Fortsæt til indhold

Forsyningsassistent for forsyningen ved AMS Fighter Wing Skrydstrup


Forsyningsassistent ved Aircraft Maintenance Squadron, Fighter Wing Skrydstrup

Vil du være en del af fremtidens Flyvevåben?
Fighter Wing Skrydstrup Aircraft Maintenance Squadron (AMS) har en ledig stilling som forsyningsassistent, der kan besættes straks.
Har du lyst til at arbejde i en organisation med interessante udfordringer og være med til at klargøre FW til at modtage Danmarks nye kampfly, så er denne stilling måske noget for dig?
Om os
Fighter Wing Skrydstrup (FW) udgør basen for de danske kampfly. FW’s hovedopgave er at opretholde det danske afvisningsberedskab og fotorekognosceringsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte de danske kampfly i luftopperationer. For at kunne opretholde et højt fagligt niveau deltager FW desuden løbende i en række internationale øvelser og operationer.

Hos os er engagement og kompetencer det vigtigste, ikke rang, efternavn, alder eller køn.

AMS er Fighter Wing Skrydstrups største eskadrille bestående af en lang række specialer og værksteder, som forestår vedligeholdelse af Flyvevåbnets F-16 fly, samt våbensystemer og ammunition hertil.
Om stillingen
Forsyningssektionen ved AMS er den største forsyningssektion på FW. Vi varetager den daglige forsyningstjeneste forbundet med fly operationer samt vedligehold. Du vil skulle indgå i et dynamisk og omstillingsparat team bestående af 16 medarbejdere M/K. Vi håndterer alle forsyningsfagområder og opgaverne spænder lige fra almindelig forsyning af forbrugsmateriel/reservedele, håndtering af enhedens myndigheds- og Lager Danmark beholdninger til sagsbehandling af enhedens normeringer.

Som forsyningsassistent ved AMS vil din primære arbejdsopgave være drift og vartning af enhedens myndigheds- og Lager Danmark beholdning sammen med dine kolleger. I stillingen ligger vi vægt på, at vi sammen og fleksibelt løfter byrden når der er travlt, både herhjemme, på øvelser og i INTOPS.
Vi tilbyder en dynamisk og afvekslende hverdag med mangeartede opgaver, hvor du får mulighed for såvel faglig som personlig udvikling.

Som konstabel ved AMS vil din primære arbejdsopgave være drift og vartning af enhedens myndighedsbeholdning og Lager Danmark, sammen med sidestillede kollegaer.

I funktionen som forsyningsassistent for forsyningen ved AMS, vil du i det daglige referere direkte til ledelsen i den samlede forsyningsorganisation ved AMS. En ny stor organiseret forsyningsenhed bestående af 3 oversergenter, 1 sergent og 12 konstabler.

Stillingen har et højt fagligt indhold og du kan derfor forvente en dynamisk og afvekslende hverdag med mangeartede opgaver.
Om dig
Du er uddannet forsyningsassistent/lager og logistisk assistent (med svendebrev) eller kompetenceafklaret hertil. Alternativt er du FEKS uddannet internt i Forsvaret.

Du skal være indstillet på at gennemføre Forsvaret Flytekniske Forsyningsuddannelse som en overbygning på din nuværende forsyningsuddannelse. Denne overbygning er adgangsgivende til faglært tillæg.

Du kan arbejde selvstændig, og er som person udadvendt, fleksibel og omstillingsparat. Du evner at skabe gode samarbejdsrelationer på tværs af en organisation, og du har en god ordenssans og tænker kvalitet ind i den samlede opgaveløsning.

Du er godkendt til udsendelse i internationale operationer (INTOPS).
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en faglært M112 stilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m. v. er reguleret ved fællesoverenskomsten og organisationsaftalen for Centralforeningen for stampersonel.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvaret, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Faglært tillæg er betinget af godkendt uddannelse mod fremvisning af gældende svendebrev eller uddannelsesbevis jf. gældende overenskomst samt overbygning af Forsvarets Flytekniske Forsyningsuddannelse. Da sidstnævnte er en ny uddannelse i Flyvevåbnet, er det muligt at tage denne som et led i din ansættelse.

Dit faste tjenestested vil være i Skrydstrup.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har spørgsmål til jobbet er du velkommen til at kontakte major, Søren Christensen på mail FW-ALS-001@mil.dk eller telefon 20182360.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets personalestyrelse, HR-konsulent Camilla Lindholm Elling på mail FPS-BA-BS250@mil.dk.

Ansøgningsfristen er 17. maj 2021. Jobsamtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt eller efter aftale med din nuværende chef.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen. Kopi af faglært svendebrev medsendes hvis stillingen er faglært. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

Såfremt du er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Flyvevåbnet

Funktionsniveau

M112 Konstabelgruppen

Ansøgningsfrist

17.05.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent