Fortsæt til indhold

Befalingsmand til Vedligeholdelsessektionen ved Lilje-Eskadronen


Befalingsmand til Vedligeholdelsessektionen ved Lilje-Eskadronen

Kvalitetsbevidst befalingsmand med øje for detaljen, og interesse for kampvognsvåbnet søges.
Lilje-Eskadronen søger en gruppefører, til at indgå i en dynamisk vedligeholdelsessektion med høje krav til faglighed og drivkraft.
Om os
Opbygningen af 3 Kampvognseskadron, også kaldet Lilje Eskadronen, startede d. 01 JAN 2021. Eskadronen er organisatorisk forankret i Panserbataljonen og garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro.

Liljeeskadronen vil i 2021 opbygge kadrestrukturen mhp. at være klar til at opbygge to kampvognsdelinger og størstedelen af kommandodelingen i 2022. Den sidste kampvognsdeling og resterende personel i kommandodelingen vil tilgå eskadronen i 2023. Eskadronen skal være operativ i 2024 mhp. at indtræde på NRI beredskab med I/LG i 2024.

Liljeeskadronens historie går tilbage til 1970, hvor eskadronen blev oprettet ved Fynske Livregiment som 3/I/FLR, herefter har eskadronen været tilknyttet Kongens Jydske Fodregiment og sidst Jydske Dragon Regiment både ved III og I panserbataljon.

Eskadronen er for nuværende kendetegnet ved at være en lille sammentømret gruppe af nøglepersonel.
Om stillingen
Eskadronens vedligeholdelsessektion er organiseret med en sektionsfører, en gruppefører (dig), to motormekanikere, en våben- og en elektronikmekaniker. Det er i løbet af 2021 kun hensigten at gruppefører stillingens besættes, hvorfor du må forvente at blive involveret i ansættelse af det resterende personel i sektionen primo 2022.

Som gruppefører i vedligeholdelsessektionen vil du på sigt, skulle varetage, sammen med resten af sektionen, den første echelonsmæssige vedligeholdelse af eskadronens køretøjer, våben og elektronikmateriel.

Arbejdet på en første echelon i en kampvognseskadron, er til tider meget udfordrende da der på sigt vil være op til 14 kampvogne, samt op til 15 hjulkøretøjer at drifte.

Som gruppefører er du sektionsførerens stedfortræder og vil skulle fører sektionen i såvel felten som på garnisonen.

Du vil ydermere skulle støtte kampdelingernes daglige vedligeholdelse, med råd og vejledning, og derved være et fundament for kvalitet og faglighed, for resten af ESK befalingsmænd.

Som gruppefører vil du skulle deltage i den daglige ledelse, og fordeling af arbejdet blandt eskadronens mekanikere, samt følge op på den planlagte vedligeholdelsestjeneste. Det forventes at du sammen med sektionsføreren, sørger for at sektionen yder den optimale støtte for eskadronen, under såvel garnisonstjeneste som feltforhold.

Derfor kræver det at du besidder eller kan tilegne dig stor faglig viden om eskadronens primære køretøj kampvogn Leopard 2A7.
Om dig
Du er sergent, eller egnet til udnævnelse, har en relevant faglig uddannelse og har fungeret som mekanikker. Ligeledes er det vigtigt at du besidder gode IT-mæssige egenskaber.

Det er en fordel, du har erfaring fra en tilsvarende stilling, eller anden indsigt i den logistiske og/eller vedligeholdelsesmæssige tjeneste.

Du er god til at samarbejde på tværs af faggrupper og niveauer, så du via konstruktivt samarbejde kan bidrage aktivt til opgaveløsningen i samspil med sektionens og eskadronens øvrige personel.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i hærens HRU/SRS underafdelinger. Du skal være fortrolig med DEMARS, på et niveau hvor du kan råde og vejlede sektionens medarbejder.

Du er velbedømt i kompetencerne styring, samarbejde og fleksibilitet.

Du er bevidst om at være en rollemodel for eskadronens personel.

Som næstkommanderende i sektionen er det vigtigt du, i samråd med sektionsføreren, kan skabe følgeskab for eskadronens udstukne retning og skabe ejerskab for arbejdsopgaverne, så sektionen lever høj kvalitet i opgaveløsningen.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en sergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en konstabel/korporal med et godt udviklingspotentiale.
 
Hvis du ikke opfylder uddannelseskravet, kan du ansættes på en uddannelsesaftale, med henblik på at gennemføre og bestå grundlæggende sergentuddannelse. Ansættelsen sker i så fald på lønvilkår jf. overenskomst mellem Forsvarets Personeltjeneste og Hærens Konstabel- og Korporalforening for konstabelgruppen af linjen og reserven, konstabelelever og korporaler af linjen og reserven i Hæren.
Indtil din udnævnelse, vil du modtage et befalingsmandstillæg.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronsbefalingsmand OS C. Arvidsen på tlf. 72 82 33 22 eller via mail: JDR-1B-301A@MIL.DK

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 14-15. Stillingen ønskes besat den 1. august 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M212 Sergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent