Fortsæt til indhold

Uddannelses- og efterretningsofficer til Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland


Uddannelses- og efterretningsofficer til Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland har brug for en dygtig og gerne erfaren kaptajn, der er klar til at blive udfordret planlægnings- og uddannelsesmæssigt.
Om os
Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland (HDNSJ) er en vigtig samarbejdsparter for Forsvaret, Politi – og resten af samfundsberedskabet i Nordsjælland. Vi hverver, uddanner og opstiller frivillige soldater til støtte for Danmark i fred, krise og krig.
Vores kapaciteter spænder fra Infanteri, Opklaring- og patrulje, Bevogtning, Politihjemmeværn, Stabskompagni - og Uddannelsesenheder.
Vi er bor i Fredensborg, Nordsjælland, organiseret i en s-struktur og består af en operations- og uddannelsessektion (S2,3,5,7,9) og samt en logistiksektion (S1,4,8).
Vi er en operativ, national enhed, der er en aktiv del af det nationale beredskab med 14 fastansatte, hvoraf de 9 er militære.

Operations- og uddannelsessektionen består af en chef, en operationsofficer og en uddannelses-, informations- og efterretningsofficer samt tre uddannelsesbefalingsmænd.

Ved HDNSJ prioriterer vi medarbejdernes trivsel og udvikling med vægten på et godt arbejdsmiljø. Det udmønter sig bl.a. i en fri omgangstone og et fokus på fleksibilitet i balancen mellem arbejde og fritid samt ved vores fælles idræt to gange ugentligt.
Om stillingen
Stilling er ved operations- og uddannelsessektionen indbefatter som følge af nye nationale og operative opgaver, arbejdet for øget hvervning og uddannelse af frivillige soldater til de skarpe opgaver, som HDNSJ løser for primært Forsvaret og politiet.

Dine primære arbejdsopgaver vil være på uddannelse-, informations- og efterretningsområdet.
Du vil primært have ansvaret for vores uddannelsesaktiviteter mhp. at tilsikre, at HDNSJ kan opstille de kapaciteter der kræves, for at løse vores operative opgaver. Du er derudover distriktets efterretningsofficer og skal dermed sikre, at distriktet er opdateret og har det nødvendige situationsbevidsthed - beredskab i forbindelse med operative opgaver og indsættelser - herunder i samarbejde med landsdelsregionen og politi. På informationsdelen skal du understøtte distriktets fokus på fastholdelse og hvervning i tæt samarbejde med distriktets redaktionsgruppe.

Sammen med operations-og uddannelsessektionens øvrige medarbejdere, skal du understøtte uddannelsen af vores frivillige, så de er i stand til at løse deres mange forskellige opgaver.

Opgaverne vil være aktivitetsrelateret i forhold til den frivillige struktur, og du vil blive tildelt selvstændige uddannelsesområder. Samtidigt vil du blive primære kontaktperson til et kompagni i distriktet.

Når HDNSJ er indsat, vil du skulle varetage rollen som en del af S2 og/eller som bindeled til den lokale beredskabsstab.

Da vores soldaters tjeneste ligger uden for normal arbejdstid, vil der være aktiviteter (møder, uddannelse og øvelser), der finder sted om aftenen og i weekender, hvor du forventes at deltage. Omfanget aftales i sektionen, og du har selv stor indflydelse, men det vil som udgangspunkt dreje sig om to til tre hele weekender om året samt et par aftener om måneden.

Du forventes ligeledes at deltage i distriktets vagthavende ordning ca. hver 5. uge, som er en del af det nationale beredskab. Her kommer du til at repræsentere distriktet og Forsvaret i den lokale beredskabsstab for Nordsjælland, der er forankret ved politikredsen i Nordsjælland.

Dine kompetencer bliver løbende udviklet og målet for din udvikling, vil være at gøre dig klar til evt. indtræden på MMS.
Om dig
Du er kaptajn med erfaring på dit niveau og i rollen som faglærer.
Det er en fordel, såfremt du har været underafdelingschef i HRU eller SRS og gerne har erfaring fra tidligere virke som stabsofficer ved en BTN - gerne i S7 eller S2.

Du får en bred kontaktflade til forskellige mennesker. Det er derfor vigtigt, at du har gode sociale kompetencer og lyst til at arbejde med engagerede, frivillige mennesker, der brænder for at bidrage på hver deres måde, til et mere sikkert Danmark.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge, også selvom du ikke lever op til alle krav, da din personprofil vægtes højt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.

Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforbyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale missioner.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Du vil ikke skulle overføres til Hjemmeværnet, men vil opretholde dit nuværende værn samt regimentstilhørsforhold.

Kontakt og spørgsmål:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte CH/HDNSJ: Oberstløjtnant Kim Willum Guldbech på telefon 41 72 97 01 eller mail: HDNSJ-CH@mil.dk , eller HDNSJ/CHOPU: Major Martin Bakkendorf på telefon 41 72 97 10 eller mail: HDNSJ-CHOPU@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 72 81 91 78.

Ansøgningsfrist er den 18. april 2021, og ansættelsessamtaler forventes gennemført løbende.
Stillingen er til besættelse snarest.

Vi vil bede dig søge stillingen via linket. Hvis der ikke er mulighed for at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med ved en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HJEMMEVÆRNSKOMMANDOEN
Hjemmeværnet er en frivillig, militær beredskabsorganisation. Hjemmeværnskommandoen (HJK) er Hjemmeværnets øverste myndighed og er en værnsfælles styrelse under Forsvarsministeriet. HJK er ansvarlige for den strategiske og operative ledelse af Hjemmeværnet som organisation og omfatter Chefen for Hjemmeværnet og den Kommitterede for Hjemmeværnet, der tilsammen udgør Hjemmeværnsledelsen, samt Hjemmeværnsstaben.
HJK er ansvarlige for opstilling og uddannelse af frivilligt personel og enheder og deltager som en del af det militære forsvar i løsningen af de opgaver, der påhviler Hæren, Søværnet, Flyvevåbnet samt disses hjælp til civile myndigheder. HJK står for information om Hjemmeværnet, strategisk rekruttering og fastholdelse af frivillige, planer, programmer og studievirksomhed for Hjemmeværnets udvikling. HJK med Hjemmeværnsstab, divisioner og afdelinger har til huse på Vordingborg Kaserne.
Se evt. mere om Hjemmeværnsdistrikt Nordsjælland på; www.hjv.dk/oe/HDNSJ/om-os/Sider/default.aspx
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredensborg, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent