Fortsæt til indhold

Souschef/stabsofficer til J6 i Specialoperationskommandoen (Genopslag)


Souschef/stabsofficer til J6 i Specialoperationskommandoen (Genopslag)

Vi har brug for en kaptajn/kaptajnløjtnant som souschef/stabsofficer til J6 med primær vægt i souschefvirket men også opgaver inden for udvikling af CIS koncepter, klassificerede netværk og IT-sikkerhed.
Om os
Specialoperationskommandoen er en nyere organisation, som består af en Kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset. Specialoperationskommandoen blev etableret med henblik på at styrke og øge Danmarks specialoperationskapaciteter. Danske specialoperationskapaciteter bidrager til at beskytte og fremme Danmarks interesser, nationens sikkerhed og borgernes tryghed.

Specialoperationskommandoen styrkeproducerer og opstiller specialoperationsstyrkebidrag til operative styrkeindsættelser og beredskaber både nationalt og internationalt. Lige nu er opstilling og certificering af et trilateralt hovedkvarter, i form af en Composite Special Operations Component Command, afsluttet med henblik på beredskab i 2021.
Om stillingen
Specialoperationskommandoens J6 er en ud af tre sektioner i Operationsstøtteafdelingen og består af fire faste medarbejdere; En major/orlogskaptajn (M331), to kaptajner/kaptajnløjtnanter(M321) og en seniorsergent (M231).

J6 er bl.a. ansvarlig for Specialoperationskommandoens CIS-virksomhed herunder planlægning, koordinering og kvalitetskontrol. Sektionen gennemfører uddannelses- og udviklingsstyring og er ansvarlig for CIS-spørgsmål i forbindelse med uddannelse og øvelser.

Internt arbejder J6 i to søjler: radiokommunikation samt netværk. Du vil blive omdrejningspunktet for netværks-delen. Derudover vil du i kortere og længere perioder skulle fungere som chefens stedfortræder.

Sektionens hverdag er præget af dedikerede og dygtige kollegaer, teamwork, høje kvalitetskrav og et stort netværk. Sektionens sagsbehandlere har en stor kontaktflade både nationalt og internationalt.

Vi arbejder sammen på tværs af fagområder, og vi skaber konstruktivt og godt samarbejde med både interne og eksterne samarbejdspartnere. Vi lægger vægt på at "levere faglig kvalitet til tiden" og leve op til aftaler og forpligtigelser samt vurderer os kendetegnet ved: høj selvstændighed, fleksibel tilgang og en ”can do”-mentalitet.

CIS viden og kompetence er ikke et krav. J6 sørger for uddannelse og sidemandsoplæring, der ruster dig fagligt.

J6 lægger særlig vægt på at understøtte og udarbejde CIS løsninger, der tilgodeser SOF-området. Vi har derfor fokus på såvel høj- som lavteknologiske løsninger- der er anderledes og uventede - i et særligt stærkt internationalt fællesskab.

Du skal forvente 10-40 dages årligt rejseaktivitet nationalt og internationalt.
Om dig
Du er kaptajn/kaptajnløjtnant med relevante akademiske og operative forudsætninger herunder gerne med erfaring fra stabstjeneste ved en III myndighed eller en operativ stab. Det er ikke et krav, at du har arbejdet med specialoperationer tidligere.

Du har helhedsforståelse i forhold til opgaveløsningen i rammen af Forsvarets mission og vision. Du er ansvarsbevidst samt løsningsorienteret. Du fremmer et godt samarbejde og har et højt fagligt niveau, som du anvender proaktivt i opgaveløsningen. Du har gode anlæg for kommunikation, herunder skriftlig og mundtlig engelsk. Du er struktureret og holder et højt fagligt niveau i opgaveløsningen, planlægning og styring, og du bidrager til effektive beslutninger.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforholdet. Til denne stilling minimum til NATO SECRET.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste udenfor landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Aalborg.

Afhængig af kvalifikationer og erfaring, er der mulighed for forhandling af tillæg, ligesom det vil være muligt at gå i dialog om kompensation i forhold til eventuelle geografiske udfordringer, såfremt SOKOM vurderer, at du er den helt rigtige medarbejder.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte orlogskaptajn Jens Grønkjær på telefon 72 85 71 91.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021, og vi holder løbende samtaler. Stillingen er til besættelse den 1. maj 2021 eller snarest muligt derefter.

Du kan søge stillingen via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, kan du medbringe disse til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingen fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.

OM SPECIALOPERATIONSKOMMANDOEN
Specialoperationskommandoen indgår i Forsvarskommandoen og ligger ved Aalborg. Specialoperationskommandoen er det faglige og operative kapacitetscenter for Danmarks specialoperationskapaciteter. Specialoperationskommandoen omfatter en kommandostab, Jægerkorpset og Frømandskorpset.
Chefen for Specialoperationskommandoen er overfor Forsvarschefen ansvarlig for al styrkeproduktion og –udvikling indenfor Specialoperationsområdet herunder for styrkeproduktionen og –opstillingen af et dansk kernebidrag til en NATO Composite Special Operations Component Command, der skal kunne indsætte specialstyrker i internationale operationer og virke på operativt niveau.
Det værnsfælles og tætte samarbejde på tværs af Forsvarets kapaciteter er et helt centralt element i Specialoperationskommandoens motto: Styrke Gennem Fælles Indsats.


  
  
  

Generel information


Tjenestested

Aalborg, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

29.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent