Fortsæt til indhold

Sikkerhedsofficer ved Operations Support Wing, Karup


Sikkerhedsofficer ved Operations Support Wing, Karup

Har du erfaring og stor interesse i militær sikkerhed og brænder du for at støtte med sikkerhedsmæssig viden på tværs af Flyvestation Karups myndigheder? Så er du måske Operations Support Wings nye sikkerhedsofficer?
Om os
Stillingen som sikkerhedsofficer og sagsbehandler hører hjemme i Garrison Support Element under Commander’s Support Section som er underlagt Operations Support Wing. Commander’s Support Section består af i alt 16 engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, der beskæftiger sig med en bred vifte af opgaver til støtte for chefen og hele Operations Support Wings samlede organisation.

Arbejdsdagen i Commander’s Support Section er præget af tillid, fleksibilitet, højt humør og en god omgangstone. Vi lægger vægt på en god korpsånd, som bl.a. bygger på løbende vidensdeling og tværfagligt samarbejde på alle niveauer.
Om stillingen
Vi tilbyder her en nøgleposition som sikkerhedsofficer og sagsbehandler inden for militær sikkerhed. Vi er på udkig efter en struktureret og ansvarsbevidst kollega, der har både en operativ og administrativ tankegang. Er du den rette kandidat, skal du varetage en række interessante sikkerhedsmæssige opgaver, både internt i wingen og på tværs af Flyvestation Karups myndigheder, bl.a. i forbindelse med wing chefens varetagelse af garnisonskommandantskabet.

Stillingen er som nævnt en stilling i Garrison Support Element og du vil have stor medindflydelse på at forme stillingen. Du bliver en del af et element, der består af en elementleder og i alt fem specialiserede mellemledere, der skal støtte chefen i hans virke. Du vil således blive en del af et stærkt team, der løser opgaver inden for både Operations Support Wing myndighedsområde vedrørende sikkerhed samt opgaver i forbindelse med varetagelse af kommandantskabet på Flyvestation Karup.

Elementets opgaver er bl.a. kryptoforvaltning, kvalitetssikring af beredskabsplaner, militær sikkerhed, etablissementsstyring, kontakt- og besøgsvirksomhed og ceremoniel virksomhed.

Dine opgaver vil være bredt forankret inden for området militær sikkerhed og støtter sig derfor meget op ad FKOBST 358-1 Bestemmelser for den militære sikkerhedstjeneste og emner som er i relation til denne.

Herudover vil du skulle sagsbehandle militær sikkerhed, med gyldighed for både OSW og de øvrige myndigheder på Flyvestation Karup. Du vil endvidere skulle arbejde med større arrangementer på Flyvestation Karup, såsom Air Show og udenlandske besøg.
Om dig
Du er seniorsergent eller oversergent, hvor du er i gang med akademifagene eller har gennemført dem og er erklæret egnet til forfremmelse, har den rette profil og et godt udviklingspotentiale.

Du skal kunne arbejde selvstændigt og struktureret i et til tider travlt og omskifteligt arbejdsmiljø samt kunne håndtere flere opgaver samtidigt og have både operativ og administrativ erfaring.

Det er relevant, at du har gode kompetencer indenfor samarbejde, planlægning og kommunikation, da du vil være bindeled til både interne og eksterne myndigheder og vil skulle indgå i mange forskellige relationer på forskellige niveauer. Erfaring med stabsarbejde og militær sikkerhed er nødvendig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække. I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på senere udnævnelse.
Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Karup.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.
 
KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte elementleder Dorte Nielsen på telefon 41 22 76 37 eller på mail OSW-CSS-201@MIL.DK.
 
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent oversergent René Johannes Lund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 68 eller på mail FBS-BA-BS256@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.
 
Ansøgningsfrist er 18. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen ønskes besat 1. maj 2021 eller hurtigst muligt.
 
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM OPERATIONS SUPPORT WING
Operations Support Wing (OSW) opstiller Flyvevåbnets (FLV) kapaciteter inden for Tactical Support, Air Base Support og Mission Support. Kapaciteterne indeholder bl.a. Air Mobile Protection and Recovery, Military Working Dog, Forward Aeromedical Evacuation, Joint Datalink Operations Centre, Flyvevåbnets Fototjeneste, Elektronisk Krigsførelses- og Opdateringscenter, DMI, Radiosonde og Bevogtningstjenesten. Endvidere forestår OSW uddannelser i form af FLV Basisuddannelse, missionsforberedende uddannelse samt enkelte operationsstøtteefteruddannelser. Derudover leverer OSW administrativ støtte til FLV myndigheder via Flyvevåbnets Administrative Fællesskab, mens OSW via Prinsens Musikkorps understøtter såvel traditionsplejen som den ceremonielle virksomhed i FLV. Endelig varetager chefen for OSW garnisonskommandantskabet for Flyvestation Karup og er i den forbindelse ansvarlig for bevogtning og sikring af flyvestationen i fred, krise og krig.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

29.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent