Fortsæt til indhold

Stabsofficer til G4/ Shiftleader Medic til MND N


Stabsofficer til G4/ Shiftleader Medic til MDN N

Vil du arbejde med skarp operativ planlægning og træning af multinationale brigadestabe i et multinationalt miljø?

Er du en helhedsorienteret, analytisk stærk major med gode samarbejdsevner, så har du muligheden for at blive en del af en organisation under opbygning med meningsfulde opgaver, hvor du kommer til at have stor indflydelse og kan gøre en betydelig forskel.

Vi opbygger en del af vores hovedkvarter i Danmark, hvor du vil blive en central spiller på det bredere logistiske område og bidrage med specialistviden inden for MED PLAN i rammen af NATO.
Om os
Multinational Division North (MND North) er et operativ divisionshovedkvarter med afskrækkelses- og forsvarsprofil i NATOs styrkestruktur med en permanent tilstedeværelse i Letland. I fredstid vil hovedkvarteret være beliggende i Riga, Letland og i Karup, Danmark.

MND North er en taktisk landmilitær føringskapacitet, der i fredstid kan gennemføre operativ planlægning og koordination af hærstyrker i Estland og Letland, samt en kapacitet, der i tilfælde af krise og konflikt kan føre landmilitære styrker inden for det fulde opgavespektrum.

MND N hovedopgaver er i fredstid at forestå uddannelse af danske, estiske, lettiske og litauiske brigadehovedkvarterer. Divisionen skal desuden gennemføre den yderligere øvelsesvirksomhed, der sikrer landmilitære styrkers evne til at gennemføre taktiske aktiviteter, inkl. integration af enheder fra enhanced Forward Presence (eFP). Endvidere skal divisionen kunne indhente og forestå den nødvendige rapportering til foresat NATO styrkestruktur og opretholde et situationsbillede i ansvarsområdet. Slutteligt skal divisionen støtte forsvarsplanlægning i ansvarsområdet.

Herudover bidrager MND North til udvikling af den danske, estiske og lettiske hær inden for bl.a. studie- og udviklingsvirksomhed, doktrinområdet og specialer på troppeenhedsniveauet.
Om stillingen
Stillingen indgår i MND N vestlige stab med tjenestested på enten Flyvestation Karup eller Antvorskov Kaserne efter nærmere aftale med dig, og inden for rammen af tjenesterejseaftalen indtil vores permanente facilitet bliver oprettet i Slagelse, forventeligt i år 2022. Du skal forvente en del rejse- og øvelsesaktivitet til den østlige stab i Letland.

I fredstidsopstillingen vil du indgå i divisionsstabens generalstabselement 4 (G4) og i kriseopstillingen vil din stilling indgå i Divisionens Combat Service Support Centre (CSSC).

Stillingsindholdet inkluderer håndtering af distributed command og omfatte oprettelse af faciliteter, etablering af G4 samt CSSC, udarbejdelse af processer, operativ planlægning i rammen af NATO, deltagelse i stabsrutinering og NATO kurser, træning af brigader, samt daglig drift. Du forventes endvidere at deltage i, samt forestå tilrettelæggelse og gennemførelse af planlægning samt træning af brigader på divisionens uddannelsescyklus i taktisk logistik. Du deltager desuden i tilrettelæggelse og gennemførelse af CSSC opstilling, hvor divisionen indgår som øvelsestager eller ’Lower Control’.

Personelstatus og den samlede status for oprettelse af divisionen medfører, at du vil få endog meget stor medindflydelse på, hvordan NATO’s nyeste division opstilles og gennemfører sin opgaveløsning.
Du kan derfor forvente i de første år at skulle drive udarbejdelse, synkronisering og implementering af logistiske forhold indenfor alle logistiske specialer – understøttet af dine kommende kollegaer i G4 sektionen.

Stillingsindholdet udvikles i samarbejde med dig, og du får rig mulighed for at bringe den fulde palet af kvalifikationer i spil samtidig med at du opbygger ny viden til din videre karriere mod chefniveauet i forsvaret.

Du vil referere til chef G4, der er britisk. Dit nationale kommandoforhold referer til DCOS support, som bestrides af en dansk oberst.
G4 er for nuværende besat med fem personer, der udover den britiske chef består af estisk, lettisk og dansk personel. G4 udgøres af i alt 7 funktioner. CSSC, som opstilles i tilfælde af krise og krig, udgøres af i alt 30 funktioner.

I din krise- og krigsfunktion vil du have ansvaret for operationer inden for MED PLAN, herunder prioritering af kapaciteter i forhold til operationen. Her vil du skulle bidrage med MEDPLAN specialistviden i den operative planlægning, herunder koordinere med MNC NE, søster divisionen MND NE, placeret i Polen, underlagte brigader indsat i MND N operationsområde og de respektive værtsnationer i Letland og Estland inden for dit fagområde.
Om dig
Du er major/orlogskaptajn og har gennemført Videreuddannelse for Ledere Trin II (VUT-II/L), Stabskursus, Master i militære studier (MMS) eller relevant masteruddannelse. Såfremt du er kaptajn/kaptajnløjtnant og i gang med eller optaget på MMS, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale. Du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling. Det vil være en fordel, hvis du har gennemgået Hærens operations- og føringsuddannelse (OFU).

Du har erfaring som officer inden for den logistiske tjeneste generelt og gerne sanitetstjeneste, men det er ikke et krav. Det vil blive vægtet højt ligesom, hvis du har erfaring på brigadeniveau og/eller multinational opgaveløsning.

Det forventes at du har været udsendt i én eller flere internationale missioner.

Du er analytisk stærk og evner at indtænke helheden i dine løsningsforslag, herunder kan du acceptere en omskiftelig hverdag hvor du kan sætte struktur på den logistiske kontekst for divisionen. Det er vigtigt, at du besidder den rette mængde pionerånd og kan trives med en omskiftelig tjeneste, hvor forudsætninger og planer knæsættes parallelt med oprettelse og drift.

Som person er dine spidskompetencer integritet, faglighed, analyse og samarbejde. Du er imødekommende, forstår og respekterer andres forskelligheder og søger altid at skabe gode kontakter, netværk og samarbejdsrelationer og kan vedligeholde og udbygge dem. Ikke mindst evner du at indgå i et bredt samarbejde på tværs af organisationen, myndigheder og nationaliteter. Du er en dygtig kommunikator i skrift og tale på dansk og engelsk. Du forventes at beherske engelsk til minimum NATO STANAG niveau 3-3-3-3. Du skal med dine kompetencer bistå dine kollegaer og chefer inden for logistik. Såfremt du ikke har erfaring fra MED området, skal du være parat til at udvikle din viden og erfaring på dette specifikke område.
Ansættelsesvilkår
Stillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 5 som omfatter majorer og orlogskaptajner.

Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes til HEMMELIGT og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du kan vælge at få fast tjenestested i enten Karup eller Slagelse. Skulle du vælge at have fast tjenestested i Slagelse, gennemføres tjenesten i Karup i overensstemmelse med tjenesterejseaftalen. Vælger du få fast tjenestested i Karup, vil det kunne opretholdes indtil hovedkvarteret flytter til Slagelse, forventet medio 2022.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte Stedfortrædende stabschef, oberst Kim Schmidt på MNDN-DCOS@FIIN.DK eller telefon 407 407 04 og/eller Shiftleader Logistics, kaptajn Thomas Berg på telefon 31360835 eller mail: MNDN-G4-04@mil.dk.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent kaptajn Dennis Nordahl, Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 728 19141.

Ansøgningsfristen er den 26. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Stillingen er vakant og til umiddelbar besættelse, dog helst ikke senere end 01. juni 2021. Ansættelsesdatoen vil blive endeligt koordineret i samarbejde med afgivende chef.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Forsvarsministeriets koncern er en mangfoldig arbejdsplads, og vi vil gerne afspejle det omkringliggende samfund. Vi opfordrer derfor alle interesserede uanset personlig baggrund til at søge stillingen, fordi vi tror på, at forskellighed styrker opgaveløsningen gennem dynamik og nytænkning.

Læs mere om Forsvaret som arbejdsplads på www.Forsvaret.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Karup, Danmark

Lokation

Region Midtjylland

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M331 Løngruppe 5 Major/orlogskaptajn

Ansøgningsfrist

26.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent