Fortsæt til indhold

Leder for studiekontoret ved Hærens Sergentskole (Genopslag)


Leder for studiekontoret ved Hærens Sergentskole (Genopslag)

Brænder du for uddannelse, planlægning og styring, og vil du være med til at sikre ordentlighed, overskud og overblik for elever og medarbejdere – så er du måske den nye leder for studiekontoret ved Hærens Sergentskole.
Om os
Hærens Sergentskole uddanner hvert år mellem 7-800 elever og studerende fra hele Forsvaret.
Skolen er groft skitseret, organiseret i en stab og tre uddannende enheder. Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersbasisuddannelse og Videreuddannelsesafdelingen. Fra juli 2021 underlægges løjtnantsuddannelsen i Slagelse Hærens Sergentskole.
Staben består for nuværende af i alt 24 personer og her er administration, drift og udvikling af alle skolens uddannelser forankret. Skolens organisation er lige nu under forandring, hvilket betyder at staben udvides, herunder stabens opgaveportefølje.

Studiekontoret er en selvstændig sektion under stabschefen og består af fire medarbejdere. En kaptajn, en seniorsergent, en C200 og en korporal.

Skolens vilkår og rammer er meget dynamiske, hvilket giver en spændende og udfordrende hverdag – hvor både fornyelse og stabilitet er nøglebegreber for en god opgaveløsning.
Om stillingen
Lederen for studiekontoret refererer til stabschefen og leder selvstændigt studiekontorets medarbejdere i løsningen af kontorets opgaver.

Studiekontoret er et centralt element i skolens planlægning og drift af alle skolens uddannelser og kurser.

Lederen for studiekontoret sikrer den langsigtede uddannelsesplanlægning og drift ved skolen, herunder skolens uddannelsesprogram inkl. den værnsfælles militære akademiuddannelse (MAU), oprettelse af uddannelser i DeMars, elevlister, velkomstskrivelser, evaluering af uddannelserne, behov for censorer m.m.

Studiekontoret har en stor kontaktflade i forbindelse med planlægningen og driften af skolens uddannelser, herunder til uddannende enheder, studieledere, staben ved Forsvarsakademiet, Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Hærkommandoen, UC Syd og ikke mindst til alle skolens elever.

Studiekontoret er i tæt dialog med Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hærkommandoen vedr. optagelse af elever på skolens uddannelser og kurser. På den militære akademiuddannelse er skolen selv ansvarlig for ansøgning og optagelse samt merit og realkompetenceafklaring.

Studiekontoret er desuden ansvarlig for koordination af skolens censorbehov samt evaluering og rapportering af gennemførte uddannelser og kurser.

Der er en bred opgaveportefølje i studiekontoret med mange og forskelligartede opgaver. Stillingen kræver derfor kompetencer inden for struktur, resultatskabelse og menneskelige relationer.

Udover studiekontorets faste opgaver, skal du forvente at blive anvendt bredt i stabens øvrige opgaveløsning, hvor dine øvrige kompetencer og interesser kan komme i spil.

Ved skolen er både militære og civile kompetencer fuldt anerkendt og velkomne. Vi investerer massivt i relevant kompetenceudvikling og uddannelse af dig, så du kan vokse – fagligt og menneskeligt. Det tror vi lønner sig på den lange bane.

Hvis du ansættes i stillingen, kan du godt glæde dig til at blive en særdeles vigtig brik i et super skarpt team, der brænder for deres opgaver og hvor humøret er højt.
Om dig
Du er kaptajn i Hæren, og du har en bred og alsidig erfaring fra Hæren og Forsvaret og gerne fra civile uddannelsesinstitutioner også. Det er en stor fordel, hvis du har erfaring med stabstjeneste og uddannelsesplanlægning.

Du har et stort overblik og du arbejder struktureret mod fastsatte mål. Du motiveres af ledelse og samarbejde, og du kan opbygge og vedligeholde et stort netværk.
Stillingen kræver en del samarbejde og kommunikation, så du trives ved forpligtende samarbejde, og du er opsøgende i dit virke. Du har stærke kommunikative evner, og du kan tilpasse din kommunikation til målgruppen.

Du har personlig integritet og sætter en ære i ordentlighed i sagsbehandlingen og den efterfølgende kommunikation.

Kontakt os med dine spørgsmål eller søg stillingen og kom til samtale – du kan altid sige ”nej tak”, hvis ikke vi matcher hinanden.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Dit faste tjenestested vil være Varde.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte stabschef major Peter Vexø på telefon +45 41 32 02 94.
Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du ringe til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Glen Rasmussen på telefon +45 72 81 91 35.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2021 og ansættelsessamtaler forventes afholdt herefter. Stillingen er til besættelse snarest muligt herefter.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM HÆRENS SERGENTSKOLE
Hærens Sergentskole uddanner alle Hærens fremtidige mellemledere og ledere.
Hærens Sergentskole uddanner Hærens befalingsmænd, og derudover uddanner skolen sergenter til de forskellige officersgrunduddannelser.
Skolen er en selvstændig enhed under Forsvarsakademiet, og består af Den Grundlæggende Sergentuddannelse, Officersgrunduddannelsen, Videreuddannelsen for mellemledere, en stab og støttefunktioner til uddannelserne.
Hærens Sergentskoles fælles motivation er at uddanne dygtige befalingsmænd til Hæren og Forsvaret, der lever op til Hærens Befalingsmænds Kerneværdier.

ØVRIGE FORHOLD
Varde Kommune forventes med Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole, fremover at have 984 militære arbejdspladser, hvoraf der er 267 stillinger på det militære lederniveau.

Varde Kaserne har et veludbygget samarbejde med hhv. Varde og Esbjerg kommune fsva. tilflytterservice, herunder mulighed for støtte til job til din eventuelle partner.
Find mange flere oplysninger om hhv. Varde og Esbjerg på www.vardepaahovedet.dk og www.energimetropol.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

14.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent