Fortsæt til indhold

Seniorsergent eller Overværkmester til Fremdrivningsværkstedet i Frederikshavn


Seniorsergent eller Overværkmester til Fremdrivningsværkstedet i Frederikshavn

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste søger en ny værkstedsleder med erfaring i fremdrivningsmateriel. Så er du kvalitetsbevidst og har gennemslagskraft? Så er det måske dig vi søger til vores værksted.
Om os
Fremdrivningsværkstedet består af et værksted i Korsør og med et satellit værksted i Frederikshavn, opgaverne består primært af reparation, vedligeholdelse og eftersyn af hoved- og hjælpemotorer, gear, propeller, styrings- og overvågningssystemer (Lyngsø og Rockwell).

FVT er ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket stiller krav til, at du er kvalitetsbevidst og sætter arbejdsmiljø i højsædet.

Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø med en god og uformel omgangstone. Vi lægger stor vægt i, at du tilfører en positiv energi og bidrager med godt humør. På arbejdspladsen praktiserer vi en høj grad af frihed under ansvar, hvilket vi forventer, at du vil honorere. Som en del af tjenesten hos os, vil du skulle vedligeholde dine militære færdigheder.
Om stillingen
Du vil blive værkstedsleder på Fremdrivningsværkstedet i Frederikshavn, hvor du i tæt samarbejde med Værkstedslederen på Værkstedet i Korsør, vil lede og fordele arbejdsopgaverne samt bidrage til det tværgående samarbejde. Der vil være flere spændende funktioner, som vil gøre, at din hverdag ikke bliver kedelig.
Du vil komme til at forestå planlægning, tilrettelæggelse og kontrol af pålagte opgaver i samarbejde med Værkstedslederen.
Sagsbehandling inden for værkstedets virkeområde.
Den faglige udvikling på værkstedet, herunder bidrage til afholdelse af udviklingssamtaler, sygesamtaler og lønsamtaler med underlagt personel.
Bidrage til kalkulationer af arbejdsopgaver inden for værkstedets virkeområde, således det udføres i et helhedsorienteret perspektiv og med økonomisk bevidsthed for opgaven.
Du vil virke som fagmester på området, hvor du fra din sejlende tjeneste, vil kunne gøre brug af din erfaring og kendskab med fremdrivningsmateriel.
I samarbejde med det øvrige ledelsesteam, at forestå LEAN-arbejdet på værkstedet.
Tilsikre at værkstedets ressourcer til enhver tid anvendes hensigtsmæssigt.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er forpligtet overfor den operative struktur, at kunne stille med militært personel ved behov. Der kan derfor være mulighed for udlån til FRONTEX og sejlende enheder i perioder, dette gælder kun for militært ansatte.
Om dig
Vi forestiller os, at du er seniorsergent, eller oversergent der er klar til udnævnelse. Du er uddannet lastvogns-/personvognsmekaniker eller anden relevant erhvervsuddannelse med svendebrev. Du har evt. taget uddannelsen som skibsmaskinist.

Stillingen kan også søges af civile, her forestiller vi os, at du har en erhvervsuddannelse i lighed med ovenstående, suppleret med en akademiuddannelsen i ledelse eller tilsvarende. Dette er et krav til stillingen, hvis du på ansøgningstidspunktet ikke kan opfylde kravet, skal du være indforstået med at tage de pågældende fag. Du har et indgående kendskab til fremdrivningsmateriel i skibe og gerne fra søværnets enheder. Du har godt kendskab til IT og gerne rutineret bruger af SAP systemet.

Du har en anerkendende tilgang til ledelse, således medarbejdernes uddannelse og kompetencer bruges konstruktivt til at holde et højt fagligt niveau.
Du skal være kvalitetsbevidst, omhyggelig og systematisk i det daglige arbejde, og det forventes at du kan arbejde selvstændigt og levere kvalitet i arbejdet i rette tid og mængde.
Du er som person omstillingsparat, udadvendt, proaktiv og har gode samarbejdsevner med respekt for kollegaers forskelligheder.
Du har gode kommunikative evner på dansk og engelsk i såvel skrift som tale.
Det er et krav, at du har et gyldigt kørekort til kat. B.
Ansættelsesvilkår
Stillingen er en seniorsergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en oversergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse indenfor en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til seniorsergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Som civil vil du blive ansat under gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Orlogskaptajn Ole Sørensen på telefon 7282 2501.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse mail FPS-BA-BS252@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 16. april 2021. Stillingen er til besættelse 1. juni 2021.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTE
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere.

Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste.

Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
  
  
  

Generel information


Tjenestested

Frederikshavn, Danmark

Lokation

Region Nordjylland

Værn

Søværnet

Funktionsniveau

M231 Seniorsergent

Ansøgningsfrist

13.04.2021

Indrykningsdato

22.03.2021

Ansøgningsforløbet

 • Ansøgning

  Ansøgningen skal sendes elektronisk via linket i selve jobannoncen – på den måde sikres det, at vi får alle relevante oplysninger fra dig. Efter du har sendt din ansøgning, modtager du umiddelbart efter en modtagelsesbekræftelse på mail.

 • Vurdering af din ansøgning

  Efter ansøgningsfristens udløb bliver alle ansøgningerne behandlet og vurderet. Efter endt behandling inviteres relevante kandidater til samtale. Vi modtager ofte mange ansøgninger, så det kan hænde, at behandlingen tager lidt ekstra tid.

 • Samtaler

  Vi inviterer normalt 3-4 kandidater til hver samtale. Til samtalen ønsker vi, at du får et grundigt indtryk af os og vi ønsker samtidig at høre mere om din faglighed, men også hvem der er personen bag cv’et.

 • Tilbagemelding

  Når vi har fundet den rette kandidat til jobbet, orienterer vi alle der har været til samtale hurtigst muligt.

Tilmeld en jobagent

Følg med når vi søger nye medarbejdere

Tilmeld dig jobagent