Fortsæt til indhold

Seniorsergent til Hærens Geospatiale Center i Skive (genopslag)


Seniorsergent til Hærens Geospatiale Center i Skive (genopslag)

Vil du være med til at gøre en forskel for Hærens operative kapaciteter, og bidrage til at de får de bedste forudsætninger for deres opgaveløsning?
Er du god til at samarbejde, skabe netværk og bringe det i spil, når opgaverne skal løses?
Finder du dig godt tilpas i et dynamisk miljø, med en uformel omgangstone blandt dedikerede medarbejdere? Er du god til at samarbejde men kan samtidig arbejde selvstændigt. Har du lyst til at uddanne andre inden for dit fagområde?

Kan du svare ja til det, så søger vi ved S7 GEO/3 CBRN- og Konstruktionsbataljon en nytænkende og analytisk stærk uddannet officer til vores operative Geospatial Support Teams (GST).
Om os
S7 GEO udgør Hærens spydspids og kompetencecenter inden for det geospatiale område ved Ingeniørregimentet.

S7 GEO består af 17 medarbejdere med såvel militære som civile baggrunde. Hovedopgaverne er operativ støtte, doktrin/policy, organisationsudvikling, softwarekendskab, kort- og dataproduktion, datamanagement samt GIS-uddannelser og kurser.

Det geospatiale område er i markant udvikling i Forsvaret og vi støtter primært Hærens myndigheder og enheder, men har også berøring med de øvrige værn, civile firmaer og andre statslige organisationer. Vi sætter derfor en stor ære i at personel er veluddannet og værdsættes.

Vi tilbyder en stilling i et dynamisk miljø med en uformel omgangstone og med engagerede kollegaer. Vi formår både at løse opgaven til tiden og tage hensyn til de mennesker, vi arbejder med.
Om stillingen
Stillingen er til besættelse snarest.

Et prioriteret fokus, vil i tæt samarbejde med en kaptajn, være på planlægning, koordination, indsættelse/opstilling og deltagelse i Geospatial Support Teams til støtte for 1. Brigade, SOKOM/C-SOCC NRF HQ samt Multinational Division North.
Opgaverne favner alle aspekter af terrænrelaterede analyser og rådgivning til operative stabe og enheder.

Dine arbejdsopgaver som sagsbehandler vil primært udspringe af den overordnede virksomhed relateret til det geospatiale område samt egen kompetenceopbygning, men kan omfatte en bred vifte af udviklingsrelaterede analysearbejder inden for bl.a. databehandling, teknik og GIS-services til støtte for HKO, KUA og FMI.
Du skal forvente en stor grad af frihed inden for de tildelte sagsområder med et afledt behov for en høj grad af selvstændighed i opgaveløsningen.
Du skal påregne rejse-/øvelsesaktivitet i indland såvel som udland.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt job med store faglige og personlige udfordringer, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.
Om dig
Vi ser gerne, at du er seniorsergent, eller kan udnævnes til det. Men er du oversergent med den rette profil, kan du komme i betragtning til stillingen. I så fald vil vi lave en udviklingskontrakt.

Hvis du er oversergent, ser vi gerne at du har gennemført IGR 204 og samtalelederkursus. Du kan med fordel gennemføre en militær akademiuddannelse(MAU) eller dele heraf, hvor prioriteringen er på ”Grundlæggende taktik i Hæren” og ”Hæren i Krig”.

Du behøver ikke være uddannet inden for GEO/GIS området eller på mange systemer, det skal vi nok klare internt, men vi ser gerne du besidder et vis flair for IT-programmer/systemer.

Du brænder måske for en blanding af det lidt nørdede og det operative islæt med øvelsesaktiviteter.

Derudover lægger vi vægt på, at du er en tålmodig person, at du er en selvstændig og handlekraftig person med gode samarbejdsevner, og forstår at bevare overblikket og træffe beslutninger i et til tider hektisk miljø.

Du har vilje til at lære det operative geospatiale miljø og arbejdsgange at kende, og du er i stand til at holde mange bolde i luften også når det går hurtigt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Skive.

Som ansat i Forsvarsministeriet er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte major Jens Henrik Svenningsen, tlf.: 72 82 53 61.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Jan Werge ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på tlf.: 32 66 50 53 eller mail FPS-BA-BS247@MIL.DK

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er den 11. april 2021 samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter.

Stillingen er til besættelse 01. juni 2021. eller snarest muligt

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM INGENIØRREGIMENTET
Ingeniørregimentet hører hjemme på Ingeniørkasernen i Skive, en af landets største kaserner. Regimentets hovedopgave er at uddanne enheder indenfor de fem ingeniørspecialer; kampingeniør-, ammunitionsrydnings-, konstruktions-, geospatial- og CBRN-tjeneste.
Regimentet består af et garnisonsstøtteelement, tre professionelle bataljoner og en reservestruktur. Regimentet uddanner årligt knap 600 værnepligtige i regi af Hærens Basisuddannelse (HBU) og kursister fra alle våbenarter og værn.
Regimentet har også enheder på Pionergården på Vestamager, hvor dele af Ammunitionsrydningscenteret holder til.
Ingeniørkasernen huser også Prinsens Musikkorps, Hjemmeværnets Landsdelsregion Vest, Hærhjemmeværnsdistrikt Midt- & Vestjylland samt Hjemmeværnsskolens Uddannelsescenter Midt- og Vestjylland. Derudover er der også elementer fra de funktionelle tjenester; bl.a. Driftsområde Skive under Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse, Forsyningscenter Skive under Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse og Garnisons- og Specialværkstedet, begge under Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.
Med op til ca. 1.500 medarbejdere, når vi er flest og inkl. værnepligtigt personel og elever, er Ingeniørkasernen byens absolut største arbejdsplads. Garnisonen tilbyder dermed gode muligheder for en alsidig og varieret tjeneste.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skive, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent