Fortsæt til indhold

Næstkommanderende deling til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon


Næstkommanderende deling til Stabskompagniet ved XIII Lette Infanteribataljon

Brænder du for at uddanne og vejlede soldater og gruppeførere inden for militære fag som SKYT, SKUD, MFT og lignende?
Kan du holde styr på delingens materiel og gennemføre effektiv kontrol?
Om os
Stabskompagniet er i den indledningsvise fase af sin opbygning, hvor fokus lige nu er at ansætte nøglepersonel – herunder næstkommanderende deling til det kommende HBU og HRU hold.

Kompagniet vil i sin fulde størrelse bestå af op til otte specialedelinger/-sektioner som alle vil kunne støtte de tre lette infanterikompagnier i deres kamp.

Stabskompagniets rolle er således at levere dygtige robuste soldater og enheder der kan understøtte bataljonens tyngde i kampen.

I 2. kvartal 2021 får kompagniet tilgang af finskyttesektionen samt kadren til den lette spejderdeling. Herefter vil kompagniet selv skulle uddanne og opstille resterende delinger med hhv. en Stabsdeling, Forsynings- og transportsektion, Morterdeling, Sanitetsdeling og Panserværnsmissildeling - gennem Hærens Basis- og Reaktionsstyrkeuddannelse.

Fokus i 2021 vil være at uddanne dygtige og robuste soldater der kan indgå på lige vilkår med XIII andre enheder, hvad enten de skal friske de to lette infanterikompagnier eller specialisere sig i en af Stabskompagniets specialdelinger.
Om stillingen
Din primære opgave som næstkommanderende deling, er at støtte og vejlede delingsføreren og gruppeførerne om delingens personel, materiel og uddannelse. Hvis nødvendigt - overtage ledelsen og føringen af delingen under uddannelse, øvelser og indsættelser i nationale eller internationale operationer.

Der lægges derfor også vægt på, at du på sigt udvikler evnerne til, at føre delingen, når delingen er indsat i taktiske aktiviteter.

Du skal ligeledes støtte delingsføreren i at udvikle og hverve emner til Hærens Reaktionsstyrke Uddannelse og Grundlæggende Sergentuddannelse, og ikke mindst - i udviklingen af delingens yngre befalingsmænd.

Du vil få ansvaret for den daglige administration og vedligeholdelse af delingens våben, køretøjer, materiel og forsyninger.

Der vil forventelig være en del kursusaktivitet for at udvide dine kompetencer, og du vil ligeledes indgå på øvelser og skydeperioder som planlægger, uddanner og kontrollant for egen og andre delinger.

Det forventes at du har et bredt kendskab til føringsvirksomhed ved kamptropperne på gruppe- og delingsniveau.
Om dig
Du er oversergent, alternativt erfaren sergent, der har gennemført eller er bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Du har erfaring med uddannelse og føring af en gruppe ved HBU, HRU og/eller SRS og gerne fra kamptropperne. Viljen til at lære og uddanne sig vægtes dog højt.

Derudover har du relevante uddannelser på infanterigruppens våben og i fag der undervises i ved HRU/SRS.

Du er garanten for, at der er styr på stumperne i delingen, at kampkraften genopbygges, og at problemer løses på laveste niveau. Du præger og inspirerer alle omkring dig til det samme.

Du brænder for at videregive læring til soldater, og er ikke bange for at stille krav til dig selv og andre.

Herudover støtter du om nødvendigt andres indsats med henblik på at opretholde et højt fagligt niveau i enheden, og du er villig - og i stand til at samarbejde med andre for, at få opgaven løst.

Du udviser selvstændigt initiativ med henblik på at løse enhedens opgaver.

Du har en professionel indstilling og er fysisk robust. Ydermere har du gode militære færdigheder, og så er du en god kammerat og kollega, der vil være med til skabe de sociale såvel som de uddannelsesmæssige rammer for de lette infanterister i XIII.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være Haderslev.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende,
fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er meget velkommen til at høre mere om stillingen hos kompagnichef kaptajn Kristian Hermansen på telefon 41 38 51 40 eller på mail SLFR-13-000A@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SLESVIGSKE FODREGIMENT
Ved Slesvigske Fodregiment uddannes soldater, og i løbet af forligsperioden vil det nye regiment blive stadig mere synligt som følge af de uddannelsesmæssige, administrative, operative og ceremonielle opgaver, der bliver løst ved regimentet.
Fra 2019 opstilles XIII Lette Infanteribataljon ved Slesvigske Fodregiment på Haderslev Kaserne. Bataljonen er strukturelt underlagt 2. Brigade, men indgår i det daglige i Slesvigske Fodregiment.
Bataljonen skal indledningsvist opstille stab og ét kompagni i 2019, og gradvist opbygges til en professionel kampbataljon, indsættelsesklar i det fulde spektrum af opgaver.
Bataljonen bliver let bevæbnet og udrustet og vil primært operere afsiddet støttet af mindre taktiske køretøjer, der samlet set gør den særligt egnet til opretholdelse af højt beredskab til strategisk indsættelse over større afstande til lands, vands og/eller i luften, herunder i krævende miljøer. Der vil derfor blive stillet højere krav til bl.a. fysik og militære færdigheder.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Haderslev, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent