Fortsæt til indhold

Sagsbehandler (overværkmester) til Pansersektionen ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse


Sagsbehandler (overværkmester) til Pansersektionen ved Forsvarsministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse

Vil du være med til at sikre, at soldaterne har de pansrede køretøjer, der skal til, for at de kan løse deres opgaver?

Har du den erfaring, der skal til for at sikre understøttelse af systemintegration og drift af Forsvarets køretøjer?

Så er denne stilling noget for dig.
Om os

Sektionen består af 14 medarbejdere, der både er militære og civile.
Sektionen består af syv driftsansvarlige sagsbehandlere, fire systemansvarlige sagsbehandlere, en projektsekretær, samt en næstkommanderende og chefen.

De driftsansvarlige varetager driften af sektionens køretøjsflåder og støtter de systemansvarlige ingeniør indenfor de respektive køretøjsflåder.
Vi er ansvarlige for Forsvarets drift og udvikling af pansrede køretøjer fra anskaffelse til udfasning.

Vi sørger altså for, at der er det rette grundlag for drift af de pansrede køretøjer, og vi udfører den forudsætningsdannede del af driften.

De systemer vi har ansvaret for, udvikler vi løbende og sikrer dermed, at soldaterne altid har det bedst mulige materiel.

Når vi skal have nyt materiel, sørger vi også for at bortskaffe det gamle.

På den måde har sektionen ansvaret for de pansrede køretøjer fra ”vugge til grav”. Det er et stort ansvar, som vi er stolte af at løfte.

Vores mål er, at Forsvaret og soldaterne til en hver tid har de bedst mulige våbensystemer til at løse opgaven.
Om stillingen
Du skal som overværkmester arbejde med driftsansvaret for de pansrede køretøjsflåder pansrede mandskabsvogne PIRANHA ved Hæren og Bandvagen 206 ved Arktisk Kommando. Du har ansvaret for køretøjsintegrationen af systemerne. Du vil få en bred kontaktflade i FMI, Forsvaret og med leverandørerne for, at du kan sikre, at systemernes køretøjsintegration tænkes ind allerede fra anskaffelsesfasen. Dit fokus bliver integration og drift af systemerne. Du sikrer, at det operative behov dækkes ved at systemerne teknisk, mekanisk og vedligeholdelsesmæssigt er som de skal være. Med andre ord – du er med til at sikre, at det hele går til på en måde, så Forsvaret har de tekniske løsninger de skal bruge.

I det daglige er det dig, der koordinerer driften af køretøjsflåderne med brugere, værksteder og kapacitetsansvarlige, så du kan sikre, at den nødvendige tekniske struktur, reservedele og tilbehør til drift af systemet er til stede. På baggrund af dit arbejde med driften udarbejder og vedligeholder du den tekniske dokumentation, som du også sørger for er tilgængelig for brugerne. Du bidrager endvidere til den løbende driftsoptimering, samt tekniske analyser inden for dine køretøjer. Når der kommer reklamationer eller særlige hændelser, bidrager du til sektionens sagsbehandling af dem, og kommer med input til vores løsning og svar i samarbejde med den systemansvarlige ingeniør.

Du skal støtte den systemansvarlige ingeniør, når der skal anskaffes og kasseres køretøjer, som du har driftsansvaret for. Du bidrager også til planer for køretøjernes tekniske udvikling på kort og lang sigt i samarbejde med den systemansvarlige ingeniør.

Du skal vedligeholde dine egne systemers data i vedligeholdelsesmodulet i SAP, og du bruger din erfaring til at støtte sektionens øvrige medarbejdere på området.

Du kommer til at have en del rejseaktivitet i Danmark, når du skal koordinere integration og driften med brugere og værksteder mv. Du vil også have rejseaktivitet i udlandet, når du skal koordinere med leverandører og andre landes brugere.

Stillingen er tidsbegrænset til udgangen af juli 2023 og du starter i stillingen den 1. august. 2021.
Om dig
Du har en relevant uddannelse der kvalificerer dig til at være sagsbehandler i FMI.

Derudover er det helt centralt, at du har indgående erfaring med integration af systemer på operative køretøjer.

Du er erfaren og du besidder en stor viden om pansrede køretøjer.
Du har opbygget et solidt kendskab til forsvaret og de vedligeholdelses og driftsstrukturer, der ligger bag ved succesfuld implementering og drift af materiel.

Du skal have erfaring med at anvende Demars.
Du kan arbejde selvstændigt med dine opgaver i tæt samarbejde med kollegaer, ledelse og samarbejdspartnere, og du ved hvor vigtigt relationer og netværk er for det gode arbejdsmiljø og ikke mindst de gode løsninger.

Du er i stand til selvstændigt at koordinere komplekse implementerings-, integrations- og driftsopgaver.

Du har en solid faglig interesse og teknisk forståelse inden for køretøjsområdet og uddannet motor mekaniker med mange års erfaring med værkstedsledelse og – planlægning.

Du har kendskab til Forsvarets operative opgaveløsning og du har viden om indsættelse af pansrede køretøjer i det operative miljø.
Du har måske tidligere været tjenestegørende ved Forsvarets vedligeholdelsestjeneste.

Vi forventer, at du har en stor interesse for pansrede køretøjer og har lyst til blive endnu dygtigere på området.
Måske er du, eller også kunne du tænke dig at blive det.
Du skal have stor erfaring med anvendelse af rammesystemet SAP.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes på tjenestemandslignende vilkår i henhold til gældende organisationsaftale mellem CO10, Centralforeningen for Stampersonel og Forsvarsministeriets Personalestyrelse. Der er til stillingen tilknyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Ved ansættelse i Forsvaret er der mulighed for at forhandle et tillæg i forhold til dine kvalifikationer til stillingen.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelse under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du fået lyst til at høre mere om stillingen, er du velkommen til at ringe til major Niels Erik Andersen på tlf. +45 4132 2189 eller via e-mail på FMI-LA-CHKPK@MIL.DK.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesforhold, kan du kontakte HR-konsulent Pia Knudsen på tlf.: +45 7281 9144 eller via e-mail på FPS-BA-BS206@MIL.DK

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021, og vi forventer at holde ansættelsessamtaler i de efterfølgende uger.

Stillingen er midlertidig for perioden 1. august 2021 – 31. juli 2023.

Du skal søge jobbet via nedenstående link. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

26.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent