Fortsæt til indhold

Uddannelsesbefalingsmand til Operations- og Uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland


Uddannelsesbefalingsmand til Operations- og Uddannelsessektionen ved Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland

Har du lyst til at blive en del af et professionelt og engageret team, der bidrager til uddannelsen af vores frivillige hjemmeværnsoldater? Så er du måske vores kommende uddannelsesbefalingsmand.
Om os
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordsjælland er en operativ militær myndighed under Landsdelsregion Øst. Vi opstiller, uddanner og indsætter enheder fra Hærhjemmeværnet.

Distriktet består af en fast stab med 14 militære og civile medarbejdere samt 6 underafdelinger i den frivillige struktur. Distriktet er placeret på Kratbjerg i Fredensborg.

Staben er organiseret med en Operations- og Uddannelsessektion samt en Logistiksektion. Operations- og Uddannelsessektionen består af seks personer - tre officerer og tre stregbefalingsmænd.

Vi er en spændende og velfungerende arbejdsplads med fokus på et godt arbejdsmiljø.

Vi ser muligheder frem for begrænsninger og er rigtig gode til at hjælpe og støtte hinanden i dagligdagen samt når komplekse og hastende opgaver skal løses.

Staben er kendetegnet ved et højt serviceniveau i forhold til den frivillige struktur.

Vi er til for dem, og det kendetegner os i vores daglige virke.

Omgangstonen er åben, ligefrem og ærlig.
Om stillingen
Du vil indgå i Operations- og uddannelsessektionen.

Din primære opgave i det daglige bliver at varetage uddannelsesrelaterede opgaver i distriktet. Det vil ofte være instruktør opgaver både for enheder (gruppe og delingsniveauet) og føreruddannelse af gruppeførere.

Hovedvægten i uddannelsen er på infanteriet og de kampopgaver der hører til det - herunder bykamp og skydeuddannelse. Men også elementer som motoriseret overvågning, patrulje og stabstjeneste er en del af den samlede pakke.

I forbindelse med din stabstjeneste vil du primært virke som efterretningsbefalingsmand.

Du vil blive sagsbehandler på en række områder, alle er relaterede til uddannelse eller efterretningstjeneste - ofte i en rådgivende og vejledende rolle.

En nær og umiddelbar kontakt til nøglepersonel i kompagnierne er helt afgørende for succes. Dette indebærer, at du må påregne aften og weekend arbejde, men i et omfang du selv er med til at planlægge. Med andre ord en del aktivitet uden for kontoret er nødvendig.

Du deltager i distriktsuddannelse, skydninger i skydeterræn, øvelser og evt. indsættelser.

Distriktet ønsker at levere en opdateret uddannelse af kompagnierne, hvorfor du må forvente at deltage i kursusaktivitet ved Hjemmeværnsskolen og på øvrige relevante kurser i Hæren.
Om dig
Du er udnævnt oversergent og har erfaring som fører og uddanner fra Hæren eller Hærhjemmeværnet. Alternativt er du enerfaren sergent, der er vurderet egnet til udnævnelse og har gennemført eller er bedømt egnet til gennemførelse af Faglærer- og Skydeleder II-kursus.

Det er ønskeligt, at du har kamptropsbaggrund med erfaring som gruppefører, eller som næstkommanderende deling og har været udsendt i en international mission.

Ligeledes vil det være ønskeligt, at du har kendskab til Hjemmeværnets organisation og funktionsvilkår. Herunder ikke mindst har erfaring fra arbejde med frivillige soldater, eller frivillige organisationer.

Det er ønskeligt, at du er uddannet bykampinstruktør, skydelærer og kan forestå enhedsskydninger på gruppe og delingsniveau. Det er endvidere ønskeligt, at du er uddannet efterretningsbefalingsmand, sanitets- og/ eller kørerinstruktør.

Du skal være fortrolig med brugen af IT i dit daglige virke. Kendskab til brugen af DeMars og WorkZone (KESDH) er en fordel, alternativt vil du blive uddannet i dette.

Som sagsbehandler i Operations- og Uddannelsessektionen er din vigtigste opgave at levere støtte til de frivillige. Det er derfor vigtigt, at du har forståelse for de frivilliges arbejdsbetingelser og kan yde dem støtte i forhold hertil.

Som person er du resultatorienteret, systematisk og samarbejdsorienteret.

Du er god til at bevare overblikket i en hektisk hverdag, ligesom du er god til at prioritere din tid og opgaver samt tilsikre, at disse løses tilfredsstillende og rettidigt.

Ydermere er du en igangsætter, der arbejder selvstændigt og trives med vide rammer.

Du har bestået Forsvarets basistest.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Fredensborg.
 
Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.
 
Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.
 
Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte major Martin Bakkendorf på telefon 41 72 97 10 eller distriktschef Kim Willum H. Guldbech på telefon 41 72 97 01.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Susan Hadberg ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 75 eller på mail FPS-BA-BS255@MIL.DK.
 
Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfristen er 11. april 2021 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter sidste frist for ansøgning. Stillingen er til besættelse 1. maj 2021, eller snarest derefter.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.
 
FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.
 
I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM LANDSDELSREGION ØST
Landsdelsregion Øst er en selvstændig niveau III myndighed under Hjemmeværnskommandoen. Landsdelsregionen refererer operativt til Hærkommandoen.
Vi har fokus på Hjemmeværnets frivillige og nationale operationer. Vores geografiske ansvarsområde dækker hele Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.
Regionens primære opgave er at støtte Forsvaret samt løse og varetage Hjemmeværnets militære kerneopgaver. Vi koordinerer militære opgaver i regionens ansvarsområde og indgår som en af komponenterne i Totalforsvaret. Regionen har desuden ansvaret for det daglige og lokale samarbejde med de øvrige sektorer i samfundets beredskab, hvor politiet ofte er vores tætteste samarbejdspartner. Regionen har derfor et tæt samarbejde med Landsdelsregion Vest (Jylland og Fyn), Forsvarskommandoen, Politiet og øvrige myndigheder inden for samfundets samlede beredskab.
Regionsstaben har ca. 40 civile og militære medarbejdere og består af Operations-, Planlægnings- og Uddannelsessektionen (G3/5/6/7), Efterretningssektionen (G2), Informationsoperationssektionen (G9) og Logistiksektionen (G1/4/8).
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Fredensborg, Danmark

Lokation

Region Hovedstaden

Værn

Hjemmeværnet

Funktionsniveau

M221 Oversergent

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

24.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent