Fortsæt til indhold

Personlige assistenter til direktionen


PERSONLIGE ASSISTENTER TIL FORSVARSMINISTERIETS DIREKTION


Som personlig assistent for medlemmerne af Forsvarsministeriets direktion kommer du til at varetage den nære støtte til medlemmerne af departementets øverste ledelse, tværgående opgaver af betydning for departementet, de enkelte afdelinger og underliggende myndigheder, og du kommer til at indgå i opgaveløsningen i Minister- og ledelsessekretariatet.
Om os

I Forsvarsministeriet kommer du til et område med stor politisk og mediemæssig bevågenhed. Danmarks engagement i internationale konflikter, materielindkøb i milliardklassen, tryghed for danskerne og et stadig mere komplekst trusselsbillede er blot et lille udpluk af de dagsordener, som kendetegner området, og som du bliver en del af.

Forsvarsministeriets Minister- og ledelsessekretariat består af Ministersekretariatet, Ledelsessekretariatet samt Presse- og Kommunikationsenheden. Tilsammen varetager vi betjeningen af forsvarsministeren, departementets direktion, ministeriets pressehåndtering samt den interne og eksterne kommunikation.

Minister- og Ledelsessekretariatet er præget af et uformelt og professionelt arbejdsmiljø. Vi har stort fokus på samarbejde, god kemi og ansvarsfølelse. Det er en helt afgørende forudsætning for Minister- og Ledelsessekretariatets opgaveløsning, at der i høj grad er tale om en holdindsats. Sammen skaber og sikrer vi de rigtige rammer om forsvarsministerens og direktionens dagligdag.
Om stillingen

Du kommer til at have særligt fokus på støtte til medlemmerne af Forsvarsministeriets direktion, bestående af departementschefen, direktøren for programmer og investeringer, direktøren for sikkerhedspolitik og operationer, direktøren for koncernøkonomi og direktøren for staben.

Som personlig assistent skal du arbejde tæt sammen med chefer og medarbejdere bredt i koncernen, og de forskellige afdelinger i departementet, samt koordinere med ledelserne i de underlagte styrelser. Du vil endvidere have en tæt relation med det øvrige Minister- og ledelsessekretariat i den daglige håndtering af processer, forelæggelser og møder. Du vil indgå i et team med de øvrige direktørers personlige assistenter, hvor det forventes, at I yder gensidig støtte i dagligdagen, herunder særligt ifm. perioder med særlig travlhed samt i ferie- og fraværsperioder.

De personlige assistenter varetager den nære betjening af direktionsmedlemmerne, herunder bl.a.:

- Koordination af direktionens møder
- Processtyring af sager og forelæggelser
- Forberedelse og udarbejdelse af mødematerialer, oplæg, referater m.m.
- Koordination af møder, besøg, rejser m.m.
- Kalenderstyring, herunder bookning af mødelokaler og forplejning

Hertil kommer opgaver i relation til Minister- og ledelsessekretariatet, herunder bl.a.:

- Koordination af møder i regeringens udvalg
- Aktindsigtssager
- Løbende sagsbehandling

Endelig vil der være en række opgaver relateret til de enkelte afdelingers opgaver og aktiviteter efter nærmere aftale med direktørerne.

Stillingen stiller store krav til fleksibilitet, da arbejdstiderne kan være omskiftelige.
Om dig

Du har en relevant akademisk uddannelse bag dig og bred erfaring gerne fra andre, krævende stillinger. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Forsvarsministeriets opgaveløsning og koncern, ligesom kendskab til arbejdet i et departement vil være en fordel. Du er selvstændig og kan bevare overblikket med et smil i pressede situationer.

Vi lægger derudover vægt på, at du:

- Er analytisk anlagt
- Er struktureret / organiseret
- Er velformuleret i skrift og tale
- Har gode samarbejdsevner samt en veludviklet situationsfornemmelse
- Er handlekraftig og ser muligheder for løsning af opgaver på tværs af departementet

Du må meget gerne være en udpræget holdspiller, der af egen drift byder dig til, når du har overskud og ideer til opgavers løsning på tværs af Minister- og Ledelsessekretariatet og det øvrige departement. Det samme gælder i forhold til teamet af direktørernes personlige assistenter, hvor vi har fokus på at opgaven løftes sammen.
Ansættelsesvilkår
Du er uddannet akademiker og vil blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende akademikeroverenskomst mellem Finansministeriet og akademikere i staten. Derudover vil der afhængigt af kvalifikationer være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1 %.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne godkendelse under hele ansættelsesforløbet.

Dit daglige tjenestested er Holmens Kanal 9, 1060 København K

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Kristoffer Breindal, chef for Minister- og ledelsessekretariatet på tlf. 40 83 62 55. Hvis du har spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Isabel Hoffmann ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 54 26.

Ansøgningsfristen er 18. april 2021. Samtaler forventes afholdt løbende. Du kan søge stillingen via nedenstående link. Der er fire ledige stillinger til besættelse fra 1. juni 2021 eller snarest derefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvarsministeriet som arbejdsplads på www.fmn.dk
Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

København, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent