Fortsæt til indhold

Conduct after Capture Instruktør ved 2. Military Intelligence Bataljon


Conduct after Capture Instruktør ved 2. Military Intelligence Bataljon

Er du en engageret og kompetent instruktør med stort overblik og et skarpt blik for udvikling?
Har du stærke kommunikative evner og forstår du at motivere andre undervisere?
Så er en stilling som uddannelsesofficer ved Conduct after Capture sektionen måske noget for dig.
Om os
2. Military Intelligence Bataljon (MIBTN) ved Efterretningsregimentet (EFR) er en kapacitetsbataljon, bestående af såvel uddannelsesenheder og operative kapaciteter.

2. MIBTN leverer efterretninger til Hæren og dennes udsendte enheder, uddanner efterretnings- og påvirkningsenheder, gennemfører militær sikkerhedseftersyn, forestår uddannelse i Conduct after Capture (CAC) samt gennemfører og forestår uddannelse af værnepligtige og konstabelelever for efterretningstropperne.

CAC sektionen er ansvarlige for at planlægge, tilrettelægge og gennemføre CAC og SERE uddannelser i Forsvaret.

Sektionen er ansvarlig for at fastholde uddannelserne på et meget højt fagligt niveau og for at holde uddannelserne aktuelle og relevante. Hertil kommer almindelig sagsbehandling, taktisk udvikling og kontrol af dette specialiserede område. CAC-sektionen uddanner og deltager også i beredskabet, i tilfælde af særlige hændelser, hvor det omhandler isolation eller tilbageholdelse af danske personer.

Vi er fem fastansatte medarbejdere i elementet, og har herudover en stor uddannelseskadre af reservister, der i deres designeringsfunktion varetager hovedparten af vores CAC uddannelser. Uddannelser, der er obligatoriske i forbindelse med udsendelse i internationale operationer, hvilket betyder, at vi til tider skal gøre tjeneste med meget kort varsel.

Vi har en travl og omskiftelig hverdag, hvor der er behov for en engageret indsats for at få hverdagen til at hænge sammen, men samtidig arbejder vi meget selvstændigt og har stor indflydelse på egne arbejdsvilkår.
Om stillingen
Stillingen indebærer, at du får en central opgave med at holde CAC-uddannelserne ajour. Derudover skal du i samarbejde med øvrige CAC-instruktører planlægge, tilrettelægge og gennemføre de forskellige CAC-uddannelser.

Du vil blive en del af et meget engageret team, som sætter en ære i at holde et højt fagligt niveau. Du skal være forberedt på en del rejseaktivitet, både nationalt og internationalt.

Du vil skulle deltage i taktisk udvikling med henblik på at holde uddannelserne opdaterede. Dette arbejde foregår i projektgrupper, som oprettes efter behov.

Du skal også forudse, at indgå i almindelig sagsbehandling.
Om dig
Du er kaptajn og har gennemført Føringskursus eller Videreuddannelseskursus Bataljon og Brigade.

Alternativt er du en erfaren premierløjtnant vurderet egnet til at indgå på Føringskursus. Der vil således være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du er uddannet CAC-instruktør.

Du har et godt kendskab til uddannelse og uddannelsesplanlægning i Forsvaret. Du er fleksibel og udadvendt samt i stand til at arbejde selvstændigt, samtidig med at du bevarer overblikket i forskellige situationer.

Du kan give og modtage feedback på egne og andres præstationer på en positiv måde, der respekterer, at opgaver kan løses forskelligt. Indhentede erfaringer forankrer du, med henblik på, løbende optimering af sektionens virke.

Du arbejder forudseende, således at nye udfordringer kan imødegås rettidigt. Nødvendige beslutninger træffer du uden tøven og gennemfører dem effektivt.

Du er god til at kommunikere i skrift og tale og evner at indgå effektivt i sagsbehandling og udviklingsprojekter.
Det er et krav, at du har kørekort til personbil.

Det er ønskeligt, at du har været udsendt i internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenested vil være Varde kaserne.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH/CAC KN Folke Andreas Mosgaard Lavrsen på telefon 72 82 90 95.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 28. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021 eller efter aftale.

Samtaler forventes afholdt løbende.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune Mona Hansen på tlf.: 79 94 74 93 eller mail: monh@varde.dk og Bosætningskoordinator i Esbjerg Kommune Pia Enemark på tlf.: 20 47 32 06 eller mail: piene@esbjergkommune.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

28.04.2021

Indrykningsdato

31.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent