Fortsæt til indhold

Seniorsergent som lærer ved Løjtnantuddannelsen


Seniorsergent som lærer ved Løjtnantuddannelsen

Har taktik, ledelse og udfordringerne ved føring på gruppe- og delingsniveau din interesse?

Ønsker du et job der er centreret om menneskelig udvikling, læring og høj faglighed?

Kan du stille skarpt på en krævende og dialogbaseret opgave, der har til formål at udvikle hærens kommende ledere?
Om os
Ved Løjtnantsuddannelsen uddanner vi Hærens kommende officerer. Vi uddanner fra første møde med forsvaret - eller fremmøde fra geleddet - til at kunne indtræde på Hærens Officersskole eller gå direkte ud og virke som delingsfører ved Hærens basisuddannelse.

Løjtnantsuddannelsen overgår pr. 1. juli til ny struktur som selvstændig underafdeling under Hærens Sergentskole. Dermed gennemføres Løjtnantsuddannelsen i Slagelse fra start til slut og har en varighed på 10-11 måneder. Vi består af en ledelse, en uddannelsessektion, en forsynings- og vedligeholdelsessektion samt fire delinger.
Både internt, men også ved garnisonen øvrige enheder, finder man som befalingsmand gode muligheder for at udvikle sig og avancere inden for sergentgruppen.

Ved Løjtnantsuddannelsen prioriterer vi trivsel samt balancen mellem arbejde og privatliv højt - og denne prioritetsopgave ligger ved den respektive holdfører.
Om stillingen
Du er delingens ældste befalingsmand.
Du er dermed vejleder og rådgiver for oversergenterne i delingen i deres virke - samtidigt med at du er delingsførerens stedfortræder.
Som lærer er du er med til at forme Hærens kommende officerer og har et centralt ansvar i at sikre en høj kvalitet i uddannelsen, herunder elevernes opnåelse af gode resultater. Her skal du holdningspræge elever såvel som undergivne faglærere, samt udvikle deres faglige og personlige kompetencer gennem dit personlige eksempel i dagligdagen.

Du vil blive ansvarlig for planlægning, tilrettelæggelse, gennemførelse og kontrol af større og mindre uddannelsesaktiviteter spændende fra enkelte lektioner til hele moduler, øvelser eller skydeperioder.
Føreruddannelse på gruppe- og delingsniveau har meget høj prioritet. Den andrager størstedelen af tiden og generer periodevis lange dage og deltagelse på øvelser. Grundlæggende militære fag fra HBU og HRU indgår også i uddannelsen.

Elevernes uddannelsesmæssige baggrund spænder fra en gymnasial uddannelse til en kandidatgrad – foruden de internt rekrutterende med akademiuddannelse, som indtræder efter syv måneder. Det sætter helt naturligt nogle krav til dine pædagogiske evner og anlæg, såvel som dine menneskelige egenskaber, idet eleven på en og samme tid er rekrut, kommende kollega og kommende officer.

Stillingen giver mulighed for sideløbende at læse en militær akademiuddannelse eller anden efteruddannelse.
Om dig
Du er seniorsergent i Hæren eller erfaren oversergent, der inden for kort tid er afklaret til udnævnelse.

Du er fagligt ærekær omkring infanterihåndværket. Det er ønskeligt at du har erfaring fra kamptropperne – alternativt pansret ingeniørtjeneste eller fra logistisk tjeneste på taktisk niveau. Her har du måske virket som INFFAGLÆ, EBM, OBM eller NK/DEL.
Det vil være hensigtsmæssigt, at du tidligere har forrettet skoletjeneste, men dette er ikke et krav. Du besidder en høj grad af entusiasme for uddannelse og ledelse af soldater og enheder på gruppe- og delingsniveau og du har erfaring fra international tjeneste.

Du fremstår som en tydelig rollemodel, der evner at få følgeskab blandt såvel kollegaer som elever.
Du besidder en høj grad af faglighed og har sans for detaljen. Du er mentalt fleksibel og evner at omstille dig indenfor rammerne af organisationen, hvis situationen kræver dette.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergent stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.
Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Slagelse.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte lederen af løjtnantsuddannelsen; major Kristian Jørgensen, tlf.: 24 44 84 19.
Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent John K. Christiansen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon: 72 81 91 63.

Ansøgningsfristen er 11. april 2021. Ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav. Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Slagelse, Danmark

Lokation

Region Sjælland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent