Fortsæt til indhold

Taktisk sagsbehandler ved 1. Eskadre stab


Taktisk sagsbehandler ved 1. Eskadre stab

1. Eskadre søger en engageret sagsbehandler til afdelingen for Operativ Virksomhed i 1. Eskadre stab i Frederikshavn.
Om os
1. Eskadre stab er en arbejdsplads, hvor vi med opgaven i centrum søger tværfaglige løsninger. Vi har en uformel og fri omgangstone, men tager vores ansvar og pålagte opgaver alvorligt, og følger dem til dørs.

Afdelingen for Operativ Virksomhed i eskadrestaben består at en chef og syv sagsbehandlere. Afdelingen varetager opgaver af operativ karakter inden for våben og elektronik, platform og fremdrivning samt operationer med støtte til eskadrens enheder. I den daglige opgaveløsning vil der blive en konstant tværfaglig koordinering med bl.a. eskadrens anden afdeling, eskadrens enheder, skolestrukturen, Søværnets Center for Administration, Søværnskommandoen, 2. Eskadre, 3. Eskadre, Arktisk Kommando, Operationsstaben og Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Operativ Virksomhed står i spidsen for bl.a. udviklingen af det operative grundlag og materielopdateringer af enheder, videre implementering af strukturerede træningsforløb (DANSARC) samt en generel kapacitetsudvikling til understøttelse af fremtidige opgaver for Forsvaret og Søværnet.
Om stillingen
I afdelingen er der to taktiske sagsbehandlere. Sagsbehandlerne forestår efter behov den daglige kontakt til besætningerne, hvilket giver en varieret arbejdsdag, hvor der både skal ageres med kort og lang tidshorisont.

Du arbejder tæt sammen med eskadrens anden taktiske sagsbehandler på en række forskellige kompetenceområder bl.a. DANSARC, helikopter, navigation, efterretning, havmiljø, øvelser, operative brugerkrav og meget andet. Arbejdet foregår endvidere i tæt koordination med afdelingens sagsbehandlere for platforme og våben- og elektronik.

Stillingen kræver en høj grad af selvstændighed. Det er en stilling, hvor du skal forvente en del rejseaktivitet både i Danmark og til Nordatlanten. Såvel på kontoret som udenfor vil du blive delegeret relevant beslutningskompetence på vegne af eskadren. Du skal kunne agere i dette og forstå rammerne for og konsekvenser heraf.

Stillingen kræver stærke kommunikative kompetencer både skriftligt og mundtligt. Du skal ligeledes være tryg ved at kommunikere på engelsk.

For at holde dig opdateret vil der med mellemrum være mulighed for at afløse i sejlende tjeneste.
Om dig
Du er analytisk stærk og kan bevare overblikket. Du formår at analysere komplekse sager og spørgsmål. Det er vigtigt, at du skriver godt og præcist, og at du kan omsætte komplekse problemstillinger til et let forståeligt skriftsprog. Det er derfor afgørende, at du kan formulere dig kort, klart og præcist i skrift og tale.

Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du har haft sejlende tjeneste i Nordatlanten, og gerne som operationsofficer. Gennemført Taktisk Officerskursus er et krav.

Som person er du fleksibel og har et helhedssyn i forhold til opgaveløsningen og Forsvarets behov. Du skal arbejde sammen med mange forskellige persongrupper, hvorfor det er vigtigt, at du forstår værdien i et godt samarbejde. Du skal kunne håndtere uforudsete opgaver og være i stand til at prioritere.

En målrettet vilje til at udvikle din indsigt inden for områderne platform og fremdrivning samt våben og elektronik forventes.

Du skal igennem ansættelsen kunne erhverve og opretholde ”blå bevis”.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, kan du henvende dig til Chefen for Operativ Virksomhed, OK Frank Edlefsen på 4130 9703 (1E-ST-CHOV).

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR Konsulent, KL Alexander Baad, ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32665295.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021. Ansøgningen sendes elektronisk via linket ”send ansøgningen”.
Efter ansøgningsfristens udløb vil vi gennemføre en kvalitativ vurdering af ansøgerne og evt. indkalde til samtale. Samtaler forventes afholdt i uge 16.

Stillingen er ledig til besættelse 1. juni 2021.

Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent