Fortsæt til indhold

Barselvikar til kursusteamet ved Koncernfælles Kursusadministration under Forsvarsakademiet.


Barselvikar til kursusteamet ved Koncernfælles Kursusadministration under Forsvarsakademiet

Vores gode kollega Kristina er på vej på barsel, derfor skal du læse videre her, hvis du har interesse for kursusadministration og løbende forbedringer af administrative processer
Om os
Vi er en enhed, der er i gang med at samle al administrativ understøttelse af kurser og efteruddannelse i Forsvarsministeriets koncern – Alt lige fra kursisten får motivationen eller befales til at blive kompetenceudviklet, til kompetencen anvendes i praksis. Vi er i gang med at udvikle en intuitiv, digital, ensartet og tilgængelig proces, i balancen mellem at udnytte de eksisterende processer og tænke ud af boksen.

Enheden består af 3 teams, et kursusteam, et udviklingsteam samt et support- og datateam og vi søger en barselsvikar til vores kursusteam.

Vi har stort fokus på medarbejdertrivsel, nysgerrighed, udvikling, motivation samt godt humør. Vi søger at udvikle en åben kultur, hvor der er dialog og samarbejde på tværs. Vi skal alle lære af hinanden, og være interesseret i hinandens ansvarsområder og resultater. At lave fejl må ikke være tabu, fordi det er uundgåeligt, når man ”betræder ny jord” og afprøver ting.
Om stillingen
Vi er på vej over på en moderne, administrativ kursusplatform, hvor vi drypvis vil digitalisere administrationen af kurserne. Den primære opgave i stillingen vil være kursusadministration på Min Uddannelse som er vores nye platform, her arbejder vi det kursusadministrative system Plan2Learn. Ydermere vil du også få muligheden for at indgå i projektgrupper, der arbejder med forskellige delopgaver i den administrative proces.

Vores administrative processer vil ændre sig i den nærmeste fremtid, og vi er i gang med at udvikle løsningerne løbende frem for, at ændre alt på én gang. De løsninger vi udvikler i enheden kan ligge langt fra den måde, vi gør det på i dag. Derfor vil den rette kollega til vikariatet trives med forandringer og nytænkning i samarbejde med teamet og teamlederen.

I jobbet har du mulighed for at udvikle dine kompetencer inden for administration, nytænkning på området samt udvikling af processer i en stor og alsidig koncern.

Om dig
Vi leder efter en dygtig administrativ medarbejder. Du er kontoruddannet eller har anden relevant uddannelse. Du har mod på og måske erfaring med at arbejde i Plan2Learn.

Vi er først lige begyndt at anvende systemet, så vi har ikke meget erfaring på området, og håber derfor, at du kan have lidt med i bagagen. Du skal være fremragende til kundeservice, have en empatisk sans, og ikke mindst forstå vores forretningsprocesser og vores brugere af platformen. I overgangsfasen arbejder vi i 2 forskellige systemer (SAP Arrangementsstyring og Plan2Learn) hvilket vil kræve en god forståelse for IT-systemer, men vi er klar til at give dig en god oplæring.

Kursusteamet arbejder med shared service og med visuel styring af opgaver på tavler, så det er en fordel, hvis du har erfaring med LEAN management konceptet, og kan se gevinsten ved at arbejde efter de principper. I arbejdet med shared service vil du ikke ”eje” dine egne opgaver, og du skal derfor kunne se fordelen i, at teamet sammen håndtere den fælles opgaveløsning.

Faglig er det vigtigt, at du generelt har IT-flair, og er en erfaren bruger af Office pakken og evt. har kendskab til skabeloner og digitale formularer.
Ansættelsesvilkår
Ansættelse og aflønning sker i henhold til den enhver tid gældende organisationsaftale for Kontorfunktionærer, laboranter og It-medarbejdere (HK) og den til enhver tid gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentlige Ansattes Organisationer – Det Statslige område (OAO-S-Fællesoverenskomsten). Basislønnen er 26.215,67 kr. pr. måned.

Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af kursusteamet i Koncernfælles Kursusadministration (KFKA) chefsergent Gitte M. Olesen, på telefon nr. 728 1 7191. Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Anette Sveidahl på telefon 7281 9125.

Ansøgningsfristen er mandag den 12. april 2021.

Ansættelse er snarest muligt eller senest 1. juni 2021.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


OM FORSVARSAKADEMIET
Forsvarsakademiet (FAK) bidrager til Forsvarets opgaveløsning ved at levere relevante og tidssvarende uddannelser samt forskning og rådgivning til Forsvarets medarbejdere og myndigheder. Dertil støtter FAK koncernen med kursusadministration samt vejledning i pædagogik og digitale læringsformer.
FAK består af tjenestesteder i henholdsvis København, Varde, Karup og Frederikshavn og udbyder grund- og videreuddannelserne, herunder sergent- og officersuddannelser, inkl. sprogofficersuddannelsen, Den Militære Akademiuddannelse samt Master i Militære Studier. Derudover udbyder FAK en lang række efteruddannelser, der bidrager til, at Forsvarets medarbejdere og reserven kan løse deres opgaver effektivt og professionelt gennem hele karrieren.
FAK gennemfører forskning og udvikling indenfor de tre militære kerneområder; militære operationer, militær strategi og militær ledelse samt tilknyttede områder som krigshistorie, kulturforståelse og militær teknologi. FAK indgår i samarbejder med både danske og udenlandske forsknings- og uddannelsesinstitutioner og bidrager til udvikling af NATO's doktriner og forskningsprojekter. Vidensproduktionen understøtter uddannelserne, men anvendes og formidles også bredt til gavn for Forsvaret, nationale og internationale samarbejdspartnere samt samfundet som helhed. Læs mere på fak.dk.  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederiksberg, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C200

Ansøgningsfrist

12.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent