Fortsæt til indhold

Faglærer indenfor krypto og/eller militær kommunikation til Center for taktik


Faglærer indenfor krypto og/eller militær kommunikation til Center for taktik

Har du brug for stabilitet efter en årrække med sejlende tjeneste, udsendelse eller anden tjeneste i land?
Søværnets Center for Taktik søger en befalingsmand som underviser indenfor krypto- og/eller kommunikation.
Om os
Vi er i alt 10 personer i faggruppe CIS (Communication and Information Systems). Alle med forskellige baggrund, men med samme altovervejende fokus på at uddanne operativt personel i Forsvaret, herunder Søværnets sejlende personel. Vi værdsætter faglig fordybelse og bestræber os på at give dig stor indflydelse på at tilrettelægge arbejdsdagen. Handlingsprogrammet som styrer TAC produktion er aftalt for et år af gangen, og ændres sjældent. Dette giver stabilitet og gør, at du som medarbejder får mulighed for at planlægge med en lang tidshorisont. Alt sammen noget som gør tjenesten på TAC forenelig med et godt familieliv
Om stillingen
Som faglærer i faggruppe CIS får du ansvar for uddannelser indenfor krypto og kommunikation, hvor du i tæt samarbejde med dine kollegaer i faggruppen vil være med til at forestå og udvikle undervisning indenfor fagområderne generelt. Stillingen giver dig samtidigt rig mulighed for faglig fordybelse indenfor fagområdet.

Stillingen kan omfatte:
- Kryptokustode eller alternativ kryptokustode for TAC kryptoforvaltning.
- Undervisning indenfor kryptofagområdet.
- Undervisning indenfor kommunikationsfagområdet.-
- Kursusleder for udpegede kurser.
- Støtte i rådgivningen til øvrige myndigheder indenfor fagområdet.
- Støtte med sagsbehandling i relation til fagområderne.
- Støtte med udvikling og vedligeholdelse af uddannelsesdokumentation og undervisningsmateriale.


Stillingen er med fast tjenestested i Frederikshavn og tjenesten vil primært finde sted på TAC, men du skal påregne ca. 15-30 rejsedage om året.

Udover egentlige uddannelser på TAC foregår en del af undervisningsaktiviteterne som ”Seariding”, hvor TAC-personel støtter Søværnskommandoens træningselement med opkøring af enhederne i regi af DANSARC, herunder på forløbene ved Neustadt. Planlægning af ”Seariding” vil ske i tæt samarbejde med dig under hensyntagen til dine egne ønsker og med afsæt i en fornuftig balance imellem arbejde og privatliv.

Tjeneste på TAC skal hænge sammen med dine ønsker om uddannelse, kurser og fastholdelse af faglige kompetencer. Sammen med faggruppelederen vil der blive aftalt en udviklingsplan, der understøtter dit virke i stillingen samt i den udstrækning det er muligt, passer med dine ønsker for fremtiden.
Om dig
Du har baggrund som oversergent i Forsvaret.

Du har interesse for fagområderne og har lyst og drivkraft til at fordybe dig videre.
Du besidder lysten til at formidle din viden og erfaringer til personel på alle niveauer.

Stillingen kan også søges af erfarne sergenter. I så fald vil der ved ansættelsen blive udarbejdet en uddannelsesaftale, der muliggør udnævnelse til næste grad. Dit faglige niveau er vigtigere end din grad.

Der er krav om at du er, eller kan blive, sikkerhedsgodkendt til COSMIC TOP SECRET, samt at du har, eller kan erhverve dig, blåt bevis, herunder Forsvarets Fysiske Basiskrav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikhavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Faggruppeleder CIS KL Marlene S. Høj på telefon 72855367 eller mail SC-TAC-UD501@FIIN.DK.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BA-BS251@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse hurtigst muligt.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM SØVÆRNSKOMMANDOEN
Søværnskommandoen består af Kapacitetsdivisionen, Planlægnings- og Operationsdivisionen, Uddannelses- og Træningsdivisionen, samt en ledelsessektion. Derudover er Søværnets fire uddannelsescentre og Søværnets Center for Administration underlagt kommandoen.
Søværnskommandoen er ansvarlig for styrkeproduktion inden for det sømilitære område, herunder for at styrkeproducere og opstille sømilitære enheder inklusive Søværnets Nationale Maritime Operationscenter, samt for at støtte underliggende myndigheders opgaveløsning.

  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

17.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent