Fortsæt til indhold

Sektionsfører for forsyningssektionen ved Lilje eskadronen


Sektionsfører for forsyningssektionen ved Lilje eskadronen

Brænder du for at føre din egen forsyningsssektion, og kunne præge den med dine værdier?
Liljeeskadronen har behov for en fleksibel og erfaren sektionsfører som trives i en travl hverdag, med mange forskelligartede opgaver.
Hvis du er engageret og har drivkraften til at motivere din egen sektion, samtidig med du indgår i ESK kernegruppe af befalingsmænd, som inspirer og danner rygraden i kampvognseskadronen, er det nu du skal søge stillingen som forsyningsbefalingsmand.
Om os
Opbygningen af 3 Kampvognseskadron, også kaldet Lilje Eskadronen, startede d. 01 JAN 2021. Eskadronen er organisatorisk forankret i Panserbataljonen og garnisoneret på Dragonkasernen i Holstebro.

Liljeeskadronen vil i 2021 opbygge kadrestrukturen mhp. at være klar til at opbygge to kampvognsdelinger og størstedelen af kommandodelingen i 2022. Den sidste kampvognsdeling og resterende personel i kommandodelingen vil tilgå eskadronen i 2023. Eskadronen skal være operativ i 2024 mhp. at indtræde på NRI beredskab med I/LG i 2024.

Liljeeskadronens historie går tilbage til 1970, hvor eskadronen blev oprettet ved Fynske Livregiment som 3/I/FLR, herefter har eskadronen været tilknyttet Kongens Jydske Fodregiment og sidst Jydske Dragon Regiment både ved III og I panserbataljon.

Eskadronen er for nuværende kendetegnet ved at være en lille sammentømret gruppe af nøglepersonel.
Om stillingen
Som sektionsfører og forsyningsbefalingsmand i forsyningssektionen, er du ansvarlig for forsyningstjenestens gennemførelse ved eskadronen. Dette indebær at eskadronens materiel bliver vartet både i garnisonen, på øvelser og skydeperioder. Du er ligeledes chefens nærmeste rådgiver inden for forsyningstjeneste.

Du er ansvarlig for uddannelse, føring, disciplin og moral i sektionen – derfor skal du have gennemslagskraft og udstråling på garnisonen såvel som i felten.

Som sektionsfører vil du skulle lede og fordele arbejdet blandt eskadronens forsyningspersonel, men du skal i lige så høj grad uddanne, rette og vejlede eskadronens befalingsmænd og konstablerne, i alle aspekter af forsyningstjenesten. Du skal præstere fremsynethed og planlægning indenfor eskadronens forsyningstjeneste, sektionens arbejdstid og kvalifikationer og kompetencer. Du deltager med sektionen i interne uddannelsesaktiviteter.

Derudover bidrager du til, at forsyningssektionen fremadrettet indgår som en integreret del af eskadronen. Du har fokus på dine medarbejderes fortsatte udvikling, både som soldater og kollegaer – da sammenholdet og fællesskabet er en stor del af hverdagen i en kampvognseskadron. Som sektionsfører vil du også indgå i kernen af eskadronens befalingsmandskorps.

Lilje-Eskadronen er en nystartet eskadron – derved er der mange aspekter hvor du vil kunne opbygge sektionen netop som du ønsker det. Der er god mulighed for at præge sektionen, og udvikle den som du ser det bedst – selvfølgelig så det passer ind i eskadronens uddannelsesplanlægning og aktiviteter.

Du deler kontor med hele forsyningssektionen som ud over dig består af en SG som er din NK, en korporal som er den erfarne forsyningshjælper, og derudover 3 forsyningshjælpere - du vil indgå i processen med ansættelse af dine kommende kollegaer.
Du har et udviklingsansvar overfor hele sektionen hvilket betyder at du skal afholde FOKUS og udviklingssamtaler med dem.
Du er kommandodelingens næstkommanderende, hvilket betyder at du skal kunne føre delingen hvis eskadronsbefalingsmanden har forfald. Kommandodelingen er en operativ enhed som er med på øvelser på lige fod med kampvognsdelingerne.
Om dig
Du er oversergent, eller erfaren sergent med 3-4 års velbedømt tjeneste bag dig.

Såfremt du er sergent, så skal du underskrive en udviklingskontrakt med henblik på at du gennemfører faglærerkursus, idet kravet til stillingen er, at du er oversergent.

Det vil være en fordel at være kampvognsuddannet men ikke et ubetinget krav.

Du må gerne tidligere have forrettet tjeneste i internationale operationer, eller gjort tjeneste i hærens HRU/SRS underafdelinger. Du skal være fortrolig med DEMARS, på et niveau hvor du kan råde og vejlede sektionens medarbejder.

Hertil er det ønskeligt, at du har truck certifikat, last- og surringskursus, samt gyldigt ADR bevis. Ligeledes at du har gennemført DEMARS-904-06 MYBEH kursus i nyere tid, og være godt inde i SAP systemet. Vi ser gerne, at du er uddannet kryptooperatør (TGR 300), og har grundlæggende uddannelse i forsyningsklasser I-V.

Det forventes, at du besidder et højt fagligt niveau, og med din erfaring, fremstår kompetent og velforberedt, og dertil er et godt eksempel til efterfølgelse.

Personligt er du fleksibel og serviceminded og trives i et omskifteligt miljø. Du har en ydmyg tilgang til opgaveløsningen, en god situationsfornemmelse samt i høj grad evnen til at indrette dig, og med kort varsel fremkomme med nye planer, eller løsningsforslag. Du skal være bevidst om egne evner og ikke stå tilbage for, at kunne give et nej hvis situationen kræver det - uagtet hvem der kræver svar.

Desuden skal du være forberedt på vekslende arbejdstider, samt en del øvelsesaktivitet.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.

I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være på Dragonkasernen i Holstebro.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING:
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Eskadronschef Kaptajn Thomas L. Kiilerich på tlf. 41 37 68 06 eller via mail: JDR- jdr-1b-300a@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Mette Sihm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail fps-ba-bs249@mil.dk eller telefon 72 81 96 96.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021. Samtaler forventes gennemført i uge 14-15. Stillingen ønskes besat den 1. august 2021 eller snarest herefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM JYDSKE DRAGONREGIMENT
Jydske Dragonregiment er landets eneste kamptropregiment med både kampvogne og infanteri.
Vi er Hærens panserregiment og vores soldater og enheder hører til blandt de bedste med moderne materiel, gode uddannelser, en stolt dragonånd og et stærkt sammenhold.
Dragoner er anerkendt og respekteret for høj professionel standard.
Regimentet uddanner værnepligtige, kampvognsmandskaber samt mekaniseret og pansret infanteri.

Jydske Dragonregiment holder til på Dragonkasernen i Holstebro, hvor der dagligt arbejder omkring 1.000 soldater og ansatte. Kasernen også er tjenestested for 1. Brigades stab, en vedligeholdelsesdeling fra Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, en Svær Transportdeling fra Trænregimentet og en række støttende servicefunktioner.
Ved regimentet er der tre bataljoner: en panserbataljon med kampvogne, en panserinfanteribataljon med pansrede mandskabsvogne og infanterikampkøretøjer samt en uddannelsesbataljon med værnepligtige og reaktionsstyrkesoldater under uddannelse.
Regimentet har siden 1948 udsendt mange soldater og enheder til verdens internationale brændpunkter og har desuden løst en lang række nationale opgaver.
Siden 1953 har regimentet haft garnison i Holstebro.

Ved Jydske Dragonregiment ærer vi vores historie, de mennesker, der var med til at skabe den, og dem, der hver dag er med til at gøre Jydske Dragonregiment til Danmarks bedste kamptropregiment.
Regimentets valgsprog er ”Fortes Fortuna Juvat”, som frit oversat betyder ”Lykken står den kække bi”.

Læs mere om regimentet på www.forsvaret.dk/jdr
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Holstebro, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

25.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent