale.

Vi lægger stor vægt på, at du er selvkørende. Du skal, når opgaven er stillet, af egen drift få den udført. Du er en udpræget holdspiller med gode samarbejdsevner, en tydelig kommunikation og så er det vigtigt, at du har gode sociale færdigheder. Vi forventer desuden af dig, at du engagerer dig i arbejdet og er positiv i din omgang med kolleger og brugere.

God sans for humor, ”brede skuldre” og vidensdeling er 3 vigtige faktorer i din dagligdag.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan både besættes af personel med civil såvel som militær baggrund, og er derfor slået op både civilt og militært. Vær derfor opmærksom på stillingens ”værn”, når du søger via linket i stillingsopslaget.

Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Karup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af Lokal IT Servicecenter Karup, Britta Vissing på telefon: 72 81 13 71.

Ansøgningsfristen er den 23. april 2021. Vi holder samtaler løbende. Stillingen er til besættelse den 1. maj 2021 eller snarest derefter.

Du bedes søge stillingen via linket. Du bedes ligeledes scanne og vedhæfte relevante dokumenter, som bevis for uddannelse mv. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM KAPACITETSANSVARLIG KONCERN IT
Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) har, som styrelse under Forsvarsministeriets koncern, det overordnede ansvar for koncernens materiel- og informatiksystemer fra ’vugge til grav’. FMI har ca. 1.900 medarbejdere. Omkring 1.400 er civile, imens 500 er militære. Ca. 300 af FMI 1.900 medarbejdere er placeret i domicilet i Hvidovre.

Kapacitetsansvarlig Koncern IT (KAKI) er en division under FMI, som driver, vedligeholder og udvikler koncernens netværk, applikationer og arbejdsstationer. Endvidere driver og udvikler KAKI koncernens SAP-applikation DeMars. KAKI forestår desuden koordinering, planlægning, ressource- og udliciteringsstyring samt sikkerhed og kvalitetsstyring mv. inden for informatikområdet for hele koncernen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

23.04.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

  • Ansøgning

    Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

  • Vurdering af din ansøgning

    Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

  • Samtaler

    Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

  • Tilbagemelding

    Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent