Fortsæt til indhold

Helhedsorienteret Kaptajnløjtnant/Kaptajn til Vedligeholdelsesafdeling Maritim ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste


Helhedsorienteret Kaptajnløjtnant/Kaptajn til Vedligeholdelsesafdeling Maritim ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste

Vi søger en dedikeret sagsbehandler, der besidder stort overblik og finder den fulde opgaveproces fra den indledende koordinering til udførelse interessant.
Dit arbejde afspejles i sags-notater, bestemmelser og procedurer, hvor du er med til at sætte dit præg.
Hvis du ønsker en arbejdsdag med fart og indflydelse, så skal du sende os din ansøgning - vi har lige stillingen til dig!
Om os
Vedligeholdelsesafdeling Maritim (VA MARITIM) er en del af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste (FVT), som omfatter ca. 1700 medarbejdere, hvor ca. 420 medarbejdere er i den maritime søjle.

Den maritime vedligeholdelsesafdeling håndterer opgaver, der er relateret til de operative maritime enheder, men også opgaver for de øvrige værn samt Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI).

Opgaverne fordeles via Maritim Planlægningssektion (MPL), der håndterer den indledende sagsbehandling. De forvaltningsmæssige opgaver håndteres i Brabrand, mens produktionsopgaver håndteres decentralt på flådestationerne i henholdsvis Korsør og Frederikshavn.

I Vedligeholdelsesafdeling MARITIM (VA MARITIM) spiller kundens behov en central rolle, og vi søger altid en god og fremadrækkende dialog med kunderne, så aftalerne er indforstået og troværdige.

Vi vægter kontinuerlig udvikling for alle vores ansatte. Derfor vil vi løbende sikre din kompetenceudvikling, hvor vi i fællesskab planlægger, hvordan du opnår kvalificering og udvikling i jobbet.
Om stillingen
Stillingen er i Brabrand, hvor du vil være ansat i den Maritime Planlægningssektion (MPL), men dine opgaver vil omfatte sagsbehandling for hele det maritime område og have relationer til Søværnskommandoen, FMI og de øvrige værn.

Du kommer til at arbejde i et værnsfælles miljø med både civile og militære medarbejdere samt have relationer på alle ledelsesniveauer.

Dine primære opgaver vil være:

-At udføre sagsbehandling for VA MARITIM.

-At bidrage til udarbejdelse og opdatering af bestemmelser og procedurer vedr. planlægning i VA MARITIM.

-Bidrage til planlægningsgrundlaget for Kapacitets- og produktionsplanlægning.

-At udføre kontrol af, at procedurer følges.

-Indgå i vagtordningen for det Maritime beredskab i FVT (kontaktpunktsrolle).

Du vil indgå i et tæt samarbejde med den maritime ledelse og indgå i den koordinerende sagsbehandling fra VA MARITIM og til de øvrige afdelinger og sektioner i FVT.

Du vil indgå i arbejds- og udviklingsgrupper på tværs af Forsvaret, men primært inden for det maritime domæne.

Din daglige gang vil være ved FVT hovedkontor i Brabrand, men du må forvente at tilbringe en del ude af huset for at opbygge relationer og netværk samt opfølgning på opgaver. Dette stiller store krav til din selvstændighed, loyalitet og evne til at kommunikere både internt og eksternt.

Du skal bidrage til formidlingen af den maritime ledelses visioner og mål samt tilse implementeringen af forvaltnings- og driftsmæssige procedurer og processer, når disse bliver opdateret.

Den daglige tjeneste præges af omskiftelighed, hvor opgaverne ofte ændrer karakter. Det er derfor vigtigt for os, at vi støtter hinanden og har en fælles forståelse for kvaliteten af vores arbejde, samtidig med at vi tilstræber, at det er sjovt at gå på arbejde.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant, kaptajn eller erfaren premierløjtnant.
Hvis du er premierløjtnant, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale, og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Har du erfaring fra sejlads med Søværnets enheder og en god materielteknisk forståelse, er det et godt fundament. Du er i stand til at optræde med stor troværdighed, når du skaber og plejer relationer.

Du er udadvendt og evner at gå i nysgerrig dialog på mange organisatoriske niveauer. En forudsætning for dette er i særlig grad, at du er analytisk stærk og kan overskue komplicerede processer og identificere afhængigheder.

Du trives i en hverdag med varierende arbejdsopgaver, hvor selvstændighed, fleksibilitet, fornyelse, kvalitet er afgørende, og kunden er i centrum. Du arbejder struktureret, kommunikerer tydeligt, leverer dit stabsarbejde til tiden samt kender dine begrænsninger. Vi forventer, at du er fortrolig med SAP PM/PS, og at du har mod på at udvikle dine kompetencer indenfor dette område.

Følgende kompetencer vurderes at være afgørende for succes i stillingen:
- Analytisk sans
- Kommunikation og samarbejde
- Fleksibilitet og nytænkning
- Helhedsforståelse.

Det vil være en fordel, hvis du allerede har erfaringer med planlægning og tilhørende værktøjer herunder:
- Planlagt vedligehold (SAP PM/PS)
- Handlingsprogrammer
- Vedligeholdelsesstyring
- Materielmæssige sagsgange
- Planlægning og opfølgning på større materielopdateringer og hovedeftersyn
- Business Cases
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet. Du skal, til denne stilling, kunne sikkerhedsgodkendes til ”Hemmeligt”.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested er Brabrand.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kenneth Søvang på mobil 6150 0118.
Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Christian Friis Graae ved Forsvarets Personalestyrelse, mail FPS-BA-BS226@mil.dk, eller på telefon 728 19150.

Ansøgningsfrist er den 2. maj 2021. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning og CV. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Brabrand, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

02.05.2021

Indrykningsdato

30.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent