Fortsæt til indhold

Sektionschef J6 ved AKO (Genopslag)


Sektionschef J6 ved AKO

Har du lyst til at opleve Grønlands storslåede natur og prøve kræfter med en spændende stilling i en kommando med internationalt fokus, opfordres du til at søge stillingen som Chef i J6/CIS-sektionen ved Arktisk Kommando i Nuuk. De operative opgaver bæ-rer præg af det internationale fokus, der er på udviklingen i den arktiske region. Et fokus, der kun kan forventes at øges inden for de kommende år.

Du vil derfor blive en del af en arbejdsplads, hvor du er med til skabe et sikkert Arktis i samarbejde med nationale og internationale partnere.
Om os
J6/CIS-sektionen indgår i operationsstøttesøjlen ved Arktisk Kommando i Nuuk. Sektionen består af en chef samt en seniorsergent. Hertil kommer tilknyttet reservepersonel, som blandt andet bliver indraget i projektopgaver.

Med aftalen i 2016 om implementeringen af Arktisanalysen pågår der ved Arktisk Kommando implementering af en lang række kommunikationssystemer, der skal forstærke evnen til at kommunikere med samarbejdspartnere, opbygge og opretholde et opdateret situationsbillede i alle dimensioner samt understøtte kommandoens evne til at planlægge og gennemføre operationer i det arktiske område.

Kerneområdet for J6/CIS-sektionen er varetagelse af planlægning og overordnet styring, forvaltning, tilsyn og kontrol vedrørende informations- og kommunikationssystemer ved Arktisk Kommando. Derudover bidrager J6/CIS-sektionen til fastlæggelse af overordnede krav i relation til modernisering, udvikling, anskaffelse og anvendelse af informations- og kommunikationssystemer, der anvendes ved Arktisk Kommando.
J6/CIS-sektionen prioriterer og koordinerer den faglige opgaveløsning under Arktisk Kommando i samarbejde med relevante enheder og myndigheder. J6/CIS-sektionen bidrager videre inden for respektive fagområder til indholdet af Arktisk Kommandos handlingsprogram og overordnede planlægning.


At flytte til Grønland kan være en stor oplevelse, særligt hvis familien flytter med. Vi kan derfor tilbyde en enestående oplevelse ved at komme til Grønland med mange minder for livet. Der er rig mulighed for store naturoplevelser med fjeldvandring, ski, snescooter, jagt og fiskeri. Derudover rummer Nuuk en større bys muligheder med caféer, restauranter, fitnesscentre, biograf og butikker. Udover at have et stærkt kollegialt sammenhold gør vi som arbejdsplads meget for at have et godt socialt sammenhold med blandt andet arrangementer for hele familien. Derudover har du mulighed for at blive en del af Arktisk Kommandos båd- og hyttelaug.
Om stillingen
Om dig
Til stillingen som chef for J6/CIS-sektionen ved Arktisk Kommando søger vi en erfaren og fagligt kvalificeret kaptajn/kaptajnløjtnant (M321) eller major/orlogskaptajn (M322) officer med erfaring i stabstjeneste ved højere stab samt et godt kendskab til såvel CIS kerneområder som Arktis med de særlige forhold, der gør sig gældende her. Det vil være en stor fordel, hvis du har en baggrund som våben-elektronikofficer, teknisk officer eller systemofficer med kendskab til de kommunikations- og informationssystemer, der anvendes i Forsvaret
Ansættelsesvilkår.

Som chef for J6/CIS-sektionen bliver du overordnet ansvarlig for J6/CIS-sektionens kerneopgaver inden for hele Arktisk Kommandos myndighedsområde.

Mere konkret skal du lede den fortsatte udvikling på området med afsæt i Arktisanalysen og bidrage til den konceptuelle udvikling ved kommandoen. Du skal være bindeleddet mellem de operative brugere og den projekterende og systemanskaffende del af Forsvaret og skal således være i stand til at behandle og omsætte operative behov til brugerspecifikationer, der kan anvendes i den videre dialog og behandling ved de projekterende og anskaffende myndigheder. Hertil kommer den generelle sagsbehandling indenfor J6/CIS-sektionen sagsområder, hvor du også vil have en tæt kontakt til stabens øvrige medarbejdere, underlagte enheder, øvrige stabe ved Forsvarskommandoen samt faglige styrelser under Forsvarsministeriet. Herudover kommer opgaver, der vil blive nærmere fastlagt under hensyntagen til dine kvalifikationer og den løbende prioritering. I forbindelse med større hændelser og operationer vil du videre indgå i AKO kriseberedskab.

Samlet set rummer stillingen et rigtigt spændende indhold med stor grad af frihed og ansvar i opgaveløsningen. Herunder må du i et vist omfang forvente rejseaktivitet til Forsvarets arktiske stationer i forbindelse med projekter, tilsyn og evt. øvelsesaktivitet.

Fælles for alle dine opgaver og stillingen er, at de kræver overblik, omstillingsparathed og evnen til at prioritere sektionens ressourcer og træffe beslutninger. Det kræver gode samarbejdsevner for at skabe relationer på alle niveauer både internt i Arktisk Kommando, Forsvarskommandoen, styrelser og myndigheder under Forsvarsministeriet. Heri-gennem får du gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt og evt. gøre dig klar til videre uddannelse. Endelig er Arktis kendetegnet ved, at der ikke er langt mellem de centrale beslutningstagere, hvilket både fascinerer og forpligter.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Stillingen bestrides som midlertidig tjeneste ved Arktisk Kommando i Nuuk, Grønland for en afgrænset periode på to år. Du vil beholde dit nuværende faste tjenestested under opholdet i Nuuk.

Særlige grønlandske vilkår
Du vil blive stillet en fri bolig til rådighed samt ydelser jf. Grønlandsaftalen.
Du kan medbringe din eventuelle samlever og børn, og der er mange, gode beskæftigelsesmuligheder i Nuuk.
Nuuk er en moderne hovedstad med mange kulturelle tilbud, god bustransport og et rigt foreningsliv.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef Operationsstøtte OL Kim Dalgaard Poulsen, fko-a-chs@mil.dk, tlf. +299 36 40 04.

Du kan kontakte AKO HR partner ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på FPS-RA-MH02@MIL.dk eller på tlf. +45 72819215, såfremt du har spørgsmål til specifikke grønlandske ydelsesforhold.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent premierløjtnant Jesper Tang Sørensen, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9149.

Du kan læse om de generelle ansættelsesvilkår på HRP/AKO og praktiske oplysninger kan du læse i denne Velkomstfolder.

Bemærk at tidsforskellen mellem Danmark og Nuuk er 4 timer (bagud).

Ansøgningsfristen er den 21. april 2021. Vi forventer at gennemføre samtaler umiddelbart efter. Samtalerne forventes at foregå via VTC eller SKYPE.
Stillingen er ledig til besættelse pr. 1. maj 2021, men den endelige tiltrædelsesdato fastlægges i samarbejde med din nuværende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

OM ARKTISK KOMMANDO
Arktisk Kommando er en operativ kommando med ansvar for alle Forsvarets indsættelser i Nordatlanten og Arktis. Kommandoens ansvarsområde omfatter både Grønland og Færøerne samt omkringliggende havområder.

Arktisk Kommandos mission er at beskytte Kongeriget i Arktis. Det indebærer evnen til at kunne håndtere kriser og ultimativt at gennemføre militært forsvar af Grønland og Færøerne – i samarbejde med andre nationale og internationale hovedkvarterer. I Arktisk Kommando har vi indsat enheder fra Søværnet og Flyvevåbnet i operativ kontrol 24/7, hvilket kræver engagement og en Combined/Joint tilgang til opgaverne. Vi gennemfører overvågning samt suverænitetshævdelse – året rundt. Vi løser samtidig en lang række vigtige operative opgaver fx eftersøgnings- og redningstjeneste, miljøovervågning, fiskeriinspektion og støtte til det civile samfund. Det kræver forudseenhed og tæt samarbejde med de statslige og militære myndigheder i nabolandene til Grønland og Færøerne. Ved behov kan Kommandoen forstærkes af enheder fra alle værn samt Hjemmeværnet og Beredskabsstyrelsen.

Arktisk Kommando har hovedkvarter i Nuuk, hvor der for tiden arbejder omtrent 70 medarbejdere. Derudover har kommandoen personale flere steder på øst- og vestkysten af Grønland, på Færøerne samt i Danmark.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Nuuk, Grønland

Lokation

Grønland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

31.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent