Fortsæt til indhold

NÆSTKOMMANDERENDE (REAR) VED 1. BRIGADE.


NÆSTKOMMANDERENDE (REAR) VED 1. BRIGADE.

Vil du være med til at bidrage til udvikling af 1. Brigade ? Har du en operativ baggrund og et indgående kendskab til udannelse ?

Så kan du få en selvstændig nøglerolle for uddannelse og kontrol af enheder i 1. Brigade.
Om os
1. Brigade har sit hovedkvarter i Holstebro, og skal være Hærens kampklare troppeenhed, der kan indsættes samlet eller opdelt under et dansk eller et internationalt operativt hovedkvarter på divisions- og/eller korpsniveau.

1. Brigade skal kunne deployeres og indsættes i rammen af NATO kollektive forsvar, samt opstille og uddanne progressivt i takt med, at ressourcer tilgår.

Tjenesten ved 1. Brigade vil give dig stor forståelse for operationer på brigadeniveauet; især i den kommende periode, hvor der udvikles en deployerbar brigade.
Om stillingen
Næstkommanderende (rear) indgår i brigadens øverste ledelse (brigadechef, brigadebefalingsmand, stabschef og næstkommanderende/regimentschef Jydske Dragonregiment) med opgave at rådgive brigadechefen.

Næstkommanderende (rear) skal repræsentere brigadechefen ved besøg ved nationale og internationale aktiviteter samt nationale og internationale mødefora, ved formelle arrangementer samt ved generel besøgsvirksomhed.

Næstkommanderende (rear) skal på vegne af brigadechefen gennemføre kontrol af brigadens operative virke i fm. foresattes øvelses- og uddannelsesaktiviteter, justere igangværende aktiviteter samt udarbejde forslag til justering af fremtidig opgaveløsning.

Næstkommanderende (rear) er ansvarlig for udvikling af brigadens samlede kontrolvirksomhed i koordination med foresatte og sideordnede med inddragelse af brigadens enheder.

Næstkommanderende (rear) er Senior National Representive (SNR) ved Hærens og brigadens bidrag til NATO Readiness Initiative (NRI) og i den rolle ansvarlig for forberedelser samt koordination med foresatte nationale og internationale hovedkvarterer samt ved indsættelse træffe beslutninger om bidragets operative opgaveløsning i rollen som SNR.

Næstkommanderende (rear) vil ved aktivering og deployering af 1. Brigade være ansvarlig for brigadens virke i national ramme, ansvarlig for relationer til brigaden under iagttagelse af etablerede kommandoveje samt repræsentere brigadechefen i nationale mødefora.

Næstkommanderende (rear) vil desuden løse relevante ad hoc opgaver efter direktiv fra brigadechefen.
Om dig
Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Master i Militære Studier (MMS)/Stabskursus (VUT/II-L) eller en ækvivalerende udenlandsk videreuddannelse.

Du er en erfaren oberstløjtnant og har forrettet tjeneste som afdelings- eller bataljonschef. Du har også gerne haft stabstjeneste ved en højere stab (NIV I-II) eller departementet på M400 niveau.

Du har stor viden om Hærens og Forsvarets virke, der er skabt ved en bred baggrund fra forskellige stillinger i Forsvaret, herunder udsendelse i internationale operationer.

Du kan samarbejde, er operativt velfunderet og har et indgående kendskab til uddannelse. Udover dette er du fleksibel, og kan og vil løse erkendte og pålagte opgaver med kort varsel.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er Holstebro.

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


Kontakt
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte brigadegeneral Henrik Lyhne på tlf. 2080 7550 eller på mail: 1BDE-CH@MIL.DK. Tilsvarende er du velkommen til at kontakte nuværende stillings-indehaver oberstløjtnant Peter Nielsen på tlf. 4138 5300.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Souschef Anne Morits Andersen på tlf.: 32 66 55 64.

Ansøgningsfristen er den 2. maj 2021.
Samtaler forventes gennemført i uge 20.

Stillingen er til besættelse 1. august 2021.

Ansøgning vedlagt cv og andre relevante bilag sendes elektronisk via linket ”send ansøgning” i højre side.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

02.05.2021

Indrykningsdato

31.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent