Fortsæt til indhold

Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger en vagtholdsleder (sergent) til bevogtningen


Base Protection Squadron på Flyvestation Karup søger en vagtholdsleder (sergent) til bevogtningen

Er du en moden velovervejet og handlekraftig sergent som har mod på at stå for sikkerheden på Flyvestation Karup? Så er du måske personen vi leder efter!
Om os
Base Protection Squadron er underlagt Operations Support Wing og indgår som en selvstændig eskadrille under Operations Group. Eskadrillen består af engagerede og fagligt dygtige officerer, befalingsmænd og specialister, der er fordelt på 3 sektioner; Flyvevåbnets Basisuddannelse, Bevogtningstjenesten og Military Working Dog.

Arbejdsdagen i Base Protection Squadron er generelt er præget af stor selvstændighed, fleksibilitet og højt humør.
Om stillingen
Du bliver en del af et velfungerende enhed, som har til opgave at støtte Operations Support Wing indenfor bevogtning. Vi er en blanding af unge og ældre medarbejder af begge køn, hvor du kommer til at indgå som vagtholdsleder, på vagthold af rutinerede medarbejdere.

Bevogtningen har til opgave at udføre kontinuerlig bevogtning i døgnets 24 timer. Udføre adgangskontrol ved ind passage til Flyvestation Karup, udføre opholdskontrol indenfor Flyvestation Karups område. Derudover agerer vi som indsatsstyrke og kører på alarmer og patruljering på Flyvestation Karup.

Som vagtholdsleder kommer du til at have kommandoen over dit vagthold, både på dags- og nattevagter, på hverdage, i weekender og helligdage. Vagtplanen er planlagt i god tid af ledelsen, så du også vil kunne planlægge din fritid. Derud over er der indlagt uddannelsesdage, hvor du sammen med dit vagthold, kan vedligeholde dine militære færdigheder, så du kan opretholde kvalifikationer indenfor skydning, førstehjælp og brand.

Du vil få en arbejdsdag, hvor du fra din position i vagtcentralen, skal kunne:
Afgive en vagtinstruks til dit tiltrædende vagthold, monitering/behandling af alarmer, monitering af kamera, håndtere opkald på alarm- og vagttelefonen, koordinering af eskortering af redningskøretøjer ved hændelse/ulykke, på Flyvestation Karups område og iværksætte opholdskontrol på Flyvestation Karup.

Ligeledes ser vi gerne, at du engang i mellem benytter muligheden for at køre med bevogtningsassistenterne ud til evt. alarmer.

Du bliver en del af en enhed, der prioriterer en anerkendende tilgang. En enhed, hvor vi stiller krav til hinanden og værdsætter konstruktiv feedback af yngste, såvel som ældste medarbejder. Kun derved kan vi løbende forbedre os i vores stræben efter at yde den bedste sikkerhed på Flyvestation Karup.

Vi tilbyder dig en operativ hverdag, hvor du vil blive mødt med godt humør, hjælpsomme og initiativrige kollegaer, hvilket giver os et rigtig godt arbejdsmiljø, hvor vi kan præstere og gå glade til og fra arbejde hver dag.

Vi tilbyder også en arbejdsplads, hvor du kommer i kontakt med ansatte på Flyvestation Karup på forskellige niveauer og skal kunne tage stilling til forskellige henvendelser.
Vi lægger vægt på, at inkludere vores medarbejdere i beslutninger angående vagten, for at bevare et godt arbejdsmiljø.
Om dig
Du er en erfaren sergent med minimum to års tilfredsstillende tjeneste i graden.
Herudover ser vi gerne en sergent, der først og fremmest er en dygtig soldat og et godt forbillede der kan gå forrest og sætte sig i respekt, i kraft af sin holdning og personlige fremtræden.

Du kan sige ja til Forsvarets grundværdier: troværdighed, åbenhed, tillid, selvstændighed og ansvarlighed. Naturligvis forventer vi, at du handler loyalt i forhold til sektionens samlede opgaveløsning, samt de tildelte ressourcer.

Som sergent i enheden lægger vi vægt på, at du opfylder følgende kvaliteter:
- Du har erfaring som soldat og leder, gerne med international erfaring.
- Du har gode samarbejdsevner og er kompromissøgende.
- Du er selvstændig og opsøgende i din opgaveløsning, samt er konstruktiv i din tilgang til udfordringer.
- Du søger aktivt at vedligeholde og udvikle dine faglige kvalifikationer og stiller disse til rådighed, for kollegaer, med henblik på at støtte dem i deres opgaveløsning og udvikling.
- Du er i din tilgang til tjenesten, struktureret, rettidig og omstillingsparat, når situationer ændrer sig.
- Du kan honorere kravene til forsvarets sundhedstriade og basis test.

I din ansøgning, anmoder om vi dig om, at redegøre for hvorfor vi skal vælge dig til en
Jobsamtale, og hvorledes du som sergent og kollega ved vores enhed opfylder vores forventninger, samt uddyber og kort begrunder din motivation for at søge stillingen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Sektionsleder premierløjtnant Daniel Schmidt på 41 86 35 64 eller på mail OSW-OBB-001@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 15. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. maj 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

15.04.2021

Indrykningsdato

29.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent