Fortsæt til indhold

Udstatonering: Stabsofficer Ingeniørefterretning ved Headquarters Multinational Corps Northeast i Stettin


Udstationering – Stabsofficer Ingeniørefterretning til Joint Engineer Division ved Headquarters Multinational Corps Northeast

Vil du arbejde med ingeniørtjeneste på højeste taktiske niveau og vil du afprøve dine evner i en international ramme? Så tilbyder vi en erfaren kaptajn eller en major (M322) en stilling som stabsofficer Ingeniørefterretning ved korpsets ingeniørdivision.
Om os
Hovedkvarteret er beliggende i Szczecin i det nordvestlige Polen, tæt ved grænsen til Tyskland og med gode muligheder for transport hjem til Danmark eller rundt i det øvrige Europa.

Danmark har været en vigtig del af HQ MNC NE siden 1999. Hovedkvarteret består af ca. 460 militære og civile medarbejdere fra 25 forskellige nationer, hvor Danmark, Polen og Tyskland udgør den største del som framework nations.

Danmarks nuværende engagement er 45 militære stillinger fordelt i hele hovedkvarteret samt ved vores nationale støtteelement. Udover de faste stillinger udgør reserven en vigtig del af det danske bidrag, hvor Danmark besætter 23 funktioner i korpsets reservestruktur. Samlet set er det danske bidrag til hovedkvarteret i Szczecin blandt de største, som Danmark stiller til NATO målt på udstationeringsstillinger.

HQ MNC NE er et hovedkvarter på permanent højt beredskab i NATO´s styrkestruktur og varetager det landbaserede regionale ansvar for sikkerhed i det baltiske område og Polen. Hovedkvarteret har således et permanent ansvar for NATOs aktiviteter i Alliancens nordøstlige område og er operativt 24/7 - 365, hvilket også betyder, at du vil være på et relativt højt beredskab.

I 2021 er hovedkvarterets primære opgave arbejde omkring gen-certificering.

Hovedkvarteret har til dagligt kommando over Multinational Division Northeast (MND NE), Multinational Division North (MND N), Command Support Brigade (CSB), NATO Force Integration Units (NFIU) og enhanced Forward Presence (eFP) bataljonskampgrupperne.

Du kommer til at arbejde i et operativt, dynamisk og udviklingsorienteret multinationalt miljø, hvor omgangstonen kan være både formel og uformel afhængig af situationen, men altid professionel, og hvor alle er klar til at yde deres bedste for at opnå gode resultater.

I Szczecin findes der internationale skoler der følger anerkendte internationale undervisningsprogrammer, ligesom der er flere institutioner for børn med et internationalt islæt. Hovedkvarterets sports- og velfærdsklubber, samt de mange sociale aktiviteter for hele familien, giver gode muligheder for et aktivt fritidsliv med mange multinationale og nationale aktiviteter, som er med til at skabe gode vilkår for både din og familiens trivsel i Polen. Du og familien vil således få en masse spændende oplevelser, som er forbundet med det at bo i et andet land end Danmark.

Du kan finde yderligere oplysninger om hovedkvarteret på www.mncne.pl og Facebook (Multinational Corps Northeast).
Om stillingen
Joint Engineer Division (JENG DIV) består af tre branches. Din stilling vil være placeret i Operations and Intelligence Branch som er ledet af en tysk oberstløjtnant.

Du vil være overordnet ansvarlig for ingeniørefterretningstjeneste og -information ved JENG DIV. I samarbejde med bidragsydere fra hele divisionen skaber du det grundlag der bliver anvendt i forbindelse med både planlægning og gennemførelse af operationer.


Du vil i dit daglige arbejde have en tæt relation til J2 (Efterretningsdivisionen) og blandt andet være JENG DIV repræsentant under Joint Intelligence Preparation of the Operating Environment

Da MNC NE har sit eget ansvarsområde vil du få mulighed for reel fordybelse og tilfredsstillelsen ved dagligt at arbejde med reelle operative problemstillinger.

I dagligdagen vil opgaveporteføljen blive varetaget af dig og fra sommeren 2021 en slovakisk officer, med dig som foresatte. Under øvelser og i krise vil du være sektionschef for en forstærket ingeniørefterretningssektion. Din umiddelbare chef vil være en tysk oberstløjtnant.

For at klæde dig på til at bestride stillingen vil du modtage uddannelse, både som intern uddannelse ved hovedkvarteret samt ved deltagelse på relevante NATO kurser.

Hovedkvarterets beliggenhed og rolle gør det til et naturligt omdrejningspunkt for mange NATO aktiviteter. Du kan derfor forvente at deltage i møder, konferencer og øvelser i det meste af Europa, dog primært i HQ MNC NE ansvarsområde.
Om dig
Du er kaptajn eller major M322 og har gennemført videreuddannelsestrin I for ledere eller VUK/BDE samt Våbenkursus II for ingeniørofficerer.

Vi forventer, at du har en baggrund indenfor militær ingeniørtjeneste og har stabserfaring fra en ingeniørbataljon og gerne brigade- og/eller divisionsniveau.

Du har interesse og måske erfaring med Information Management og Knowledge Development samt evner at formidle og distribuere oplysninger på en enkel og struktureret måde.

Som person kan du etablere effektiv ledelse, også i situationer hvor du ikke formelt er højst rangerende. Endvidere har du gode analytiske egenskaber og du formår hurtigt at sætte dig ind i komplekse problemstillinger samt har flair for planlægning.

Du er arbejdsom og villig til at lære, og er parat til at tage teten i multinationalt stabsarbejde, herunder er du i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet. Du arbejder struktureret og omhyggeligt, og du evner at bevare overblikket selv når der er mange bolde i luften.

Du er både god til at analysere, kommunikere og formidle, og du formår at skabe resultater.

Du er samarbejdsorienteret, er god til at skabe og vedligeholde relationer, og du er nysgerrig og åben i forhold det multinationale miljø du skal være en del af.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemands- eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Der er tale om en udstationering, hvor du kan medbringe familien i en periode på 3 år med mulighed for forlængelse i yderligere ét år. Stillingen besættes snarest muligt efter aftale.

Du bliver udstationeret under gældende udetillægsordning, hvilket vil sige, at du bl.a. får betalt dine flytte- og boligudgifter ligesom du modtager et skattefrit udetillæg. Evt. skolesøgende børn vil kunne blive optaget på en af de internationale skoler i byen.

I forbindelse med ansættelsen vil der være mulighed for forhandling af tillæg.

På Forsvarets HR-portal på FIIN kan du finde FPSBST 566-2, som omhandler forhold under udstationering. Her kan du ligeledes beregne det forventede udetillæg.

Forud for tiltrædelse skal du opfylde flg. forudsætninger:
- Bestået forsvarets fysiske basiskrav,
- Helbredsvurderet egnet uden begrænsninger,
- Have gennemført CAC-A og TSE,
- Bestået sprogtest i engelsk til SLP 3-3-3-3 ved Forsvarsakademiet.
- Sikkerhedsgodkendt til NATO SECRET.

Fælles for alle Q’er er, at de skal kunne opretholdes under hele ansættelsesforløbet.

Kontakt og ansøgning
Hvis du vil høre mere om stillingen er du velkommen til at kontakte Senior National Officer, oberst Jens Sund på telefon +48 914 445 100

Har du spørgsmål til løn- eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte til HR-konsulent Palle Hougaard Hvirvelkær ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf. 32 66 55 75.

Ansøgningsfristen er 18. april 2021.

Ansættelsessamtaler gennemføres efter nærmere aftale
Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede til at søge stillingerne fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og innovation.


Hvis du udover denne stilling generelt er interesseret i tjeneste ved HQ MNC NE i Polen, så kontakt os gerne omkring mulighederne.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Udlandet

Lokation

Udlandet

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent