Fortsæt til indhold

Chef til Vedligeholdelsesplanlægningssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Chef til Vedligeholdelsesplanlægningssektionen i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Er du interesseret i at arbejde med strategiske perspektiver og målsætninger samt at være med til at opbygge den nye Planlægningsafdeling, hvor planlægning og porteføljestyring fremadrettet er samlet, så skal du søge stillingen.

Du vil i stillingen blive en del af et ledelsesteam, hvor fokus er på at højne kvaliteten af Ejendomsstyrelsens samlede leverance til Forsvaret.
Om os
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse varetager byggeri, anlæg og bygningsvedligehold, etablissementsdrift, drift af skyde- og øvelsesterræner, energi, miljø og natur m.m. i Forsvaret. Vedligeholdelsesplanlægningssektionen indgår som en af tre sektioner i Planlægningsafdelingen og består af i alt ni medarbejdere bestående af civile bygningsfaglige kollegaer.

På baggrund af Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelses organisationsændring 1. januar 2021, pågår der p.t. et arbejde med implementering af porteføljestyring samt en ny model for planlægning og iværksættelse af bygningsvedligehold. Det giver en unik mulighed for, at du kan være med til at præge de fremadrettede arbejdsgange og processer.

Planlægningsafdelingen skaber således synergi mellem porteføljestyringen og den generelle planlægning på både bygge- og anlægsområdet samt vedligeholdelsesområdet. Opgaverne skal ofte løses i et højt tempo og med korte deadlines. Det giver til tider et travlt og hektisk miljø.

Vi lægger imidlertid stor vægt på et uformelt arbejdsmiljø, en god stemning og teamwork, hvor der også er stor mulighed for fleksibilitet for den enkelte, herunder muligheder for hjemmearbejdsdage.
Om stillingen
I Planlægningsafdelingen er der et tæt samarbejde mellem sektionerne, og afdelingens opgaver løses i fællesskab af medarbejderne i disse sektioner.

Som chef i Vedligeholdelsesplanlægningssektionen får du ansvar for at skabe overblikket over bygningsmassens tilstand og på denne baggrund iværksætte de højst prioriterede projekter. Vedligeholdsopgaverne løses så vidt muligt i projekter og ikke som enkeltopgaver.

Da Forsvarets bygningsmasse rummer meget forskelligartede bygninger og anlæg, er der stor variation i de opgaver sektionen løser.

Spændet i dine samarbejdsflader er stort, hvilket giver stor dynamik i hverdagen. Det strækker sig fra helhedsblik for de samlede virksomhedsleverancer hen over ledelse af sektionen samt deltagelse i strategiske og politiske beslutningsprocesser.

Du vil have fokus på at sikre det tværgående samarbejde med andre sektioner i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse generelt. En meget vigtig samarbejdspartner er Vedligeholdsafdelingen, der udfører størstedelen af de projekter og udbud, som udarbejdes i Planlægningsafdelingen.

I den omstrukturering som Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har været igennem, står kundefokus, integrerede leverancer, faglige fællesskaber, stordrift og indkøbseffektivisering centralt. Du skal – sammen med dine ledelseskollegaer, på afdelings-, divisions- og styrelsesniveau, være med til at sikre forankringen af de initiativer, der er gennemført både organisatorisk og i forhold til arbejdsgange samt forestå selve udførelsen af projekterne.

Arbejdsstedet er Hjørring, men du må regne med nogen rejseaktivitet og en mindre del af arbejdet uden for normal arbejdstid.
Om dig
Du har en relevant uddannelse, som f.eks. ingeniør, bygningskonstruktør eller arkitekt samt faglig baggrund og gerne erfaring i planlægning, styring og slutlevering af projekter, måske fra et rådgivende firma eller fra entreprenørbranchen.

Du har erfaring som leder og har lyst til at udfordres yderligere på din ledelsesprofil. Har du en lederuddannelse er det et plus, men ikke et krav.

Du har forståelse for og gerne kendskab til de vilkår og processer, der gælder for offentligt byggeri, og du kan håndtere den eksterne bevågenhed, vi som offentlig bygherre bliver mødt med.

Du har den nødvendige vedholdenhed og robusthed til at være sektionens drivende kraft, har kompetencerne til at motivere og skabe resultater gennem ledelse og kan videreudvikle et fagligt miljø, hvor leverancer og eksekvering er i centrum.

Det er vigtigt, at du har en tydelig gennemslagskraft, kan navigere i dynamiske og komplekse omgivelser og har en både intern og ekstern samlende personlighed. Du skal se løsningsmulighederne, stille dig i spidsen som en synlig leder og kunne omsætte planer til virkelighed.

Gode skriftlige og mundtlige formuleringsevner på dansk - og gerne engelsk er, sammen med evnen til at håndtere pres, en naturlig del af din personlige værktøjskasse.

Systemkendskab til SAP er at foretrække, da Forsvaret benytter sig af SAP platformen til planlægning og iværksættelse af projekter.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst. Afhængig af kvalifikationer er der mulighed for at forhandle tillæg i forbindelse med ansættelsen. Der er til jobbet tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår, og skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforholdet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil vide mere om stillingsindholdet er du velkommen til at kontakte chefen for Planlægningsafdelingen oberstløjtnant Kenneth Riishøj på telefon 41 32 03 74. Har du spørgsmål til løn - og ansættelsesvilkår kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Annette Karlsen på telefon 32 66 51 49 (træffes ikke uge 13).

Ansøgningsfristen er 14. april 2021. Vi forventer at holde samtaler i uge 16. Stillingen er til besættelse fra 1. maj 2021 eller snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. For at komme i betragtning til stillingen, beder vi dig om at vedhæfte ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse (FES) støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet ved at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Ejendomsstyrelsen leverer et full service koncept, hvor opgaverne omfatter; facility management, nybyggeri, vedligehold, miljø- og energiopgaver samt naturpleje – og udføres overvejende via eksterne leverandører.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Vi har i alt 860 etablissementer spredt ud over hele Danmark og et samlet årligt budget på ca. 2 mia. kr. Vi har 2,4 mio. m2 bebyggelse i vores portefølje, et samlet øvelsesareal på ca. 36.000 hektar, og vi beskæftiger ca. 600 medarbejdere.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse er overvejende en civil arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber. Styrelsen har ejendomsdriften i centrum: Både i opgaveløsningen med vores kunder og i forhold til kompetenceudvikling af vore medarbejdere.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent