Fortsæt til indhold

Udstationering: Ingeniørofficer til Joint Engineer divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast i Stettin


Udstationering - Ingeniørofficer til Joint Engineer divisionen ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Er du ingeniørofficer og vil du arbejde med NATO’s Operational Planning i en multinational operativ ramme? Så tilbyder vi en stilling som Staff Officer Engineer Plans 1 (SO ENGR PLANS 1) i Joint Engineer divisionen (JENGR). Som ansat ved Headquarters Multinational Corps Northeast (HQ MNC NE) bliver du medlem af en danskerkoloni, der tæller ca. 45 kollegaer med tilhørende familier.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som framework nations.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

I 2021 er hovedkvarterets primære opgave arbejde omkring gen-certificering.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enhanced Forward Presence (eFP) bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere institutioner for børn med et internationalt islæt. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et andet land end Danmark.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Som SO ENGR PLANS 1 indgår du i JENGR Plans Branch, der, udover dig, består af en polsk Branch Chief (BR CH) og to SO ENGR PLANS (en tysk og en polsk officer).
Det bliver dine hovedopgaver bliver, at støtte din BR CH i planlægning af divisionens aktiviteter. Du fungerer som Office of Primary Responsibility (OPR) for planlægning og gennemførelse af ingeniørtjenesten på udvalgte korps øvelser. Du indgår i og støtter korpsets Land Operational Planning Group (LOPG) som Functional Area Expert indenfor ingeniørtjeneste og infrastruktur. Slutteligt, er du ansvarlig for assessment og evaluation, hvorfor du indgår i korpsets Assessment Working Group.

Du vil få en meget bred berøringsflade inden for både NATOs Command Structure og Force Structure på både operationelt og taktisk niveau.

Som udstationeret ved HQ MNC NE vil du opleve en dagligdag, der er fyldt med udfordrende arbejdsopgaver, som bibringer dig nye kompetencer og erfaringer, der giver dig et solidt erfaringsgrundlag i forhold til din videre karriere i Forsvaret såvel nationalt som internationalt.
Om dig
Du er officer og har gennemført videreuddannelsestrin II for ledere, Master i Militære Studier (MMS) eller lignede uddannelse.

Vi forventer, at du har en solid baggrund indenfor den militære ingeniørtjeneste, herunder med øvelsesplanlægning og meget gerne med erfaring inden for assessment og evaluation fra det taktiske niveau.

Du har forståelse og interesse for at arbejde med NATOs taktiske planlægning.

Som person har du gode samarbejdsevner og du formår hurtigt at sætte dig ind i komplekse problemstillinger. Endvidere har du gode analytiske egenskaber og flair for operativ planlægning.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 5, som omfatter majorer og orlogskaptajner. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse yderligere ét år. Stillingen besættes 1. august 2021.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Helbredsvurderet egnet uden begrænsninger,
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Under udstationeringen vil du blive tillagt graden som oberstløjtnant.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Jens Sund på telefon +48 914 445 100

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 75.

Ansøgningsfristen er 18. april 2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.


Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent