Fortsæt til indhold

Arbejdsmiljøinspektør til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse


Arbejdsmiljøinspektør til Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse

Brænder du for at arbejde med arbejdsmiljø på strategisk og organisatorisk niveau?
Har du erfaring med arbejdsmiljø i større organisationer, og trives du i en mangfoldig virksomhed med et bredt opgavespænd?

Så kan det være det er dig, der skal sætte retningen for arbejdsmiljøet i Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse.
Om os
Arbejdsmiljøinspektøren er organisatorisk placeret i ledelsessekretariatet i Ejendomsstyrelsen.
Ledelsessekretariatet leverer den direkte ledelsesstøtte til den øverste ledelse bestående af direktøren og stabschefen for Forsvarsministeriet Ejendomsstyrelse. Vi er en dynamisk afdeling med for nuværende 18 medarbejdere, fordelt på tre teams.

Dagligdagen hos os er spændende, uformelt og præget af en stor ansvarsfølelse over for opgaverne. Gode kollegaer, højt humør og samarbejde er centrale elementer i hverdagen og er byggestenene til at vi får tingene til at fungere.

Som en del af støtten til den øverste ledelse har alle medarbejdere i Ledelsessekretariatet en direkte berøring med store dele af Ejendomsstyrelsens stab og divisioner, forsvaret bredt, Forsvarsministeriets departement samt andre styrelser, myndigheder og civile samarbejdspartnere.
Om stillingen
Som arbejdsmiljøinspektør i Ejendomsstyrelsen vil du, i samarbejde med den øverste ledelse, være ansvarlig for styrelsens myndighedsudøvelse indenfor arbejdsmiljø. Du vil få en central rolle inden for alle områder af arbejdsmiljølovgivningen, både på det fysiske- og det psykiske område.

Der er tale om en spændende stilling, hvor du skal rådgive og vejlede Ejendomsstyrelsens ledelse og arbejdsmiljøorganisationen på strategisk og organisatorisk niveau inden for arbejdsmiljøområdet.

Arbejdsmiljøinspektøren skal således være i stand til at arbejde strategisk og tænke langsigtet i forhold til planlægning og implementering af og opfølgning på arbejdsmiljøindsatser i Ejendomsstyrelsen.
Arbejdsmiljøinspektøren er den øverste ledelses repræsentant vedrørende arbejdsmiljøforhold og er således ansvarlig for at arbejdet hermed indrettes og drives effektivt samt at arbejdsmiljølovgivningen efterleves. Arbejdsmiljøinspektøren støttet af arbejdsmiljøkoordinatorerne og den øvrige arbejdsmiljøorganisation skal således understøtte et godt og sikkert arbejdsmiljø i Ejendomsstyrelsen.

Dine primære arbejdsopgaver er:

- Rådgive og vejlede ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen inden for arbejdsmiljø.
- Analysere og udvikle arbejdsmiljøet på det administrative og det praktiske område i Ejendomsstyrelsen.
- Planlægge, tilrettelægge og gennemføre tilsyn inden for myndighedsområdet.
- Udarbejde direktiver og bestemmelser om arbejdsmiljøforhold.
- Samarbejde med Forsvarsministeriets Center for Arbejdsmiljø med baggrund i den koncernfælles arbejdsmiljøstrategi.
- Udarbejde og videreudvikle Ejendomsstyrelsens arbejdsmiljøstrategi i samarbejde med ledelsen og arbejdsmiljøorganisationen.
- Udarbejde kompetenceudviklingsplan for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.
- Forestå planlægning, gennemførelse og opfølgning på arbejdspladsvurdering- og medarbejdertilfredshedsundersøgelser.

Stillingen er med fast tjenested i Hjørring. Henset til at Ejendomsstyrelsens medarbejdere er repræsenteret ved en lang række Etablissementer fordelt i hele landet, må nogen rejseaktivitet forventes.
Om dig
Vi forestiller os, at du har en videregående akademisk uddannelse suppleret med en arbejdsmiljøuddannelse, kombineret med relevant erfaring, eksempelvis fra lignende stillinger i en offentlig forvaltning eller større private virksomheder.
Men din uddannelsesmæssige baggrund kan være fra flere retninger.

Du har gode evner i forhold til analyse, styring af opgaver på tværs af organisationen og med sans for såvel detaljen som helheden. Samtidig forstår du at omsætte din stærke analytiske sans i form af gode formuleringsevner i skrift og tale.

Som person er du imødekommende, tillidsvækkende og skaber netværk. Du indgår aktivt i - og bidrager til - et inspirerende arbejdsmiljø, hvor høj faglighed understøttes af god sparring, trivsel, godt humør og en uformel omgangstone. Du vedligeholder og udbygger dit ansvarsområde, og du tager aktivt ansvar for at gennemføre og afslutte dine opgaver.

I tilknytning til ovenstående er det forventningen, at du har erfaring som arbejdsmiljøprofessionel på strategisk niveau enten fra en privat eller offentlig organisation. Det vil ligeledes det være en fordel, hvis du har bredt kendskab til forsvaret og Forsvarsministeriets øvrige styrelser og har erfaring med sagsprocesser i en politisk styret organisation.
Ansættelsesvilkår
Du bliver ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst.

Har du akademisk baggrund, vil du som akademiker blive ansat og aflønnet efter den til enhver tid gældende overenskomst mellem Forsvarsministeriet og Akademikere i Staten. Der vil i forbindelse med en ansættelse være mulighed for forhandling af tillæg, der modsvarer dine kvalifikationer.

Alt efter dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Hertil kommer en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. For alle ansatte kræves, at du skal kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

KONTAKT OG ANSØGNING
Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Chef for Ledelsessekretariatet Visti Salomonsen, på telefon 2184 8865 eller email FES-CHLE@mil.dk.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Anders Erik Filtenborg på telefon 7281 9178.

Du bedes søge stillingen via vores elektroniske ansøgningsmodul ved at trykke på linket ”søg stillingen” nederst på denne side. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, bedes du tage dem med til en eventuel samtale.

Ansøgningsfrist er den 11. april 2021. Vi afholder løbende samtaler og senest umiddelbart efter ansøgningsfristen.
Ansættelsesdato: 1. maj 2021 eller snarest derefter og efter aftale.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARSMINISTERIETS EJENDOMSSTYRELSE
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse støtter og servicerer militære operative enheder og øvrige myndigheder under Forsvarsministeriet. Vi er ansvarlig for at levere og udvikle de fysiske rammer, som er nødvendige for deres virke. Vores ansvarsområde omfatter nybyggeri, vedligehold og facility management i form af bl.a. rengøring, kantine og arealpleje. Desuden varetager vi miljø- og energiopgaver og naturpleje af Forsvarets terræner.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse har hovedkontor i Hjørring, men vi har medarbejdere på tjenestesteder over hele landet. Ejendomsstyrelsen er en mangfoldig arbejdsplads, der er båret af stærke fag- og videnfællesskaber.
Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelsen har ca. 2 millioner kvadratmeter bebyggelse i vores portefølje, et samlet areal på ca. 32.000 hektar, over 600 etablissementer i hele Danmark, og vi beskæftiger knapt 600 medarbejdere.
Se evt. mere om ejendomsstyrelsen på www.ejendomsstyrelsen.dk
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Hjørring, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

11.04.2021

Indrykningsdato

23.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent