Fortsæt til indhold

Fregatten ABSALON søger robust og driftig logistikofficer.


Fregatten ABSALON søger robust og driftig logistikofficer

Vores dygtige logistikofficer har fået anden stilling bl.a. som led i sin udvikling. Derfor er der nu mulighed for at blive divisionsofficer for logistikdivisionen om bord på fregatten ABSALON. Du vil være en fast del af ABSALON skibsledelse og Chefens nærmeste rådgiver indenfor det brede logistiske område samt dennes sparringspartner på en række områder.

Har du mod og lyst til at udfordre og udvikle dine evner som leder, og kaste dig over en alsidig ledelsesmæssig stilling, hvor alle dine evner bliver bragt i spil? Og hvis du kan se dig selv i en dagligdag, hvor samarbejde og struktur er en nødvendighed for succes, bør du søge stillingen som logistikofficer.
Om os
ABSALON indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer.

ABSALON skal i 2021 indgå i NATOs stående flådestyrker samt gennemføre andre operative opgaver og øvelsesaktiviteter. Det fremadrettede program byder på mange spændende sejladser og opgaver for ABSALON.

ABSALON er en operativ enhed, hvilket betyder, at du skal være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3-4 måneders varighed.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de sømilitære kernekompetencer, og vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar i en proaktiv opgaveløsning. Hos os vil du blive del af en fleksibel arbejdsplads, hvor professionalisme og fokus på opgaverne går hånd i hånd med godt teamwork.

Vi fokuserer på evnen til situationsbestemt opgaveløsning. Samtidig fokuserer vi på, at vores kultur skaber vores resultater. Chefens ledelsesprincipper, som kan uddybes til en samtale, er:
Ledelse og kommunikation, Udvikling og balance, professionalisme og samarbejde.

Om bord ABSALON lægger vi ligeledes vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning.
Om stillingen
Som logistikofficer er du ledelsesmæssigt ansvarlig for logistikdivisionen. Logistikdivisionen består af forplejnings-, forsynings-, sanitets- og dækssektionen.

Dækssektionen er bemandet med en dæksofficer, en dæksbefalingsmand, en dæksassistent og tolv dæksgaster. Forplejningssektion er bemandet med en proviantregnskabsfører, fem kokke, en bager og fem messegaster. Forsyningssektionen er bemandet med en forsyningsbefalingsmand og en forsyningsassistent. Sanitetssektionen er bemandet med en sanit.

På længerevarende, samt udenlandske sejladser, er der til sanitetssektionen tilknyttet en eller flere skibslæge(r) og evt sygeplejesker. Du er dermed leder af og ansvarlig for en stor del af ABSALON daglige drift – både til søs og i havn.

Til dagligt indgår du i skibsledelsen sammen med skibschefen, næstkommanderende, de øvrige divisionsofficerer og banjermesteren. Din opgave er, at medvirke til at sikre sammenhæng i ledelsens ambitioner, samt at sikre at disse udmøntes i din daglige ledelse af divisionen.

Du vil forbindelse med havneophold, indenlandske som udenlandske, være ansvarlig for den logistiske koordination med skibsagenter, skibshandlere, havnemyndigheder mv., og du har overfor Chefen ansvaret for forsyningsforvaltning, forplejning, dæksvedligehold og ledelse af sektionerne.

I 1. beredskabsgrad (klart skib) er du leder af skibets Forbinderplads, og du er derfor også stærkt involveret i udvikling og træning af sanitetsområdet om bord.

Du vil også blive ansvarlig for skibets flyvesikkerhedsorganisation, og du har under opgaver med helikopter ombord et tæt samarbejde med helikoptergruppen. Derudover er du skibets primære Flight Deck Officer.

Chefen har udpeget dig som tovholder på forsyningsforvaltningsområdet, hvor du i samråd med divisionsofficererne og forsyningsbefalingsmanden udreder eventuelle uhensigtsmæssigheder der måtte opstå.

Vi kan tilbyde et alsidigt job i en professionel og stærk besætning med mulighed for udvikling indenfor ledelse og logistik. Samtidig tilbyder vi en høj grad af fleksibilitet og et bredt ledelsesrum.

Der vil i forbindelse med din tiltrædelse blive planlagt et uddannelsesforløb med kurser og efteruddannelse, hvor vi tager udgangspunkt i din baggrund. Endvidere vil vi deltage aktivt i din udvikling og eventuelle afklaring ifm ambitioner og videre potentiale.
Om dig
Stillingen kan søges af officerer af teknisk linje såvel som af taktisk linje. Du har gennemført Videre Uddannelses trin I/ Ledere (VUT I/L), ækvivalerede videreuddannelseskurser (VUK) eller tilsvarende. Alternativt er du en erfaren premierløjtnant, som ønsker at indgå en uddannelseskontrakt.

Har du praktiske erfaringer med DOST og/eller Neustadt vil dette være en fordel, men ikke et krav.

Du har en situationsbestemt ledelsesstil, og en evne til at træde i karakter i skarpe situationer. Du er struktureret i din arbejdsgang, og kan prioritere og planlægge dine opgaver efter en omskiftelig hverdag. Du synes godt om en arbejdsdag, der favner et bredt opgavekompleks, hvor to dage sjældent er ens.

Som logistik- og divisionsofficer kan du forvente at komme til at arbejde i et stærkt og dynamisk miljø med engagerede ledere og medarbejdere.

Logistikdivisionens samlede kompetenceniveau bygger på en optimal og sammenhængende udnyttelse af divisionens medarbejdere, og derfor må du – ud over gode lederegenskaber – have stærke sociale og relationelle kompetencer så potentialet hos divisionens medarbejdere kan frigøres og nyttiggøres fuldt ud.

Du forventes at tage del i såvel fastholdelse som aktiv rekruttering af nye medarbejdere, hvor du som leder af divisionen får afgørende betydning for holdets sammensætning.

Du forstår at kommunikere i skrift og tale både på dansk og engelsk, og du skal kunne indgå i samarbejdsrelationer på tværs af rang, funktioner, myndigheder og nationalitet.

Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, samt at du imødekommer udfordringer og anser dem som noget positivt, ser muligheder i stedet for begrænsninger, og er klar på at være en del af et godt og lærende team i en til tider hektisk hverdag.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement, samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at yde en ekstra indsats, når det går stærkt.

Det vil være en fordel hvis du har erfaring med Forsvarets forsyningskæde eller har kendskab til f.eks. FMI, OPLOG, FDD, JMTO. Det vil ligeledes være en fordel hvis du har erfaring med SAP MM modul. Der er dog ikke tale om krav.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til Chef ABSALON, kommandørkaptajn Paw Møller på tlf.: 72 85 44 90 eller mail: 2E-ABSL-CH@fiin.dk.
Alternativt orlogskaptajn Jan Niegsch på tlf.: 72 85 75 21 eller mail: SCA-K-BEM01@fiin.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent KL Camilla Asker Boye på tlf.: 32 66 54 52.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juli 2021, eller efter nærmere aftale.

Samtaler forventes afholdt i uge 16.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M312 Løngruppe 3 Premierløjtnant

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent