Fortsæt til indhold

Chef for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 ved Vedligeholdelsesafdeling LUFT under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Chef for Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille 562 ved Vedligeholdelsesafdeling LUFT under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Brænder du for undervisningsområdet?
Er du klar til at blive en del af en helt ny organisation med ansvaret for Forsvarets Flytekniske uddannelser og dermed en bred berøringsflade til en stor del af Forsvarets vedligeholdelsesorganisationer?
Så er der ved Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille i Vedligeholdelsesafdeling LUFT (VA LUFT) mulighed for at få en spændende stilling som chef for eskadrillen, der er placeret på Flyvestation Karup.
Om os
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT) har ansvaret for de fleste af forsvarets værksteder ud til brugerniveau, og VA LUFT er primært rettet mod Flyvevåbnets helikoptere, F-16 samt T-17. Hertil kommer køretøjsvedligehold, våbenvedligehold samt andre specialværksteder.

VA LUFT støtter FLV operative enheder under indsættelse i verdens brændpunkter, enten som en del af selve indsættelsen eller som udrykningsstyrke ved større materielvedligeholdelser.

Forsvarets Flytekniske Uddannelseseskadrille (FFU) uddanner og videreuddanner personel indenfor det flytekniske område.

FFU leverer uddannelse til teknisk personel bredt i forsvaret indenfor radio, elektronik, fuelanlæg samt loddekurser. Slutteligt er FFU i gang med en udvikling indenfor særligt DKMAR uddannelsesområdet med fokus på FORM4 uddannelser til Flyvevåbnet, Forsvarsministeriets Indkøbs- og materielstyrelse samt internt i FVT.

Undervisningen på skolen tager afsæt i en godkendt EASA certificering ved TBST. Fremtidigt skal DKMAR 147 integreres og certificering ved TAA opnås hurtigst muligt.

Vi har i høj grad baseret vores opgaveløsning på gode relationer, både internt som eksternt; dette sikres via en god, ærlig og aktiv kommunikationsform. Samtidigt fokuserer vi på kvalitet, tillid, inddragelse og godt humør i et sundt arbejdsmiljø, hvor der er plads til læring.
Om stillingen
Du bliver chef for en skole, hvor der fra chef VA LUFT side er forventninger om en opgaveløsning af høj kvalitet.

Din menneskelige og ledelsesmæssige profil vil have en klar prioritet, og du vil blive udfordret på dine kompetencer/erfaringer både indenfor ledelse, stabsarbejde og analyse af komplekse problemstillinger.

Vi tilbyder en selvstændig og udfordrende stilling ved en myndighed, som er i sin spæde start og derfor er præget af udvikling og nødvendig professionalisme. En myndighed hvor initiativ, fantasi, nysgerrighed, fleksibilitet og proaktivitet er i højsæde.

Du skal indgå i faglige relationer på tværs af både de operative kommandoer, Forsvarsakademiet og internt i FVT, hvorfor det at kunne lytte og bringe egne perspektiver i spil gennem dialog er et krav.
Om dig
Du er major eller en erfaren kaptajn, der kan dokumentere optagelse på MMS.
I så fald vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Som person er du professionel, ansvarsbevidst og initiativrig i din tilgang til opgaver, og du formår at koordinere opgaver og problemløsninger igennem dine medarbejdere på en anerkendende måde.

Dine evner til at kommunikere, samarbejde og koordinere er centrale i forhold til stillingen, og du skal ligeledes besidde en sikker diplomatisk og organisatorisk dømmekraft, hvor du inddrager andres erfaringer og synsvinkler i beslutningstagningen.

Du besidder evnen til at koble mange fagområder og samtidigt være i stand til at understøtte dine medarbejderes evne til at gøre det samme.

Du har gerne erfaring i at arbejde med styring og anvendelse af kvalitetssystemer og forstår at balancere enhedens behov i forhold til myndigheder og andre interessenter krav og forventninger. Vi ser, at du har indgående kendskab til EASA Part 147 samt en god forståelse for og indsigt i DKMAR 147.

Det er desuden en fordel, hvis du har erfaring fra en EASA Form 4 godkendt ledelsesfunktion og/eller allerede har en tilsvarende EASA Form 4.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Dit faste tjenestested er Flyvestation Karup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for Vedligeholdelsesafdeling LUFT, oberstløjtnant Finn Christensen på mobil 2249 7490.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

30.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent