Fortsæt til indhold

Forsyningsspecialist (sergent) til Air Transport Wings forsyningstjeneste


Forsyningsspecialist (sergent) til Air Transport Wings forsyningstjeneste

Udadvendt, selvstændig og samarbejdsvillig forsyningsspecialist søges til forsyningstjenesten, Air transport wing Aalborg.
Om os
Air Transport Wing er hjemsted for forsvarets transport- og overvågningsfly. Vi træner og opstiller bidrag både til udsendelse internationalt i verdens brændpunkter og til løsning af nationale samfundsopgaver.

Vi skaber styrke gennem vores mangfoldighed og har et højt operationstempo med altid indsatte fly. Derfor giver vores motto ”Stærk og pålidelig – over alt” mening for Wingens medarbejdere.

Vi ligger vægt på, at vores medarbejdere trives og, at der til trods for det høje tempo i dagligdagen, er plads til den enkelte medarbejders personlige og faglige udvikling. Du bliver en del af et godt hold med gode og engagerede kolleger.
Om stillingen
Som forsyningsspecialist ved Air Transport Wing (ATW) skal du være leder for et team af medarbejdere, der indgår i den daglige drift af forsyningskæden i relation til Wingens materielregnskaber. Som teamleder forventer vi, du er samarbejdsvillig, løsningsorienteret og en pålidelig repræsentant for dine medarbejdere, for Forsyningstjenesten og for Logistic Support Squadron (LSS).

ATW er normeret med og regnskabsfører på materiel både til wingens operative virke, og til den vedligeholdelse, der udføres på wingens værksteder. For at ATW kan operere er det nødvendige og rettidige materiel en vigtig ressource for ATW, og du skal forvente, at der bliver stillet krav til din selvstændighed, kvalitet og dine leveringstider. Der er behov for at du kan holde mange bolde i luften på samme tid, både på kort og lang sigt, samt overskue opgaver af skiftende kompleksitet. Du bliver mellemleder for en vigtig del af alle relevante forsyningsopgaver i relation til ATW myndighedsbeholdninger og skal kontinuerligt styrke og udvikle dialogen internt i dit team og med vores kunder, overordnede myndigheder og enheder under Forsvarets Materiel og indkøbsstyrelse.

Med udgangspunkt i de operative opgaver, stilles der store krav til fleksibilitet og selvstændighed for kontinuerligt at yde den bedst mulige forsyningsstøtte til ATW.

Vi indgår i Flyvevåbnets beredskab, og stillingen stiller krav om, at du kan indgå i udsendelser, øvelser i ind- og udland samt diverse militære og civile kurser.
Om dig
Du er som udgangspunkt udnævnt sergent eller er en erfaren konstabel, der med tilfredsstillende resultat, allerede er afprøvet i relation til uddannelse til sergent og du skal helst have forrettet tilfredsstillende tjeneste i en forsyningsfunktion.

Du har en faglig uddannelse som logistikassistent eller tilsvarende samt Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse(Q: ETFSYFFTFU) og kan dokumentere dette med uddannelsesbevis. Alternativt har du et stærkt kendskab til SAP (DeMars MM og PM), en solid erfaring med forsyningsarbejde i forsvaret og er indstillet på efterfølgende at gennemføre uddannelsen.

Du skal have en militær baggrund fra Forsvaret. Du skal kunne bruge engelsk i skrift og tale, og have IT kundskaber svarende til PC kørekort. Det forventes, at du har de relevante SAP kurser for at bestride stillingen, ellers kan du forvente en opkvalificering med relevant efteruddannelse til et tilstrækkeligt niveau.
Du sætter faglighed højt og forstår at kombinere dine kvalifikationer og erfaringer til at holde et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, samtidig med at du er servicemindet.

Du skal være opmærksom på, at der knytter sig fysiske og helbredsmæssige krav til stillingen. Du må derfor være forberedt på at gennemgå en helbredsundersøgelse forud for ansættelse og bestå den fysiske test. Kravene er begrundet i, at stillingen i særlig grad er relevant for udsendelse til internationale missioner.

Du ønsker at være en del af en enhed, hvor dagene ikke nødvendigvis ikke ligner hinanden, og hvor du er medansvarlig for at udvikle dig selv og andre.
Du skal brænde for livet som soldat, specialist og mellemleder. Du er ansvarsbevidst og fleksibel i dit daglige virke, og du har gode sociale egenskaber, som kommer til udtryk i et solidt kendskab til egne styrker og svagheder. I dig ønsker vi at se en mellemleder, som hviler i sig selv, og som formår at fange detaljer ved faglige opgaver og ved samspillet med personel, uden at miste overblikket.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel med et godt udviklingspotentiale. Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, hvor du forpligter dig til at gennemføre og relevant uddannelseskrav. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau. Udnævnelse til sergent kan finde sted, når uddannelseskrav og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og honorer de almene krav for udnævnelse.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.
 
Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Flyvestation Aalborg.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte leder af ATW forsyningstjeneste, chefsergent Morten Isaksen på telefon 72 84 76 01, eller chef for Logistic Support Squadron, kaptajn Lisbeth Jokumsen på 72 84 75 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent/Afdelingsleder-1 Camilla Lindholm Elling ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS250@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist 20. april 2021, samtaler umiddelbart her efter. Stillingen er til besættelse snarest.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Air Transport Wing:
ATW er hjemmehørende på flyvestation Aalborg. ATW er hjemsted for flyvevåbnets transport- og inspektionsfly: C130J Hercules og CL604 Challenger. ATW spænder over en bred vifte af opgaver såsom forsyningsflyvning til det nordatlantiske område, flystøtte til specialstyrker, indsættelse i nationale og internationale operationer, farvandsovervågning og suverænitetshævdelse.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

20.04.2021

Indrykningsdato

06.04.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent