Fortsæt til indhold

Marinekonstabel, maskingast til 1. besætning/THETIS-kl


Marinekonstabel, maskingast til 1. besætning/THETIS-kl

Har du en faglig uddannelse som mekaniker, smed, klejnsmed eller andet svendebrev indenfor metalindustrien, er du måske den nye medarbejder, som 1. besætning søger.
Om os
1. besætning er en af seks Inspektionsskibsbesætninger i 1. Eskadre. Vi kan tilbyde et alsidigt job, hvor tjenesten er stabil, og sejlads og frihedsafvikling er nøje planlagt i et fastlagt program henover kalenderåret. Vi opererer primært under Arktisk Kommando (AKO) i Nuuk, og har typisk 120-130 dages sejlads fordelt på 2-3 togter til Grønland og Færøerne.

THETIS-Klassen har en varieret opgavesammensætning med vægt på suverænitetshåndhævelse, sø-redning, fiskeriinspektion og støtte til civilsamfundet. Når vi er indsat er opgaveløsningen prioriteret, og de barske forhold i Arktis kræver, at hele besætningen er god uddannet. Besætningens sikkerhed er altoverskyggende, så alle skal have målet for øje i vores operationer.

I vores besætning er vi kendt for et godt arbejdsmiljø – blandt andet gennem en uformel, åben og fordomsfri omgangstone om bord. Alle bidrager til, at det er sjovt at være i vores besætning; vi er professionelle i alt, hvad vi gør, og vi løser ekstraordinære opgaver.

De fire enheder af THETIS-klassen har været igennem kapacitetsvidereførelse med en omfattende ombygning og tilførsel af højteknologisk udstyr, som blandt andet sætter enheden i stand til at operere med SEA HAWK helikopteren.
Vi er i gang med at indføre principperne Danish Safety and Readiness Checks (DANSARC), tidligere kendt som DOST. Vores træning kulminerer ved gennemførelse af forløb ved den tyske flådes havariskole i Neustadt i 2022.

Vi tilbringer cirka 130 dage til søs om året samt et varierende antal dage med vagt og uddannelse.

1. besætning har basehavn i Frederikshavn.
Om stillingen
Dine primære opgaver er baseret på vedligeholdende arbejde på alle de installationer, som er med til at skabe fremdrivning, styring og stabilitet i skibet. I disse opgaver lægges der stor vægt på, at opgaver udføres i prioriteret rækkefølge baseret og afhængig af opgaveløsningen.

Du vil med tiden indgå som en fast del af maskinvagten, som under sejlads bemandes gennem hele døgnets timer.

Du vil sideløbende med dine primære opgaver også have sekundære opgaver. Af sekundære opgaver findes blandt andet rengøring af daglige områder i skibet.

I forhold til skibets øvrige operative opgaver vil du udføre tjeneste i forbindelse med helikopteroperationer, sejlads med gummibåd etc.

Du vil som alle ombord være en del af havariberedskabet.
Om dig
Du skal have gennemført en grunduddannelse i søværnet. Hvis du ikke har gennemført en grunduddannelse i søværnet, vil du skulle gennemføre denne inden start ombord. Har du gennemført en grunduddannelse i enten hæren eller flyvevåbnet, skal du gennemføre et omskolingsforløb af kort varighed.

Det forventes, at du kan arbejde målrettet og selvstændigt, med opgaver indenfor det primære område. Ligeledes forventes det, at du har en stor ansvarsfølelse i forhold til dit arbejde med opgaver.

Du er en person med en positiv tilgang til at arbejde i søværnet, og under de vilkår som opstår når platformen bevæger sig i forhold til de vejrforhold, som ofte opleves under sejlads i Nordatlanten.

Du skal have et svendebrev indenfor metalindustrien, hvilket kan være som smed, klejnsmed, auto- eller lastvognsmekaniker eller lignende.

Vi lægger vægt på fysisk og psykisk velvære og arbejder aktivt i retning mod Forsvarets krav til militær fysisk træning.

Har du deltaget i DOST-træning på andre enheder, vil dette være en fordel.

Du skal være egnet til sejlads i forhold til helbred-, tand- og idrætsstatus
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Teknikofficer Jakob Søegaard, mail: 1E11-B1-TKO@fiin.dk, telefon 3067 0713 eller banjermester SSG Carsten Worm, mail: 1E11-B1-BM@fiin.dk, telefon 3067 0715.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 74 eller mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 1. ESKADRE
1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent