Fortsæt til indhold

Ambitiøs Våben- og Elektronikofficer søges til ESBERN SNARE


Ambitiøs Våben- og Elektronikofficer (VEO) søges til ESBERN SNARE

Er du uddannet i våben- og elektronikteknisk retning, og vil du være leder for en division i rivende udvikling med dygtige og motiverede medarbejdere?

Så har du nu chancen for at blive VEO på ESBERN SNARE i en tid med mange spændende opgaver.
Om os
Skibet har deltaget i mange forskelligartede missioner og har blandt andet bidraget til fjernelsen af kemiske våben fra Syrien, pirateribekæmpelse og kapacitetsopbygning ved Afrikas Horn.

Som en af Søværnets kampenheder, har vi stort fokus på de militære kernekompetencer, og vi arbejder målrettet mod at sætte nye standarder for danske enheder. Dette indbefatter Danish Operational Sea Training (DOST) ved Royal Navy, som skibet gennemgik ultimo 2020, og som er den modus, vi generelt driver skibet efter i dag.

ESBERN SNARE er i 2021 på højt beredskab, og vi er planlagt til indsættelse sidst på året.

Du vil indgå i en besætning med højt til loftet og gode muligheder for at udvikle dig personligt såvel som fagligt. Besætningen har en høj faglig stolthed, og opgaverne løses i fællesskab med gode kolleger.

Der lægges vægt på styrkelse af samarbejdet på tværs af divisionerne, som vi har høje forventninger til, at du også vil prioritere.
Om stillingen
Som VEO er du en del af skibsledelsen, hvor du er med til at fastsætte den overordnede retning og målsætninger for skib og besætning. Du er ansvarlig for at udmønte disse i Våben- og Elektronikdivisionen, således du til stadighed leverer nøjagtige og operative systemer til brug for enhedens samlede opgaveløsning.

I skibets kamp organisation (1. beredskabsgrad eller ’klart skib’) fungerer VEO som Command Advisor (CA) for chefen. VEO skal i samarbejde med skibets operationsofficer rådgive skibschefen, om hvilke muligheder han har for at føre den eksterne kamp med de begrænsninger, der kan opstå fra den interne kamp. Rollen som CA betyder, at VEO både skal have en stor indsigt i skibets tekniske systemer, samt viden om de taktiske overvejelser, der ligger til grund for den eksterne kamp.

Som VEO har du ansvaret for en division med i alt 24 officerer, sergenter og menige, og stillingen fordrer en anerkendende ledelsesform og ledelse gennem ledere. Du er som VEO være leder af en division, hvor hvert besætningsmedlem skal kunne løse flere opgaver, og hvor kompetenceniveauet skal være højt. En af opgaverne bliver blandt andet at holde en høj standard og videreføre det, der er trænet til og opnået under DOST.

Stillingen indbefatter både tjeneste til søs i såvel danske som internationale farvande samt daglig tjeneste i de perioder, hvor ESBERN SNARE ligger til kaj i Frederikshavn.
Om dig
Du er kaptajnløjtnant og uddannet inden for Våben- og Elektronik retningen og har erfaring fra IVER-kl eller ABSL-kl. Alternativt er du erfaren premierløjtnant med minimum tre års sejlende tjeneste i relevante stillinger. Du har en grundlæggende teknisk interesse, er nysgerrig på systemernes sammenhæng, har en udpræget sans for detaljer og ikke mindst lysten til at arbejde på et moderne krigsskib.

Har du praktiske erfaringer med principper og procedurer fra DOST og/eller træning i Neustadt vil dette naturligvis være en fordel.

Du går som leder forrest i opgaveløsningen og agerer som et forbillede for din division. Vi forventer, at du har et åbent og fordomsfrit sind, at du har en positiv tilgang til udfordringer, og at du er klar til at være en del af et lærende team i en til tider hektisk hverdag.

Ligeledes forventer vi, at du trives i et fleksibelt miljø, er omstillingsparat og klar til at påtage dig de udfordringer, der er i ESBERN SNARES fremtidige opgaver nationalt såvel som internationalt.

Vi stiller høje krav til fleksibilitet og engagement samt din evne til at arbejde i et team såvel som selvstændigt. Du skal have overskud og altid være klar på at yde en indsats, når det går stærkt.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Hvis du er premierløjtnant kan du ansættes i stillingen mod, at der indgås en uddannelsesaftale. Ansættelse og aflønning sker i så fald som premierløjtnant i henhold til reglerne for funktion i højere stilling. Udnævnelse og overgang til varig ansættelse som kaptajnløjtnant kan finde sted, når uddannelseskravet er opfyldt.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet, ligesom du er forpligtet til at deltage i fredsskabende og fredsbevarende operationer m.v.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer. Du skal have godkendt blåt bevis.

Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Kontakt og ansøgning
Nærmere oplysning om stillingen kan fås ved henvendelse til ESBERN SNAREs næstkommanderende orlogskaptajn Peter Sønderkjøge-Hansen på telefon 30 16 94 71.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent kaptajnløjtnant Ole Johnny Frederiksen på telefon 32 66 51 50.

Ansøgningsfristen er den 11. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021.

Samtaler til stillingen forventes gennemført medio april.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.
2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M321 Løngruppe 4 Kaptajn/kaptajnløjtnant

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent