Fortsæt til indhold

Signalbefalingsmand til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon


Signalbefalingsmand til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon

Brænder du for signaltjenesten ved en stabsunderafdeling, og kan du uddanne kompagniets soldater heri?

Har du styr på de signalmæssige overvejelser før, under og efter en operation, og er du klar til at give pkt. 5 i kompagnichefens befalinger?
Om os
Stabskompagniet er i den indledningsvise fase af sin opbygning, hvor fokus lige nu er at ansætte nøglepersonel i kommandodelingen – herunder signalbefalingsmanden. Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som alle vil kunne støtte de tre lette infanterikompagnier i deres kamp. Stabskompagniets rolle er således at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.

I 2. kvartal 2021 får kompagniet tilgang af finskyttesektionen samt kadren til den lette spejderdeling. Herefter vil kompagniet selv skulle uddanne og opstille resterende delinger med hhv. en Stabsdeling, Forsynings- og transportsektion, Morterdeling, Sanitetsdeling og Panserværnsmissildeling - gennem Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse.

Om stillingen
Som signalbefalingsmand er du kompagnichefens nærmeste rådgiver på det signaltekniske felt. Når kompagniet er indsat i operationer vil delingerne og sektionerne være spredt over hele bataljonens operationsområdet, hvorfor signaltjenesten vil have høj prioritet. Som en skråstregsfunktion vil du skulle fungere som CBRN-befalingsmand, hvorfor du vil skulle uddanne dig heri også.

Du vil indgå organisatorisk i kommandodelingen, der ud over en kommandosektion består af en forsyningssektion og en vedligeholdelsessektion. I kommandosektionen vil du arbejde tæt sammen med kompagnihjælperen, de to signalmænd for hhv. kompagnichefen og næstkommanderende, en kører og ikke mindst kompagnibefalingsmanden. Du vil således være næstkommanderende i en lille sektion der har stor betydning for kompagnichefens føring af kompagniet.

Der vil forventelig være en del kursusaktivitet for at udvide dine kompetencer, og du vil ligeledes indgå på øvelser og skydeperioder som uddanner og kontrollant for kompagniets specialedelinger, herunder egen kommandodeling. Det forventes at du har et bredt kendskab til føringsvirksomhed ved kamptropperne på gruppe- og delingsniveau, og ønskeligt på kompagniniveau.

Om dig
Du er sergent eller erfaren konstabel der er vurderet egnet til at indtræde på GSU, AFK.

Da du skal være specialist på alle former for kommunikationsudstyr – med undtagelse af HTK – vil det være en fordel at have kendskab til alt lige fra felttelefon til HF-radioer. Dog er det viljen til efteruddannelse der vægtes højest.

Som sergent i kommandodelingen, er du i stand til at arbejde målrettet og selvstændigt. Du formår at kommunikere på en rolig og afslappet facon. Du tager det som en selvfølge, at være
opsøgende og selvkørende i din hverdag, og du formår at planlægge fremadrettet, da der i stillingen vil være en stor grad af frihed.

Det er en fordel, hvis du har udsendelseserfaring.

Du skal være i god fysisk form og kunne bestå de operative fysiske anbefalinger til minimum kategori 3 eller derover.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/overkonstabel/overkonstabel af 1. grad/korporal med et godt udviklingspotentiale.

Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.
Udnævnelse til sergentkan finde sted når uddannelseskravet og Forsvarets fysiske basiskrav er opfyldt, samt når du har en godkendt helbreds- og tandlægevurdering og du honorerer de almene krav for udnævnelse. Ved udnævnelse til sergent, vil du modtage en ny ansættelseskontrakt i henhold til LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 72 81 91 75 eller mail FPS-BA-BS255@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 18. april.2021, samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM 2. BRIGADE
2. Brigade, med hovedkvarter i Slagelse, råder over en let infanteribataljon i Haderslev, en opklaringsbataljon på Bornholm, en panserbataljon i Holstebro og to uddannelsesbataljoner henholdsvis i Slagelse og Holstebro. Brigaden er dermed ansvarlig for teknisk og taktisk udvikling inden for de tre kapacitetsområder: opklaring, kampvogne og let infanteri.
I samarbejde med Hærens Officersskole under Forsvarsakademiet uddanner 2. Brigade officerer ved Løjtnantsuddannelsen i Slagelse og er ligeledes ansvarlig for opbygning og kompetenceudvikling af Hærens reservepersonel. 2. Brigade opstilles med ca. 1.380 årsværk ved udgangen af 2024.
Brigadestaben planlægger og styrer brigaden, herunder støtter opstilling samt gennemfører uddannelse af Hærens bidrag til internationale operationer. Dertil kommer nationale operationer, bl.a. bevogtningsopgaver i København og opgaver ved den dansk-tyske grænse.
Brigadestaben skal kunne opstilles som et hovedkvarter med hele eller dele af staben, der kan indgå i nationale opgaver i hele Riget, herunder ved terroranslag, større naturkatastrofer og tilsvarende, såvel som internationalt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

29.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent