Fortsæt til indhold

Juridisk generalist med kompetencer inden for obligationsretlige problemstillinger


Juridisk generalist med kompetencer inden for obligationsretlige problemstillinger

Vil du arbejde med komplekse juridiske problemstillinger og rådgive kunder på alle niveauer af en stor organisation? Kan du omsætte komplekst juridisk stof til en praktisk administrativ virkelighed?
Vi giver dig muligheden for at arbejde i et anerkendt juridisk miljø med høj faglighed og et stærkt kollegialt sammenhold, inden for et område med stor intern bevågenhed.
Om os
I Forvaltningssektionen, arbejder vi bl.a. med udvikling og vedligeholdelse af bestemmelser, forretningsgange og vejledninger for Forsvarsministeriets regnskabsvirksomhed. Derudover varetager vi juridisk rådgivning inden for moms, skatter og afgifter samt opgaver relateret til databeskyttelsesforordningen, leverandørstyring og håndtering af aktindsigtssager. Forvaltningssektionen varetager desuden sekretariatsbetjening af henholdsvis direktion og chefkreds samt intern og ekstern kommunikation.

Sektionen består af 16 medarbejdere med akademisk baggrund eller kontoruddannelse, og vi lægger vægt på en uformel omgangstone, og en - til tider - knastør sort humor, som modvægt til de komplekse og alvorlige problemstillinger, vi arbejder med til daglig. Vi værdsætter den fleksible tilrettelæggelse af arbejdstiden, så vi kan få enderne til at mødes i balancen mellem arbejds- og familielivet.
Om stillingen
Du bliver en del af et team på seks medarbejdere, primært med juridisk baggrund i et fagligt miljø, der udviser stor selvstændighed i opgaveløsningen inden for en lang række juridiske og økonomiske discipliner. Teamet udviser en høj faglighed i forhold til at omsætte den juridiske tilgang til praktiske løsninger.

Dine kerneopgaver bliver at indgå i arbejdet med udarbejdelse og ajourføring af koncernens økonomi- og regnskabsbestemmelseskompleks vejledninger og forretningsgange, for de processer, som Regnskabsstyrelsen er ansvarlig for. Dette indebærer at beskrive processerne, roller og ansvar for opgavevaretagelsen og samtidig løbende vurdere om processen, med tilhørende kontrolmiljø, lever op til god praksis samt sikre at it-understøttelsen er tilstrækkelig.
En del af arbejdsopgaverne omfatter intern juridisk understøttelse af procesafdelingens sektioner samt varetagelse af henvendelser fra øvrige institutioner inden for koncernen og eksterne samarbejdspartnere. I den forbindelse skal du forvente at den daglige sagsbehandling omfatter at udarbejde analyser, vurderinger og beskrivelser, i forbindelse med udarbejdelse af forvaltningsakter, herunder sagsoplæg, notater m.v.

Dine ansvarsopgaver bliver blandt andet:
• Juridisk rådgivning af vores sektioner relateret til processerne inden for betalinger, bankaftaler, fuldmagter, tilbagebetalingssager, flyttesager, internationale stabe m.v.
• Udarbejdelse og ajourføring af koncernens økonomi- og regnskabsbestemmelseskompleks.
• Varetagelse af opgaver inden for håndtering af aktindsigtssager, herunder indhentning af data og koordination med øvrige styrelser.
• Indgå i faglig sparring med ledelsen samt levere strategiske oplæg, notater m.v.
• Indgå i projekt- og udviklingsarbejde med henblik på at udvikle forretningen.

Du får stor indflydelse på dine egne opgaver afhængigt af kompetencer og kvalifikationer. Vi forventer, at dit erfaringsniveau og kvalifikationer indebærer, at du kan arbejde selvstændigt i forhold til opgaveløsningen og gerne går forrest i samarbejdet med andre.

”Noget af det bedste ved at arbejde i Forvaltningssektionen er den store variation i opgavetyper og muligheden for at påvirke indholdet i sit job. Og så har jeg bare nogle fantastiske kollegaer, som også gør mig glad for at gå på arbejde.”, fortæller Bettina, jurist.
Om dig
• Du er uddannet cand.merc.jur. eller cand.jur.
• Du har et højt fagligt niveau med en skarp juridisk profil.
• Du er god til at samarbejde og kommunikere med medarbejdere på forskellige niveauer.
• Du har arbejdet med aktindsigtssager.
• Du motiveres af at skabe resultater og formår at strukturere din hverdag.

”Det er vigtigt, at du motiveres af at have travlt, og ikke bliver slået ud af kurs, selvom tingene hurtigt ændrer sig. Selv i en travl hverdag er det vigtigt med det gode humør, fordi alting bare glider lettere, hvis der er plads til både smil og grin.”, siger Jesper, sektionschef.

Vi ser gerne, at du er hurtig til sætte dig ind i en række komplekse problemstillinger, fastlægge den korrekte rådgivning af organisationen og samtidig sikre, at din rådgivning også kan omsættes til en praktisk virkelighed. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra et lignende funktionsområde i Forsvaret, ved en anden offentlig virksomhed eller fra revisionsbranchen.
Ansættelsesvilkår
Du ansættes og aflønnes efter den til enhver tid gældende AC-overenskomst. Der vil i forbindelse med ansættelsen være mulighed for forhandling af tillæg. Til ansættelsen er der knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning på 17,1%.

Derudover tilbydes betalt frokostpause, kantineordning, frugtordning, fleksibel arbejdstid og mulighed for sociale aktiviteter gennem bl.a. idræts- og personaleforening.

Som ansat i Forsvarsministeriets område, er du omfattet af nogle særlige vilkår. Det betyder blandt andet, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde denne gennem hele dit ansættelsesforhold.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du lyst til at høre mere om stillingen, kan du kontakte sektionschef Jesper Jungclaus på telefon 7281 0721.

Har du spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Agrin Safari på telefon 7281 9133.

Ansøgningsfrist den 18. april 2020. tiltrædelsesdato 1. juni 2021 eller snarest derefter.

For at komme i betragtning til stillingen, vil vi bede dig søge via linket og vedhæfte ansøgning, CV og uddannelsesbevis.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen.
Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS REGNSKABSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Regnskabsstyrelse varetager og sikrer den samlede regnskabsvirksomhed i koncernen. Opgaverne spænder vidt – fra betaling af regninger, bogføring og lønadministration, til udvikling af regnskabsmodeller og regnskabssystemer. Det er samtidig vores opgave at bidrage og understøtte den løbende forretningsmæssige udvikling i koncernen. Som sparringspartner lægger vi vægt på at skabe værdi og sikkerhed i alt, hvad vi gør.
Vi er beliggende i Hjørring og beskæftiger ca. 220 medarbejdere, primært med civil baggrund. Vi arbejder ud fra en kundevendt vinkel, hvor vi stræber efter at gøre det nemt og sikkert at være kunde hos os, og samtidig evner at dække kundens behov.
Som arbejdsplads har vi fokus på helhedsforståelse, medarbejderinvolvering og samarbejde på tværs i organisationen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent