Fortsæt til indhold

Reservedelsbefalingsmand til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Garnisonsværksted Varde


Reservedelsbefalingsmand til Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Garnisonsværksted Varde

Ønsker du faglig og operativ tjeneste? Er du er sergent eller overkonstabel/korporal med potentiale til forfremmelse, og har du en faglig uddannelse som reservedelsekspedient, eller logistikassistent eller anden relevant uddannelse. Så er din fremtid måske hos os i Varde.
Om os
Vedligeholdelsesområde Vest er en del af Vedligeholdelsesafdeling Land. Området løser vedligeholdelsesopgaver på Forsvarets landbaserede materielsystemer. Vedligeholdelsesområdet har værksteder i Aalborg, Skive, Holstebro, Varde og Oksbøl og består samlet set af 300 medarbejdere.

Garnisonsværkstedet på Varde kaserne er organisatorisk underlagt Vedligeholdelsesområde Vest, som er hjemmehørende i Aalborg.

Garnisonsværkstedet er stedet, hvor alle omkringliggende enheder afleverer køretøjer, våben, elektronik m.m. til reparation og eftersyn. Derfor har vi mange varierende opgaver.

Garnisonsværkstedet består af 13 medarbejdere, fordelt på motor-, våben- og elektronikmekanikere samt reservedelsekspedienter. Alt personel på værkstedet er fastansat militært personel, som ud over at løse vedligeholdelsesopgaver i garnisonen også gennemfører egentlig militær uddannelse med henblik på at indgå i beredskaber og udsendelse i internationale missioner.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, både som faglige og som soldater. Vi lægger vægt på at opretholde et godt samarbejde med de enheder, vi støtter, således at de har deres materiel og køretøjer til rådighed i størst muligt omfang.
Vi løser stillede opgaver med en høj grad af kvalitet. Faglig stolthed, personlig fleksibilitet og omstillingsparathed er helt nødvendige discipliner i hverdagen.
Vi vægter kvalitet, overholdelse af aftaler, arbejdsmiljø samt personlig udvikling højt.
Om stillingen
Du skal som reservedelsbefalingsmand arbejde tæt sammen med garnisonsværkstedets mekanikere, befalingsmænd samt medarbejderne på reservedelslageret og garnisonens øvrige værksteder.
Arbejdet på reservedelslageret omfatter bestilling, modtagelse/oplægning samt udlevering af reservedele til hele garnisonen til brug for reparationer og eftersyn på 1-3 echelonniveau inden for faggrupperne elektronik, motor og våbenmateriel.

Du skal derudover deltage i uddannelsesaktiviteter og øvelsesvirksomhed med henblik på at indgå i beredskabsenheder i rammen af 3. Vedligeholdelseskompagni ved 1. Logistikbataljon som en naturlig del af tjenesten.
Om dig
Du er sergent eller overkonstabel/korporal, der er fundet egnet til videreuddannelse og er indstillet på dette. En ansættelse vil i så fald være med en uddannelsesaftale, indtil uddannelseskravet kan honoreres. For at bestride stillingen skal du have en faglig uddannelse som reservedelsekspedient eller logistikassistent.

Du kan arbejde selvstændigt, være forudseende og samtidig indgå i det team, som du vil være en del af. Du vil i dagligdagen arbejde sammen med kollegaer fra Supply Chain Divisionen, hvor I sammen drifter reservedelslageret på Varde kaserne. Du skal derfor indgå i et team med både civile og miltære kollegaer og her yde støtte til de mekanikere, der skal bruge reservedele.

Det er ønskelige, at du kan anvende SAP/DEMARS inden for lagerbeholdning (MM) og vedligeholdelsesmodul (PM). Du har kørekort kategori B. Det er ønskeligt, at du har kørekort kategori C-E samt Truck certifikat.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Dit faste tjenestested er ved Garnisonsværksted Varde, Varde kaserne.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfatter af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i sin ansøgning.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte værkstedsleder; seniorsergent Jannick Jakobsen på telefon: 41 72 47 79.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er den 21. april 2021. Ansættelsessamtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og svendebrev.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

19.04.2021

Indrykningsdato

30.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent