Fortsæt til indhold

Chef for 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon


Chef for 1. Intelligence, Surveillance & Reconnaissance Bataljon

Er du en operativ og analytisk stærk officer med evne, vilje og helhedsforståelse til at drive udviklingen af ISR-området i et krydsfelt med mange aktører?
Så er det måske dig, vi søger som ny chef for 1. ISRBTN.
Om os
1. ISRBTN er en operativ bataljon i 1. Brigade, der er særligt uddannet, organiseret og udrustet til at indhente og bearbejde information om operationsmiljøet samt planlægge og gennemføre kampen i det elektromagnetiske spektrum. Bataljonen tilvejebringer efterretninger af væsentlig betydning for brigadens planlægning og evne til rettidigt at træffe beslutning i operationer. Bataljonen skaber desuden forudsætning for tilintetgørelse af prioriterede mål i dybden af fjendens opstilling som en integreret del af brigadens targeting.

Bataljonen løfter derudover et betydeligt ansvar for udviklingen af koncepter, doktriner og kapaciteter i relation til ISR, ligesom bataljonen har ansvaret for planlægning og gennemførelse af den efterretningsmæssige kursusvirksomhed på underafdelings-, bataljons-, og brigadeniveau.

Bataljonen består af en stab, en stabsdeling, en All Source Analysis Cell, en udviklings- og uddannelsessektion (20 medarbejdere) og tre underafdelinger til henholdsvis Electronic Warfare (EW), Unmanned Arial Systems (UAS) og jordopklaring.

Bataljonen er en del af Efterretningsregimentet og placeret i Varde, idet EWKMP er garnisoneret i Fredericia. OPKESK indgår til dagligt i OPKBTN på Bornholm, men deltager i 1. ISRBTN uddannelses- og øvelsesaktivitet.

Vi er kendetegnet ved meget engagerede soldater, der kan deres håndværk. Vi er robuste, handlekraftige og fokuserer på løsninger. Vi er parate til at acceptere en større risiko for at minimere truslen mod resten af brigaden, fordi vores kammerater i brigaden er værd at kæmpe for.
Om stillingen
Som BTNCH har du chef- og uddannelsesansvaret for bataljonens enheder. Du spiller desuden en væsentlig rolle i udviklingen og implementeringen af koncepter, doktriner og kapaciteter.

Du er brigadechefens nærmeste rådgiver i relation til efterretningstjeneste, og du har et tæt samarbejde med chefen for Efterretningsregimentet.
Om dig
Du har gennemført Operations- og Føringsuddannelse (OFU) og Master i Militære Studier (MMS)/Stabskursus (VUT/II-L) eller en ækvivalerende udenlandsk videreuddannelse.

Du er på M401-niveau eller M331 med potentiale til udnævnelse og har erfaring som underafdelingschef og andre funktioner i Hærens operative struktur.

Du har en stærk og visionær lederprofil, der skaber energi og vilje til handling. Du er en analytisk stærk officer, som delegerer opgaver. Du identificerer og formulerer opgaver samt motiverer dine medarbejdere til at komme i mål. Du tænker i helheder og er en katalysator for godt samarbejde både internt og eksternt. Du har gennem din karriere prøvet kræfter med forskellige relevante opgaver, herunder operativt chefvirke og forandringsprocesser.

En af dine vigtigste kvalifikationer er dit helhedssyn, hvor du formår at tænke koncernens udvikling og drift ind i virket for dit ansvarsområde i overensstemmelse med Forsvarsministeriets mission og vision.

Du er en vigtig medspiller i udvikling og implementering af Forsvarets og koncernens strategier, som du gennem din organisation formår at omsætte i samarbejde med dine kolleger og medarbejdere. Der vil desuden blive lagt vægt på, at du vurderes bredt anvendelig til andre chefstillinger inden for Forsvarsministeriets myndighedsområde.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er indplaceret i løngruppe 1 i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Der er mulighed for at forhandle et evt. personligt tillæg.

Hvis du i forvejen er tjenestemand, kan ansættelsen efter en konkret vurdering ske som tjenestemand, hvorefter den lønmæssige indplacering vil ske i lønramme 37. Ansøgningen skal stiles til Dronningen, medmindre du er indplaceret i lønramme 37. Ansættelsesområdet er Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder og institutioner.

Dit daglige tjenestested er i Varde Kaserne

Du skal kunne opfylde Forsvarets helbredskrav til deltagelse i internationale missioner samt kunne bestå fysiske tests i henhold til Forsvarets krav.

Som ansat i Forsvaret er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal blandt andet kunne
sikkerhedsgodkendes og opretholde denne under hele ansættelsesforløbet.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Kontakt og ansøgning

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte CH 1 BDE, BG Henrik Lyhne på telefon 2080 7550 eller CH ISRBTN, OL Chris Terndrup på telefon 4138 5500.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du tage kontakt til Forsvarsministeriets Personalestyrelse, Souschef Anne Morits Andersen på tlf.: 32 66 55 64.

Ansøgningsfristen er den 18. april 2021.

Ansættelsesdato 1. juni 2021.

Samtaler forventes afholdt umiddelbart efter ansøgningsfristens udløb.

Send ansøgningen elektronisk via linket ”Søg jobbet”.

Du må gerne vedlægge de FOKUS bedømmelser, du finder relevante for stillingen.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Send motiveret ansøgning og CV via linket hvor FOKUS, eksamenspapirer og andre relevante dokumenter også kan vedhæftes. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

EFR har et tæt samarbejde med Varde og Esbjerg Kommune vedrørende bl.a. tilflytterservice. Med udgangspunkt i dit/jeres behov og ønsker, tilpasser vi støtten i forhold til partnerjob, skole og bolig m.v.

Varde Kommune har en række tilbud til tilflyttere, herunder bistand til bolig og job.
Der er mulighed for sparring på jobsøgning og formidling af CV til en række virksomheder.
I Varde Kommune har partneren mulighed for at komme til samtale ved udvalgte private og offentlige virksomheder, når der er et match på kvalifikationer.

Tilflyttere med ansættelse samt pendlere har derudover fortrinsret til en række lejeboliger i Varde kommune.

Esbjerg Kommune har et program for medflyttende partnere med bl.a. sparring på jobsøgning og formidling af CV til en lang række virksomheder. Ligeledes formidles kontakt til private udlejere af lejeboliger. Tilflyttere med ansættelse kan skrive sig op på venteliste hos boligforeningerne i Esbjerg Kommune og rykke frem i køen til lejligheder.

Læs mere om, hvad tilflytterservice kan gøre for dig/jer på www.nyiesbjerg.dk og www.vardekommune.dk/flyt-til-varde-kommune.

Du er meget velkommen til at kontakte bosætningskonsulent i Varde Kommune Mona Hansen på tlf.: 79 94 74 93 eller mail: monh@varde.dk og Bosætningskoordinator i Esbjerg Kommune Pia Enemark på tlf.: 20 47 32 06 eller mail: piene@esbjergkommune.dk.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Varde, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Hæren

Funktionsniveau

M401 Løngruppe 1 Lønramme 37 Oberstløjtnant/kommandørkaptajn

Ansøgningsfrist

18.04.2021

Indrykningsdato

23.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent