Fortsæt til indhold

Compliancespecialist til Beredskabsstyrelsen


Compliancespecialist til Beredskabsstyrelsen

Beredskabsstyrelsen er i gang med at opbygge en ny funktion, der skal styrke kontrolmiljøet for indkøb og betaling. Og det er måske dig, vi leder efter?
Om os
Beredskabsstyrelsen er en styrelse under Forsvarsministeriet og en central del af Danmarks katastrofeberedskab. Beredskabsstyrelsen arbejder for et robust samfund ved at udvikle og styrke beredskabet, så ulykker og katastrofer forebygges og afhjælpes.

Forsvarsministeriet har igangsat et omfattende program for at forbedre kontrolmiljøet for indkøbs- og betalingsområdet. I Beredskabsstyrelsen er vi derfor i gang med at styrke økonomifunktionen, så den i højere grad kan understøtte denne udvikling. Du vil være med til aktivt at udvikle og drive fremtidens indkøbs- og betalingsprocesser fra et kontrolperspektiv, inden for Forsvarsministeriets koncern med fokus på Beredskabsstyrelsen.
Om stillingen
Du vil få et selvstændigt ansvar for at udvikle og drive det økonomiske kontrolmiljø i Beredskabsstyrelsen. Som compliancespecialist vil du sammen med den øvrige økonomifunktion have ansvaret for at skabe og aktivt promovere regeloverholdelse og god adfærd inden for Beredskabsstyrelsen ved at:

• Udvikle og aktivt promovere finansiel, juridisk og forvaltningsmæssig regeloverholdelse og god adfærd i Beredskabsstyrelsen, i forlængelse af vores ambition om at have sikre processer og compliance på koncernens indkøbsområde.
• Kortlægge og beskrive finansielle, juridiske og forvaltningsmæssige compliance risici ved effektiv risikovurdering og passende planlægning samt udførsel af kontrol- og monitoreringsstrategien.
• Være med til aktivt at udvikle og indføre risiko- og kontrolrammer samt udføre monitorering af interne nøglekontroller.
• Rådgive ledelsen om håndtering af risici og varetagelsen af kontrolmiljøet.

De typiske arbejdsopgaver vil bl.a. være:

• At udføre og gennemgå regler, processer, systemer og kontroller i Beredskabsstyrelsen samt vurdere, om de fungerer effektivt, og om regler og lovkrav overholdes.
• At rådgive Beredskabsstyrelsen i forhold til at sikre overholdelse af gældende regler og retningslinjer herunder fra Rigsrevisionen.
• At rapportere resultaterne af dine gennemgange til ledelsen i Beredskabsstyrelsen.
• At kortlægge nye processer, identificere ændrede eller nye risici og kontroller samt dokumentation af forretningsgange.
• At formidle viden om regeloverholdelse og sikkert kontrolmiljø til styrelsens medarbejdere.

Stillingen er organisatorisk placeret i Beredskabsstyrelsens decentrale økonomifunktion: BRS-Økonomi, der er et kontor under Forsvarsministeriets koncernøkonomi. Kontoret er fysisk placeret i Beredskabsstyrelsens hovedsæde i Birkerød. Du kommer til at indgå i et uformelt og dynamisk miljø i tæt samarbejde med engagerede kolleger. Vi værdsætter faglig sparring, et godt læringsmiljø og kollegialt sammenhold.
Om dig
Vi forventer, at du har en videregående uddannelse som fx cand.merc.aud eller cand.merc.jur eller cand.oecon.

Din indgang til stillingen kan være forskellig. Du kommer gerne fra et revisions- eller konsulenthus, eller fra en offentlig eller privat virksomhed, hvor du har arbejdet med offentlige virksomheders risikostyring og interne kontroller, og du har kendskab til Rigsrevisionens principper.

Vi forventer, at du har:

• Erfaring i forhold til varetagelse af lignende stillinger.
• Erfaring inden for revision eller økonomisk offentlig forvaltning
• Erfaring med økonomisk kontrolmiljø, analyse af forvaltningsprocesser, herunder tilrettelæggelse af gennemførelse af kontrolopgaver.

Vi lægger vægt på, at du har en analytisk, struktureret og proaktiv tilgang til opgaverne, samt at du evner at se op og formidle komplekse problemstillinger på en letforståelig måde. For at blive en succes i jobbet skal du endvidere have gode samarbejdsevner og være god til at opbygge relationer til kollegaer på alle niveauer i organisationen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuldmægtig eller specialkonsulentniveau. Løn og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og relevant forhandlingsberettiget organisation. Der vil være mulighed for at forhandle tillæg i overensstemmelse med de stillede krav og dine kvalifikationer.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Ansættelsesstedet er Beredskabsstyrelsen, Datavej 16 i Birkerød.

KONTAKT OG ANSØGNING
For yderligere information om jobbet kan du kontakte økonomichef Carl Martin Jespersen tlf. 40524691 eller souschef Bjarne Bjerring tlf. 22157119.

Hvis du ønsker at vide mere om løn- og ansættelsesforhold, er du velkommen til at kontakte HR konsulent Toke Rasmussen på telefon 32 66 59 91.

Ansøgningsfrist er den 20. april 2021.

Vi forventer at holde samtaler umiddelbart herefter. Stillingen er til besættelse 1. juni 2021 eller snarest mulig.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem diversitet og nytænkning. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Birkerød, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Forsvarsministeriet

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

20.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent