Fortsæt til indhold

Center for Landmilitære Operationer søger operativ major, som leder for taktik på Den Militære Diplomuddannelse ved Forsvarsakademiet


Center for Landmilitære Operationer søger operativ major, som leder for taktik på Den Militære Diplomuddannelse ved Forsvarsakademiet

Ønsker du ansvar for uddannelse af kommende officersgenerationer og være i tæt kontakt med vores fremtidige ledere?
Er du en operativ officer, som trives i det operative miljø, hvor omdrejningspunktet er taktisk uddannelse, udvikling og militære operationer?
Så skal du søge stillingen som leder for taktikuddannelsen på Den Militære Diplomuddannelse, ved Center for Landmilitære Operationer.
Om os
Center for Landmilitære Operationer (CLO) udgør den landmilitære komponent under Institut for Militære Operationer (IMO).

CLO består af 34 officerer, 1 seniorsergent og 1 forskningsassistent, som arbejder i fire elementer, der fagligt dækker taktik og militære operationer fra delings- til korpsniveauet.

Arbejdet i CLO er præget af en vekslen mellem udvikling (doktrinudvikling), formidling (undervisning) og professionsfastholdelse (bl.a. øvelsesdeltagelse og designering ved hærens operative enheder).

CLO er placeret på hhv. Hærens Officersskole (HO) og Svanemøllens Kaserne (SVMKAS) og er ansvarlig for uddannelsen i faget militære operationer på Den Militære Diplomuddannelse (MDU), Føringskursus (FØK), Operations- og Føringsuddannelsen (OFU) og reserveofficersuddannelserne derudover varetages forskning og udvikling af bl.a. doktringrundlaget for landmilitære operationer (i Forsknings- og Udviklingselementet (FoU).

Taktikuddannelsen på MDU gennemføres på HO på Frederiksberg Slot.

Taktikelementet består af én major, syv (otte) kaptajner og en seniorsergent, der primært beskæftiger sig med udvikling af det reglementariske grundlag og taktiske uddannelse på delings- og underafdelingsniveau.

Vi kan dermed tilbyde dig en fleksibel arbejdsplads, hvor du kan være med til at sætte et markant aftryk på den militære praksis og på en officersuddannelse i løbende udvikling- og samtidigt skabe balance mellem privatliv og arbejde i Københavnsområdet.

Vores fokus i elementet er på læring, faglighed, analytisk tænkning samt personlig udvikling og holdningsprægning af de kommende hærofficerer.
Om stillingen
Du vil få ansvaret for udvikling, planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og evaluering af taktikundervisningen på hærens diplomuddannelse.

Du vil skulle være vejleder og fagansvarlig i forbindelse med diplomafgangsprojekter.

Du vil skulle kompetenceudvikle dine lærere personligt såvel som fagligt. Herudover skal du som noget nyt i samarbejde med FoU-elementet være ansvarlig for udvikling af enhedsreglementer på delings- og underafdelingsniveau.

Du vil indgå i CLO ledelsesteam, hvor du bl.a. vil være en del af udviklingen af hærens doktriner på tværs af de taktiske niveauer.
Du vil i den sammenhæng medvirke til central planlægning og styring af centrets produktion på mellemlang sigt.

Du er en vigtig spiller på HO og arbejdet med en effektiv tilrettelæggelse af den samlede diplomuddannelse i samarbejde med andre institutter og officersskolen.

Du kan desuden forvente at skulle støtte hærens enheder i forbindelse med øvelsesvirksomhed, med todelt formål. Dels indgå i kontrolvirksomhed af hærens kampunderafdelinger og dels som et led i egen kompetenceudvikling.
Om dig
Du er erfaren officer med erfaring og holdninger fra det operative miljø i kamptropperne.

Du har en niveau-7 uddannelse og er udnævnt M331 major. Det er ønskeligt, at du har gennemført Operations- og Føreruddannelsen og været udsendt.

Du har været underafdelingschef i en kampunderafdeling.

Du er analytisk stærk og taktik, doktrin og soldater og enheder i operationer er hjerteblod. Du trives i rollen som underviser, har gode pædagogiske evner og er god til at indgå i samarbejder.

Vi lægger stor vægt på dine menneskelige egenskaber og ser gerne, at du er rummelig, åben og pragmatisk anlagt. Du kan både arbejde selvstændigt og indgå i teams. Du er både kritisk tænkende og nytænkende.

Du har pionerånd og mod på at afprøve anderledes muligheder og metoder. Idet du står i forreste række foran vores kommende officerskollegaer, skal du være en rollemodel og være med til at vise vejen frem. Du kan samle dygtige officerer i dit team og skabe en stærk holdånd internt og på tværs af især CLO og HO.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenestested vil være på Frederiksberg.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til chefen for Center for Landmilitære Operationer, oberstløjtnant Lars Nygaard på telefon: 3050 8140.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Hvis du er interesseret, skal du søge stillingen via nedenstående link. Vi vil bede dig om at vedhæfte CV, relevante FOKUS og andre relevante bilag samt opgive et par referencepersoner.

Stillingen er til besættelse snarest muligt efter den 1. maj 2021. Ansøgningsfrist er søndag den 18. april 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 16/17-2021.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Forsvarsakademiet
Forsvarsakademiet er dansk forsvars værnsfælles center for militære studier. Vores aktiviteter består af uddannelse, forskning, rådgivning og formidling inden for militære kerneområder.

Ydelserne er overvejende for forsvarets egne myndigheder og ansatte, men der udbydes også enkelte kurser til civile uden for forsvaret. Gennem forskningsbaseret uddannelse i militære studier bidrager Forsvarsakademiet til, at forsvarets chefer kan kæmpe og vinde morgendagens konflikter.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

30.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent