Fortsæt til indhold

Sagsbehandler SOPK til Electronic Warefare Elementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)


Sagsbehandler til Electronic Warefare Elementet ved 1 ISRBTN, Efterretningsregimentet (genopslag)

Søger du nye udfordringer, og har du en stor interesse for elektronisk krigsførelse?
Vil du have en meget spændende stilling som specialist inden for specialopklaringskapaciteter?
Om os
1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon (ISR) er en operativ bataljon under 1. Brigade med ansvar for brigadens efterretningstjeneste. Tactical Intelligence Development Branch (i daglig tale S7) er ansvarlig for den taktiske udvikling og opbygning af efterretningskapaciteterne.

Endvidere planlægger og gennemfører vi uddannelse inden for vores fagansvarsområde samt støtter tjenestegrensinspektøren i f.m. kontakt- og inspektionsvirksomhed for efterretningstjenesten.

S7 har et højt aktivitetsniveau, og sammen med den øvrige bataljonsstab tilbyder vi en meget attraktivt tjeneste. S7 er en moderne og fremtidsorienteret arbejdsplads, og vores kerneværdier er: Personellet først, operativ effekt samt stolthed og professionalisme.

ISR har ca. 270 medarbejdere fordelt på tre garnisoner i Varde, Fredericia og på Bornholm. På Varde Kaserne ligger ligeledes vores nærmeste samarbejdspartner Efterretningsregimentet.
Om stillingen
Som sagsbehandler ved Electronic Warfare Elementet i S7 er du med i den kapacitetsnære taktiske udvikling af Electronic Warfare kapaciteten. Der er et tungt teknologisk fokus i stillingen, hvor opgaven blandt andet er, at beskrive de teknologiske muligheder, og integrere og implementere løsninger ved de operative enheder.

Du leverer rådgivning og beslutning støtte inden for specialet.

Du har ansvaret for følgende fagområder:
- Taktisk og teknisk udvikling og implementeringen af specialopklaringskapaciteter.
- Udvikling af specialopklaringskoncept til troppeenheden.
- Uddannelses-, kontakt- og kontrolvirksomhed inden for dit ansvarsområde.

Herudover deltager du i:
- Software- og hardwaretest, samt troppeforsøg inden for elementets fagansvar.
- Dokumentering og erfaringsindhentning i forbindelse med øvelser, operationer, samt uddannelsesvirksomhed.
- Udarbejdelse og ajourføring af dokumentation vedrørende specialopklaringskapaciteter, herunder input til reglementer, temanotater, betjenings- og sikkerhedsvejledninger, standing operating procedures / standing operating instructions, håndbøger med mere.
- Støtte til foresatte myndigheder i forbindelse med Forsvarets studie- og udviklingsvirksomhed inden for specialet.
- Bidrage til udarbejdelsen af brugerspecifikationer i forbindelse med anskaffelse af materiel og systemer.
- Undervisnings- og uddannelsesvirksomhed som kursusleder og lærer inden for eget fagansvar.
- Støtte til tjenestegrensinspektør virke i forbindelse med kontakt- og inspektionsvirksomhed.

Du bidrager herudover til udarbejdelse af uddannelsesgrundlag, herunder blivende bestemmelser for uddannelsen, læringsplaner og ’on the job training’ inden for fagansvar.

Du skal forvente rejsevirksomhed i relation til jobbet.
Om dig
Du er seniorsergent eller en erfaren oversergent, som er vurderet egnet til næste funktionsniveau.

Du har erfaring med og stor interesse og forståelse for informationsteknologi og generel efterretningstjeneste. Indsigt i kommunikationssystemer vil ligeledes være gavnligt.

Du kan identificere dig selv med vores kerneværdier og vil bidrage positivt til opbygning af et stærkt S7 team. Du er i stand til at samarbejde på tværs af organisationen og kan hurtigt skabe et godt netværk.

Du er villig til at udvikle kompetencer i relation til informationsteknologi og generel efterretningstjeneste.

Du er velformuleret i skrift og tale både på dansk og engelsk.

Vi ser gerne, at du har erfaring med IT-baseret teknologi og softwarebaserede løsninger i din militære tjeneste og eventuel en civil eller militær uddannelse indenfor informationsteknologi.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan søges af en erfaren oversergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Varde, men du har mulighed for at tilrettelægge hovedparten af tjenesten i Fredericia.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at sende dine kontakt oplysninger og hvornår vi kan træffe dig til efr-ktp-1b-s7@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 2. maj 2021. Samtaler bliver afholdt i uge 18/19. Ansættelse hurtigst muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Varde Kaserne tilbyder udfordrende og varierede karriere- og tjenestemuligheder ved både Efterretningsregimentet og Hærens Sergentskole. Desuden ligger Danske Artilleriregiment 15 minutters kørsel fra Varde.

Efterretningsregimentet er centrum for militære enheder, der indhenter, bearbejder og analyserer informationer, for at skabe sikkerhed for danske soldater.

Regimentet bidrager til det daglige situationsbillede, og yder efterretningsstøtte til Hæren og til militære enheder, udsendt i international tjeneste. Regimentet forestår endvidere Conduct after Capture uddannelserne i forsvaret og er ansvarlig for den militære sikkerhedstjeneste i hæren. Regimentet er placeret på Varde Kaserne og beskæftiger ca. 263 faste medarbejdere, fordelt på et garnisonsstøtteelement og en efterretningsbataljon. Regimentet uddanner ca. 250 værnepligtige om året. Endvidere er 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon også placeret på garnisonen.

Efterretningsregimentet lægger stor vægt på at integrere nye kolleger, og vi har et meget velfungerende samarbejde med Varde og Esbjerg Kommuner i forhold til bosætning, uddannelsesmuligheder og partner job.

I Varde Kommune har partneren for eksempel mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, og tilflyttere med ansættelse samt pendlere har fortrinsret til lejeboliger.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med blandt andet sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontant til private udlejere af lejeboliger.
Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad Tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent Varde Kommune Jørgen Nielbæk, joni@varde.dk, 30 59 05 95.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

02.05.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent