Fortsæt til indhold

Kampvognskommandør til Niels Kjeldsen eskadronen ved Jydske Dragonregiment


Kampvognskommandør til Niels Kjeldsen eskadronen ved Jydske Dragonregiment

Har du flair og interesse for både det taktiske og de tekniske dele af kampvognsvåbnet, og kan du have flere bolde i luften? Så er du måske den sergent, vi mangler ved 1. kampvognseskadron.
Om os
Niels Kjeldsens Eskadronen er en underafdeling i Jydske Dragonregiments Panserbataljon. Eskadronen er i januar 2020 kommet hjem fra en udsendelse som Movement Force Protection Team i RESOLUTE SUPPORT missionen i Kabul, Afghanistan. En del af eskadronens personel har været udsendt til både Balkan, Irak og Afghanistan, og der er derfor en stor og bred erfaring samlet i enheden.

I eskadronen hersker en fri og uformel omgangstone. Hos os er det professionalisme og faglig dygtighed, der skaber respekten. Ligeledes er det en klar forventning, at eskadronens personel går til opgaverne med stort engagement og initiativ.

Vi har modtaget de første opgraderede Leopard 2 A7 kampvogne. Eskadronen startede uddannelsen på Kampvognen medio juni 2020. Ud over kampvognsuddannelse byder efteråret 2021 på GEFION uddannelse og indsættelse ved Grænsen til støtte for politiet i november 2021 – januar 2022.

Vi prioriterer kompetenceudvikling af vores medarbejdere meget højt, og det er en naturlig del af udviklingen af eskadronens befalingsmænd, at de uddannes og dygtiggøres i både medarbejderens og forsvarets interesse.
Om stillingen
Du vil som kampvognskommandør i 1 Kampvognseskadron få en ansvarsfuld rolle i uddannelse og den daglig drift i en af eskadronens tre kampvognsdelinger, ligesom du vil blive ansvarlig for den daglige og månedlige vedligeholdelsestjeneste på din egen kampvogn.

På kampvognen vil du være en del af en firemandsbesætning hvor det er dig der udstikker retningen og beslutter hvad der skal ske. I kommer til at arbejde meget tæt og det er derfor vigtigt at du åben, social og samtidigt en der kan skære igennem og træffe hurtige beslutninger.

Som instruktør og evt. også faglærer i en kampvognseskadron skal du uddanne og udvikle konstabler. Det er vigtigt for resultatet, at du ser udviklingsopgaven som primær og ikke noget der løses ”ved siden af havende tjeneste”. Det forventes at du som minimum vil tage et til to fag til dig som primær instruktør/faglærer.

Du skal støtte næstkommanderende i vedligeholdelse og drift af delingens kampvogne og bistå ham under indsættelse.
Den daglige tjenestetid er 0700 – 1430. Der vil dog forekomme skydeperioder og øvelser med længere arbejdstid i løbet af året. Du kan forvente at være væk mere 10 uger om året.
Om dig
Du er sergent, eller KP/OKS-1 med et udviklings potentiale der gør, at du i den nærmeste fremtid kan indtræde og gennemføre GSU/AFK.

Vi ser gerne, at du har C kørekort.

Du har god taktisk forståelse samt teknisk indsigt og forståelse.

Vi ser gerne, at du har erfaring med internationale operationer.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte SSG N. Ståhl på telefon 72 82 32 42 eller via mail: JDR- 1b-101a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 17. Stillingen ønskes besat den 1. august 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Jydske Dragonregiment
Jydske Dragonregiment er et af Danmarks fire kamptropregimenter. Regimentet der er garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro, har stolte traditioner og har siden 1948 bidraget med soldater til international tjeneste. På kasernen arbejder dagligt omkring 1.200 medarbejdere fordelt på tre bataljoner og støttestruktur. Den ene af bataljonerne er underlagt 1. brigade, der ligeledes er garnisoneret på Dragonkasernen. De to øvrige bataljoner er underlagt 2. brigade. Støttestrukturen omfatter Garnisonsstøtteenhed, en Svær Transportdeling og en Reparationsdeling fra Trænregimentet, et Udleveringsdepot, et element fra Veterancenteret og Forsvarets Sanitetskommando samt et Driftsområde. Garnisonen tilbyder hermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
Prinsens Musikkorps hører til regimentet, men er garnisoneret på Skive Kaserne. Vi arbejder alle på, at uddanne og få skabt de bedste vilkår til at uddanne værnepligtige og fastansatte soldater til at løse nationale og internationale opgaver.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

21.04.2021

Indrykningsdato

31.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent