Fortsæt til indhold

Operationsofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre


Operationsofficer til 4. besætning, Division 11 i 1. Eskadre

Har du evnen og viljerne til at lede skibets operationer i såvel fred som kamp? Forstår du at udvikle og fastholde medarbejdere i et godt arbejdsmiljø? Har du interesse for udviklingen i Arktis, og vil du udvikles fagligt, personligt og ledelsesmæssigt?

Hvis du kan svare bekræftende til ovenstående, vil vi opfordre dig til at søge stillingen som operationsofficer i 4. besætning.
Om os
Vores primære opgave består i at indgå i det militære forsvar af Grønland og Færøerne herunder at udføre patruljevirksomhed og håndhævdelse af Rigsfællesskabets suverænitet på søterritorierne. Hertil kommer afledte opgaver som fiskeriinspektion, søredning, assistance til civile myndigheder mm.

Ud over patruljevirksomheden i Arktisk Kommandos ansvarsområde deltager enheden jævnligt i større, multinationale øvelser som Joint Warrior i Skotland eller Norwegian Task Group i Norge.

Stillingen vil medføre fast tjenestested i Frederikshavn. Langt størstedelen af tjenesten vil foregå med sejlads i farvandene ved Grønland og Færøerne. Der kan dog forventes perioder med tjeneste/kursusaktivitet i Frederikshavn. Sejladsperioderne har typisk en varighed på otte til ti uger. I alt kan der forventes cirka 150 sejldage pr. år.

Med henblik på at skabe de bedst mulige rammer for balance mellem den sejlende tjeneste og privatlivet er der i 1. Eskadre et stort fokus på planfastholdelse.
Om stillingen
Som operationsofficer indgår du i skibsledelsen, hvor du har ansvaret for planlægning, forberedelse og gennemførelse af skibets indsættelser i operationer og øvelser. Du koordinerer i den forbindelse direkte med indsættende myndighed – eksempelvis Arktisk Kommando.

Som en del af skibsledelsen har du et tæt samarbejde med CH, NK og TKO, og du vil således få et bredt helhedsbillede over enhedens indsættelse og operative virke i Nordatlanten.

Operationsofficeren er leder for operationsdivisionen, der er opdelt i taktisk sektion og våbensektionen. Udover dig selv udgøres divisionen af tre officerer, to sergenter og 13 menige. Du kommer til at anvende dine lederevner, herunder at skulle lede gennem ledere.

Som leder af operationsdivisionen vil du få et udfordrende personaleansvar og gode muligheder for personlig udvikling.

4. besætning gennemførte i starten af 2020 træning i rammen af DANSARC 5 ved German Navy Damage Control Training Center (GNDCTC) i Neustadt, Tyskland. I tæt samarbejde med den øvrige del af skibsledelsen vil en af dine opgaver blive at fastholde besætningens træningsniveau.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og har gennemført relevante VUK moduler eller lignende (f.eks. VUT I/L) efteruddannelse. Erfarne premierløjtnanter, som er indstillede på at indgå en tidsbestemt uddannelseskontrakt med henblik på udnævnelse til kaptajnløjtnant, har ligeledes mulighed for at søge.

Det er en fordel, hvis du har erfaring fra sejlads i Nordatlanten ved Grønland og Færøerne. Har du ikke denne erfaring, men til gengæld solid taktisk erfaring fra eksempelvis 2. Eskadres store enheder, vil dette også kunne kvalificere dig til stillingen som operationsofficer.

Din eskadremæssige baggrund er således ikke det afgørende. Derimod er det afgørende, at du er klar til at gå forrest og træde i karakter som divisionsofficer i en større enhed.

Du har en anerkendende tilgang i din ledelsesstil og omgås både foresatte og undergivne med loyalitet og respekt samtidig med, at du formår at træde i karakter, når der er behov for det.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte næstkommanderende for 4. besætning, orlogskaptajn Brian Jensen, på tlf.: 30 67 07 42 eller mail 1E11-B4-NK@MIL.DK. Alternativt kaptajnløjtnant Bårdur Sandå, på tlf.: 72 85 75 51 eller mail SCA-F-BEM01@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 25. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

25.04.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent