Fortsæt til indhold

Information System Security Officer til F-35 sikkerhedsorganisation


Information System Security Officer til F-35 sikkerhedsorganisation

Vil du være med til at sikre, at Danmarks nye kampfly bliver en succes? Nu kan du søge stillingen som F-35 Information System Security Officer (ISSO).

Om os
Fighter Wing Skrydstrup udgør basen for de danske kampfly. Fighter Wings hovedopgave er at opretholde det danske afvisningsberedskab samt at deltage i internationale opgaver med henblik på at indsætte danske kampfly i luftoperationer. For at kunne holde et højt fagligt niveau deltager Fighter Wing desuden løbende i en række internationale øvelser.

Forsvarets fremtidige F-35 kampfly er en højteknologisk, moderne og kompleks kapacitet, hvor en effektiv planlægning, styring og koordination af F-35 sikkerhed er en essentiel forudsætning for en succesfuld implementering og efterfølgende drift af flyet i Forsvaret.

Vi er derfor afhængige af et godt og smidigt samarbejde med såvel interne såvel som eksterne samarbejdspartnere. Faglighed og gode samarbejdsevner er i højsædet. Vores arbejdsklima er kendetegnet ved en god og uformel tone med fokus på resultater. Vi lægger endvidere vægt på gode betingelser for din personlige udvikling som medarbejder. Dette indebærer at din kompetenceudvikling og ønsker om uddannelse forsøges indpasset og planlagt i de arbejdsopgaver og projekter du sættes til at løse selvstændigt eller som del af et team.
Om stillingen
Som ISSO indgår du i F-35 sikkerhedsorganisationen, hvor du og det øvrige ISSO team er F-35 kapacitetens IT sikkerheds og Compliance- enhed.

Det primære sagsområde vil være relateret til:

I implementeringsfasen:
Opbygning og vedligeholdelse af IT-platformen til håndtering af dokumentationsdata.

Udvikling af programmets dokumentationsplatform.

Projektmedarbejder i forbindelse med dokumentation af data i byggeperioden og efterfølgende drift.

Rådgivning af ledelsen i relation til it sikkerhedsaspekter.

Koordination med internationale partnere på it sikkerhedsområdet.

Medvirker til udvikling af IT uddannelsesprogrammer

I driftsfasen:
Rådgiver for informationssystemets ejer på alle områder, der involverer Informationssystemets sikkerhed lokalt på Fighter Wing.

Bidrager til udviklingen af cyber sikkerheden i samarbejde med det øvrige sikkerhedspersonel.

Medansvarlig for den daglige sikkerhedsoperation i systemet, herunder fysisk sikkerhed, personalesikkerhed, hændelseshåndtering samt træning af personellet.

Medvirker sammen med øvrige ISSO til udvikling af systemets sikkerhedspolitik, rutinemæssig sikring af politikkens efterlevelse samt løbende udvikling af sikkerhedssystemer.

Deltagelse i øvelser, deployeringer i ind- og udland samt internationale operationer (INTOPS)

Tilsynsansvar for at sikre, at korrekt adgangskontrol er implementeret for både systemadgang og fysisk adgang til databehandlingsfaciliteter.

Audit af informationssystemerne samt rapportering af eventuelle sikkerhedsrelaterede hændelser, herunder udvikling af automatiske audit systemer.

Pentest på egne systemer.

Etisk Hacking.

Udarbejder processer der sikrer, at ubrugte eller inaktive konti løbende gennemgås og deaktiveres, og at brugere er sikkerhedsgodkendt, og har modtaget den nødvendige uddannelse.

Uddannelsesansvarlig for øvrige IT medarbejdere ved kapaciteten på Fighter Wing.

Opgaverne løses i tæt koordination med den øvrige F-35 sikkerhedsorganisation, herunder projektledere og eksperter fra blandt andet Flyverkommandoen, Forsvarsministeriets Etablissementsstyrelse, Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, og Center For Cyber Sikkerhed.

Du må forvente et udbredt samarbejde med kollegaer fra de øvrige nationer i F-35 partnerskabet og hyppig dialog med programorganisationen i USA.

Stillingen har fast tjenestested i Skrydstrup. Du må påregne nogle arbejdsdage ved FMI, samt tjenesterejser til andre partnernationer, bl.a. USA.
Om dig
Stillingen er åben for både civile og militære ansøgere, men er du militært ansat, skal du være uddannet befalingsmand.

Du skal have flair og interesse for IT sikkerhed, ligesom det er en klar fordel, hvis du har et grundigt kendskab til ISO27001, IT service management osv.

Du er en person med en bred erfaring for arbejdet med sikkerhed i systemer, herunder særligt informationssikkerhed.

Som ansøger forventer vi, at du har en relevant IT-teknisk eller elektronikmekanisk forståelse, og har erfaring med håndtering af sikkerhedsaspekter i et informationssikkerhedssystem. Du har bred forståelse for IT drift og ’service delivery’ samt indgående kendskab til computernetværk. Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til Microsoft og Cisco baseret infrastruktur, eks. Cisco, Windows server, Windows AD, scripting/programing (python, PowerShell, java, C ).

Vi forventer, at du kan dokumentere relevant arbejdserfaring med ovenstående opgaver.

Derudover lægger vi vægt på, at du:
Er engageret og har gode samarbejdsevner.

Er udpræget dynamisk, selvkørende og ansvarsfuld i forhold til opgaveløsningen.

Har gode analytiske evner.

Er omstillingsparat og hurtigt kan sætte dig ind i nye områder og levere på højt niveau.

Kan håndtere mange bolde i luften på en gang.
Ansættelsesvilkår
Stillingen kan besættes af civile eller befalingsmænd (sergent, oversergent eller seniorsergent) på overenskomstmæssige vilkår.

Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Er du civil vil du blive ansat efter gældende overenskomst.

Afhængig af dine kvalifikationer vil der være mulighed for at forhandle tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Er du militær er ansættelsen betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Kontakt og ansøgning
Ønsker du at vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte sektionschef major Claus Sørensen på FIIN (FW-SAP01@fiin.dk) eller på telefon +45 4171 0894.

Har du spørgsmål til løn og ansættelsesvilkår, kan du kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Pia Knudsen på mail FPS-BA-BA206@mil.dk.

Ansøgningsfristen er den 14. april 2021. Vi forventer at afholde samtaler i uge 16/2021. Stillingen er til besættelse snarest muligt.

Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Læs mere om Fighterwing Skrydstrup på: www.forsvaret.dk/flyvevåbnet/Fighterwing
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Skrydstrup, Danmark

Lokation

Region Syddanmark

Værn

Civil

Funktionsniveau

C300

Ansøgningsfrist

14.04.2021

Indrykningsdato

23.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent