Fortsæt til indhold

Militær eller uniformeret HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse


Militær eller uniformeret HR-konsulent til Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Brænder du for rekruttering og får du energi af at gennemføre succesfulde rekrutteringer og sikre det rigtige match mellem stilling og kandidat? Er du i besiddelse af et stærkt administrativt gen, og har du lyst til at arbejde med alle aspekter af rekrutteringsprocessen?
Om os
Du bliver en del af et rekrutteringsteam, der er ansvarlig for rekruttering og sagsbehandling i relation til officerer M/U300 og civile C300 ved de civile styrelser under Forsvarsministeriet, herunder Beredskabsstyrelsen og Hjemmeværnet.

Vores team består, udover teamlederen, af ni HR-konsulenter og én HR-assistent, og vi er en blanding af civile og militære medarbejdere. Vores hverdag er præget af en uformel og gerne humoristisk omgangstone, og vi har en kultur, hvor vi vægter faglighed, samarbejde samt tryghed og lyst til sparring højt. Vi har et godt arbejdsklima, en uformel ledelsesstil, og vi prioriterer videndeling og udveksling af erfaringer, hvilket bl.a. sker via vores daglige LEAN-tavlemøder og ugentlige møder.

”Vi er gode til at hjælpe og sparre med hinanden, og vi sørger for, at vi også har det sjovt, når vi er her. Jeg oplever, at her er et godt arbejdsmiljø,” udtaler en af HR-konsulenterne i teamet.

Vi holder til i Ballerup med gode parkeringsmuligheder og gode forbindelser med offentlig transport. Vi har moderne arbejds- og fællesfaciliteter, kantine, motionsrum m.m.
Om stillingen
Som HR-konsulent vil du være omdrejningspunktet for ansættelser på tværs af styrelser underlagt Forsvarsministeriet og du får dermed en unik indsigt i personalesammensætning, organisation og struktur.

Du bliver ansvarlig for egne rekrutteringer og rådgiver og vejleder Forsvarets chefer i alle rekrutteringens faser, hvilket vil sige, at du varetager dialogen med den ansættende chef, udarbejder stillingsopslag, klæder ansættende chef på til gennemførelse af samtaler, samt øvrig HR sagsbehandling i relation til rekrutteringen. Du får også til opgave at gennemføre selvstændig HR-sagsbehandling, ligesom du løbende vil blive tilknyttet udviklingsprojekter, som du selvstændigt skal behandle i samarbejde med dine kollegaer på tværs af afdelingerne i vores organisation.

Stillingen giver dig således et unikt indblik i Forsvarets HR-strategi og virke, hvilket er kompetencer, der vil gavne dig i din fremtidige karriere, særligt hvis du har chef ambitioner.

Selv om arbejdsmængden til tider kan være intens og tiden knap, så vil du få stor fleksibilitet til at kunne tilrettelægge din arbejdsdag, og vi sørger for, at du selvfølgelig bliver godt rustet til at varetage funktionen gennem en mentorordning ved ansættelsens start.

"Du får et stort ansvar som HR-konsulent med ansvar for dine egne rekrutteringer og projekter, samtidig med at du løser de daglige HR-driftsopgaver på lige fod med dine kolleger,” fortæller teamleder Lars Ole.
Om dig
Du er sektionsleder eller kaptajn/kaptajnløjtnant og har fra dit virke erfaring med analytisk arbejde og stabsprocesser.

Du har interesse for HR og personelforvaltning, og har kendskab til eller erfaring med ministerområdets HR-strategi. Det vil være en fordel, hvis du har erfaring med Workzone og SAP/Demars.

I rollen som HR-konsulent skal du være løsningsorienteret, imødekommende og have evne til at kommunikere klart og tydeligt. Du skal kunne arbejde selvstændigt og være klar til at træffe de rigtige beslutninger inden for teamets ansvarsområde.

Der stilles høje krav til din professionalisme, opmærksomhed på samarbejde og at skabe gode relationer. Stillingen indeholder også rutineprægede arbejdsprocesser, der kræver at du er ihærdig, systematisk og struktureret.

"Du skal være serviceminded, struktureret og kunne lide at arbejde med rekruttering og HR. Og så egentlig bare have dit gode humør med på arbejde. Det har vi nemlig," slutter Lars Ole, der står klar til at tage godt imod dig.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter sektionsledere, kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriet område, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Fast tjenestested vil være Ballerup.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte teamleder Lars Ole Køppen på telefon 72 81 96 84 eller på mail FPS-BA-BS201@MIL.DK (dog ikke i uge 13).

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Martin Fyrstenberg på telefon 72 81 91 76 eller mail FPS-BA-BS208@MIL.DK (dog ikke i uge 13).

Vi skal bede dig om at søge stillingen via linket. Du må gerne vedlægge uddannelsesbeviser, og de FOKUS bedømmelser du finder relevant for stillingen.

Ansøgningsfristen er søndag den 18. april 2021 og vi forventer at holde løbende ansættelsessamtaler, så send din ansøgning allerede i dag.

OM FORSVARSMINISTERIETS PERSONALESTYRELSE
Forsvaret, Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og ministerområdets øvrige myndigheder løser nogle helt særlige opgaver for rigets sikkerhed – nogle gange med livet som indsats. Vi bidrager til den operati-ve kerneopgave ved at rekruttere og fastholde kompetente mænd og kvinder til mere end 40 uddannel-ser og 20.000 stillinger. Og vi yder en helt særlig indsats over for vores veteraner og deres familier. Det stiller særlige krav til os som HR-organisation.
Vores verden drejer sig om den operative kerneopgave, og vi understøtter alle lige fra den værnepligtige til forsvarsministeren. Det kræver, at vi har et stærkt tværfagligt HR-miljø med specialer inden for mili-tærfaglighed, psykologi, rekruttering, marketing, arbejdsmiljø, jura, mangfoldighed og meget mere. Og vi står klar, når det gælder - også uden for almindelig åbningstid. Vi har hovedsæde i Ballerup med de-centrale partnerelementer og rekrutteringscentre rundt om i hele landet.
Vi er en udviklingsivrig arbejdsplads, hvor ansvar følger initiativ, og hvor dagene sjældent ligner hinan-den. Når den operative virkelighed ændrer sig, gør vi det samme. Og den faglige udvikling følger med. Vi er en travl arbejdsplads med et stærkt kollegialt fællesskab. Det har vi også brug for – Danmarks sikker-hed kræver mere end almindelig HR
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Ballerup, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Værnsfælles

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent